23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 046-115644
Offentliggjort
08.03.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
20.04.2021 Kl. 09:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=295064&B=NORDKOB

Udbyder

Nordkøb A/S

Vindere

Delkontrakt A: Rammeaftale om indkøb af analyser af grundvands- og drikkevandsprøver

(25.06.2021)
ALS Denmark a/s
Bakkegårdsvej 406 A
3050 Humlebæk

Delkontrakt B: Rammeaftale om indkøb af analyser af spildevand og slam

(05.07.2021)
ALS Denmark a/s
Bakkegårdsvej 406 A
3050 Humlebæk

Rammeaftaler om indkøb af laboratorieydelser


Nordkøb A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Nordkøb A/S
CVR-nummer: 37199605
Postadresse: Energivej 25
By: Helsingør
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3000
Land: Danmark
Kontaktperson: Jacob Løvenstjerne
E-mail: jal@nordkob.dk
Telefon: +45 60649647
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://nordkob.dk/index.html
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/328776
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=295064&B=NORDKOB
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=295064&B=NORDKOB
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Indkøbscentral

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rammeaftaler om indkøb af laboratorieydelser

 

Sagsnr.: 2020-5
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71900000 Laboratorieundersøgelser
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet omfatter indkøb af laboratorieydelser hos 5 forsyningsselskaber i Nordsjælland. Laboratorieydelserne omfatter udtagning af grundvands-, drikkevands-, spildevands og slamprøver samt analyse heraf i henhold til de til enhver tid gældende kvalitetskrav herfor. Samtidig skal leverandøren af laboratorieydelser kunne indberette grundvand- og drikkevandsanalyser til GEUS (Jupiter-databasen), samt spildevandsprøver til PULS.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 800 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delkontrakt A: Rammeaftale om indkøb af analyser af grundvands- og drikkevandsprøver

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
41110000 Drikkevand
65111000 Drikkevanddistribution
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
90713100 Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og spildevand undtagen i bygge-anlægssektoren
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omfatter indkøb af laboratorieydelser hos 4 forsyningsselskaber i Nordsjælland. Laboratorieopgaven, som er i udbud, omfatter akkrediteret prøvetagning og analyse af vandprøver og enkelte andre prøvetyper fra vandforsyningen i 4 forsyningsselskaber. Laboratoriet skal forestå analyser og udtage prøver hos forsyningsselskaberne. Opgaven omfatter endvidere analyserådgivning ved beredskab mm. Samtidig skal leverandøren af laboratorieydelser kunne indberette grundvand- og drikkevandsanalyser til GEUS (Jupiter-databasen).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakterne forventes at træde i kraft 1. juni 2021 og udløber 31. maj 2023 (2 år) med option for forlængelse med to (2) * et (1) år. Den maksimale varighed er derved fire (4) år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delkontrakt B: Rammeaftale om indkøb af analyser af spildevand og slam

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
41110000 Drikkevand
65111000 Drikkevanddistribution
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
90713100 Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og spildevand undtagen i bygge-anlægssektoren
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omfatter levering af følgende ydelser:

- Udarbejdelse af prøveplan for spildevands- og slamprøver for kunderne

- Levering af emballage til prøvetagning af spildevand og slam

- Udarbejdelse af rekvisitioner

- Prøvetagning af spildevandsprøver, slamprøver, prøver ved bassiner og prøver ved ledningsnet for udvalgte forsyninger

- Afhentning af spildevandsprøver og afhentning af slamprøver

- Analyse af spildevands- og slamprøver

- Afrapportering af analyseresultater til hver forsyning i pdf og Excel

- Elektronisk indberetning af resultater til PULS

- Vejledning og rådgivning.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakterne forventes at træde i kraft 1. juni 2021 og udløber 31. maj 2023 (2 år) med option for forlængelse med to (2) * et (1) år. Den maksimale varighed er derved fire (4) år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Leverandøren er akkrediteret fra Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) eller tilsvarende akkrediteringsorgan.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/04/2021
Tidspunkt: 09:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 20/04/2021
Tidspunkt: 09:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

De præcise frister for klage følger af § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud:

En virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/03/2021

Send til en kollega

0.047