23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 028-069368
Offentliggjort
10.02.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
09.03.2021 Kl. 10:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/be19bc20-b512-4e5e-8844-bdbe900e076d/homepage

Udbyder

Aalborg Forsyning

Spuling, TV-inspektion og driftsopgaver for Aalborg Forsyning


Aalborg Forsyning

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Forsyning
CVR-nummer: 33 16 46 10
Postadresse: Stigsborg Brygge 5
By: Nørresundby
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9400
Land: Danmark
Kontaktperson: Dan Oxbøl
E-mail: dan.oxboel@aalborgforsyning.dk
Telefon: +45 25317936
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aalborgforsyning.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Kloak A/S
CVR-nummer: 32651798
Postadresse: Stigsborg Brygge 5
By: Nørresundby
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9400
Land: Danmark
E-mail: dan.oxboel@aalborgforsyning.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aalborgforsyning.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Vand A/S
CVR-nummer: 32651828
Postadresse: Sønderbro 53
By: Aalborg
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9000
Land: Danmark
E-mail: danoxboel@gmail.com
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aalborgforsyning.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/be19bc20-b512-4e5e-8844-bdbe900e076d/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/be19bc20-b512-4e5e-8844-bdbe900e076d/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/be19bc20-b512-4e5e-8844-bdbe900e076d/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Forsyningsvirksomhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Spuling, TV-inspektion og driftsopgaver for Aalborg Forsyning

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet omfatter følgende 3 delentrepriser:

1) Rammeaftale for spuling og TV-inspektion af nyanlæg for Aalborg Kloak A/S - Syd for Limfjorden

2) Rammeaftale for spuling og TV-inspektion af nyanlæg for Aalborg Kloak A/S - Nord for Limfjorden

3) Rammeaftale for spuling og TV-inspektion af eksisterende anlæg for Aalborg Kloak A/S og Aalborg Vand A/S.

For en yderligere beskrivelse af de enkelte delentreprisers indhold, henvises til beskrivelsen af de enkelte delentrepriser i udbudsmaterialet.

Opgørelsen af rammeaftalernes anslået værdi i punkt II.1.5) udgør et skøn for hele rammeaftaleperioden inklusiv option, og er derfor forbundet med en vis usikkerhed.

Der gøres opmærksom på, at ordregiveren ikke har aftagepligt på rammeaftalen.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 26 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delentreprise 1: Nyanlæg Syd

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45232440 Arbejder i forbindelse med kloakledninger
90470000 Rensning af kloakledninger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

 

Aalborg Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Følgende opgavetyper er omfattet af delentreprisen:

- Spuling og TV-inspektion af nyanlæg (hovedledninger og brøndstik)

- Spuling og TV-inspektion af nyanlæg (stikledninger fra hovedledninger)

- Spuling og TV-inspektion ved større strømpeforingsprojekter.

Nyanlæg defineres i nærværende delentreprise som ledninger, der er anlagt ved gravning, samt større strømpeforingsprojekter, hvor der ikke tidligere er udført spuling og TV-inspektion.

Ordregiver tildeler delentreprisen til én entreprenør.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 7 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Den til rammeaftalen tilknyttede option om forlængelse af rammeaftalens løbetid er fastsat til op til 2 x 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Ordregiver forbeholder sig ret til at forny delentreprisen på de samme vilkår på op til 2 x 12 måneder, jf. rammeaftalens punkt 16.1.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Med henvisning til udbudslovens § 49 har ordregiver valgt at opdele udbuddet i særskilte delentrepriser.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delentreprise 2: Nyanlæg Nord

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45232440 Arbejder i forbindelse med kloakledninger
90470000 Rensning af kloakledninger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

 

Aalborg Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Følgende opgavetyper er omfattet af delentreprisen:

- Spuling og TV-inspektion af nyanlæg (hovedledninger og brøndstik)

- Spuling og TV-inspektion af nyanlæg (stikledninger fra hovedledninger)

- Spuling og TV-inspektion ved større strømpeforingsprojekter.

Nyanlæg defineres i nærværende delentreprise som ledninger, der er anlagt ved gravning, samt større strømpeforingsprojekter, hvor der ikke tidligere er udført spuling og TV-inspektion.

Ordregiver tildeler delentreprisen til én entreprenør.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Den til rammeaftalen tilknyttede option om forlængelse af rammeaftalens løbetid er fastsat til op til 2 x 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Ordregiver forbeholder sig ret til at forny delentreprisen på de samme vilkår på op til 2 x 12 måneder, jf. rammeaftalens punkt 16.1.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Med henvisning til udbudslovens § 49 har ordregiver valgt at opdele udbuddet i særskilte delentrepriser.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delentreprise 3: Eksisterende anlæg

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45232440 Arbejder i forbindelse med kloakledninger
90470000 Rensning af kloakledninger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

 

Aalborg Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Følgende opgavetyper er omfattet af delentreprisen:

- Spuling og TV-inspektion af eksisterende kloaksystem (hovedledninger og brøndstik)

- Spuling og TV-inspektion af stikledninger (fra hovedledning)

- Spuling og TV-inspektion af udskiftede/strømpeforede stikledninger og hovedledninger

- Spuling af stikledninger (fra skelbrønd)

- Driftsopgaver og vedligeholdelsesopgaver i kloaksystemet

- Driftsopgaver på pumpestationer og bygværker

- Driftsopgaver på renseanlæggene.

Ordregiver tildeler delentreprisen til én entreprenør.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Den til rammeaftalen tilknyttede option om forlængelse af rammeaftalens løbetid er fastsat til op til 2 x 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Ordregiver forbeholder sig ret til at forny delentreprisen på de samme vilkår på op til 2 x 12 måneder, jf. rammeaftalens punkt 16.1.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Med henvisning til udbudslovens § 49 har ordregiver valgt at opdele udbuddet i særskilte delentrepriser.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Entreprenøren skal vedlægge et udfyldt ESPD afsnit IV.B, der er udfyldt som beskrevet nedenfor.

Entreprenøren skal i ESPD'et afsnit IV.B oplyse følgende økonomiske nøgletal, jf. udbudslovens § 142:

— Årsomsætning for de seneste tre (3) reviderede og afsluttede regnskabsår

— Soliditetsgrad for de seneste tre (3) reviderede og afsluttede regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Entreprenøren skal have haft:

— en samlet gennemsnitlig årsomsætning på mindst 1,75 mio. DKK i hvert af de seneste tre (3) reviderede og afsluttede regnskabsår

— en gennemsnitlig soliditetsgrad på mindst 10 % i hvert af de seneste tre (3) reviderede og afsluttede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Entreprenøren skal vedlægge et udfyldt ESPD-afsnit IV.C, der er udfyldt som beskrevet nedenfor.

Entreprenøren skal i ESPD'et afsnit IV.C oplyse følgende vedrørende teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143;

En referenceliste i ESPD’et over den mest sammenlignelige leverance vedrørende udførelse af TV-inspektion og spuling af offentlige kloakanlæg, jf. udbudsbekendtgørelsens afsnit II.1.4) og II.2.4) for hver delentreprise, som er udført inden for de seneste tre (3) år inden tilbudsfristens udløb.

Referencebeskrivelsen bedes indeholde følgende:

- Opgavens arbejder

- Kontraktværdi

- Modtager

- Hvornår opgaven blev udført. I referencer vedrørende igangværende opgaver, bedes entreprenøren angive den estimerede kontraktværdi samt forventet færdiggørelsestidspunkt.

Entreprenøren skal i beskrivelsen af referencerne angive maksimalt 5 referencer. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning. Dette gælder også for konsortier eller andre sammenslutninger af virksomheder eller såfremt entreprenøren baserer sin tekniske og faglige formåen på andre virksomheder (støttende virksomheder). En sådan sammenslutning eller entreprenør med ekstern teknisk og faglig støtte kan således sammenlagt højst angive 5 referencer i alt.

Såfremt entreprenøren har vedlagt flere end 5 referencer, lægges der i vurderingen alene vægt på de 5 først angivne referencer i ESPD'et.

Det bemærkes, at ordregiver ikke anser en rammeaftale som én reference, hvorfor det som udgangspunkt bør være den konkrete leverancekontrakt (trækket på rammeaftalen), herunder dennes omfang og værdi, som skal beskrives i referencen, og som indgår i vurderingen, og ikke rammeaftalen som sådan. Såfremt der påberåbes flere leverancer fra en rammeaftale, vil disse leverancer derfor hver tælle som én reference i henhold til vurderingen og det anførte maksimale antal referencer.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at entreprenøren kan påvise mindst 1 relevant sammenlignelig reference på TV-inspektion og spuling af offentlige kloakanlæg. (samme reference kan godt genanvendes på flere delentrepriser)

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der gøres opmærksom på, at der til rammeaftalerne er knyttet følgende kontraktuelle forpligtelser:

- Uddannelse- og praktikklausul og kontrol heraf, jf. rammeaftalens afsnit 8.1.

- CSR-klausul, jf. rammeaftalens punkt 8.2.

Der gøres ligeledes opmærksom på, at der grundet rammeaftalernes omfang og kompleksitet, er tilknyttet en række mindstekrav til entreprenørens maskinel og mandskab, samt dokumentation heraf, der fremgår af bilag 2.1 – mindstekrav til maskinel og mandskab. Mindstekravene og dokumentationen heraf, skal være opfyldt i hele rammeaftalens løbetid. Den vindende entreprenør på hver delentreprise skal fremlægge dokumentation for opfyldelse af mindstekrav til maskinel og mandskab senest på tidspunktet for rammeaftalens underskrift.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/03/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 09/03/2021
Tidspunkt: 10:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Entreprenøren har ikke ret til at overvære åbningen af tilbuddene.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Entreprenøren skal udfylde det offentliggjorte ESPD via Ethics. Entreprenøren skal udfylde ESPD'et med de oplysninger, som er angivet i udbudsbekendtgørelsen, herunder del II.A, II.C, III.A, III.B, III.C, IV.B, IV.C og V.

— I del II.A: Entreprenøren skal oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt entreprenøren er en mikrovirksomhed, en lille eller en mellemstor virksomhed samt hvorvidt entreprenøren deltager i udbudsproceduren sammen med andre (som et konsortium eller lignende).

— I del II.C: Entreprenøren skal angive, om entreprenøren baserer sig på andre enheders kapacitet.

— I del II.D: Entreprenøren skal angive, om entreprenøren har til hensigt at give en del af kontrakten i underleverance til tredjeparter.

— I del III: Entreprenøren skal oplyse alle de efterspurgte oplysninger. Entreprenøren skal bekræfte, at entreprenøren ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135, stk. 1-3 og 136 samt de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 og 2.

— I del IV.B: Beskrives økonomisk og finansiel kapacitet, jf. del III.1.2 i udbudsbekendtgørelsen.

— I del IV.C: Beskrives teknisk og faglig kapacitet, jf. del III.1.3 i udbudsbekendtgørelsen.

— De efterspurgte oplysninger danner grundlag for ordregivers vurdering af, hvorvidt entreprenøren er egnet til at løfte den udbudte opgave.

Hvis entreprenøren deltager i udbudsprocessen sammen med andre, navnlig som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller lignende, skal alle berørte deltagere indsende et særskilt ESPD. Alle de krævede oplysninger under del III skal afgives for hver deltager i konsortiet. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er entreprenøren ikke nødvendigvis ikke konditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen. Endvidere skal hver deltager i det individuelle ESPD angive den økonomiske aktørs rolle i gruppen, de øvrige økonomiske aktører, der deltager i proceduren samt i givet fald navnet på den deltagende gruppe (ESPD del II.A).

Hvis entreprenøren baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske og/eller tekniske og/eller faglige kapacitet for at kunne opfylde de stillede egnethedskrav, skal der vedlægges særskilte ESPD'er med udfyldt del II.A og del III samt relevante oplysninger i del IV, som er behørigt udfyldt af de pågældende enheder (ESPD del II, afsnit C). Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være den samlede egnethed, der vurderes.

Entreprenøren kan alene indgive ét tilbud. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere tilbud, f.eks. selv indgiver eget tilbud, men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der afgiver tilbud, skal entreprenøren sikrer, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige entreprenøren tilbud. Tilbuddet skal afgives elektronisk på Ethics.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (LBKL nr. 593 af 2.6.2016) gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelsen af udbuddet.

En klage over udbuddet eller ordregivers beslutninger, f.eks. tildelingen af kontrakten, skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakten.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/02/2021

Send til en kollega

0.094