23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 017-039184
Offentliggjort
26.01.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
23.02.2021 Kl. 10:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/147958793.aspx

Udbyder

Fredensborg Kommune

Vindere

Rammeaftale om indkøb af miljøvenlig graffitiafrensning

(17.05.2021)
Hydroclean ApS
Lejrvej 4 A
3500 Værløse

Rammeaftale om indkøb af miljøvenlig graffitiafrensning

(17.05.2021)
Rengøringsservice Danmark A/S
Produktionsvej 8-10
2600 Glostrup

Rammeaftale om indkøb af miljøvenlig graffitiafrensning


Fredensborg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fredensborg Kommune
CVR-nummer: 29188335
Postadresse: Egevangen 3 B, Brønsholm
By: Kokkedal
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2980
Land: Danmark
Kontaktperson: Rebecca Hoelgaard Preisler
E-mail: rhop@fredensborg.dk
Telefon: +45 72565314
Fax: +45 72565000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/147958793.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.fredensborg.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Helsingør Kommune
CVR-nummer: 64 50 20 18
Postadresse: Stengade 59
By: Helsingør
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3000
Land: Danmark
Kontaktperson: Eva Rostgaard-Hansen
E-mail: erh11@helsingor.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.helsingor.dk/om-kommunen/kontakt-helsingoer-kommune/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Nordsjællands Park og Vej I/S
CVR-nummer: 35418733
Postadresse: Kongevejen 425C
By: Kvistgaard
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3490
Land: Danmark
E-mail: nspv@nspv.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.nspv.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/147958793.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/147958793.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale om indkøb af miljøvenlig graffitiafrensning

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90690000 Fjernelse af graffiti
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet gennemføres med henblik på at indgå rammeaftale vedrørende miljøvenlig graffitiafrensning i Helsingør Kommune og Fredensborg Kommune. Baggrunden for gennemførelse af dette udbud er ønsket om at begrænse mængden af graffiti, som traditionel graffiti, tags, farve og maling, tusch m.m., samt opklæbede plakater, klistermærker og lignende.

Udbuddet er et genudbud af det annullerede udbud, der har bkg.: 2020/S 229-564455. De ændringer, der er foretaget i udbudsmaterialet, er beskrevet i bilag til udbudsbetingelserne: Ændringer.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 800 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

 

Helsingør kommune og Fredensborg kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Rammeaftalen omfatter afrensning af graffiti m.m. på følgende overflader:

Murværk (bygningsfacader m.m.)

Skiffer (bygningsfacader m.m.)

Pudset murværk (bygningsfacader m.m.)

Beton (støttemure, broer, tunneller, autoværn m.m.)

Malede materialer herunder træ (døre, vinduer, hegn, bænke, borde, gavle m.m.)

Metal (buslæskærme, standere, affaldskurve, autoværn m.m.)

Glas (Skærme på infostandere, enkelte buslæskærme + bygningsfacader)

Glasfiber (buslæskærme, standere, affaldskurve m.m.)

Skiltemateriel (byskilte, vejnavneskilte, trafikskilte m.m.)

Tage beklædt med tagpap, eternit, skiffer, stål trapez plader, tagsten

Legeredskaber og sten

Ubehandlet træ (Bænke, badebroer mm)

Herudover ønskes mulighed for brug af antigraffiti-behandling/coating på diverse overflader. Fjernelse af plakater/klistermærker på alle overflader samt sandblæsning og maling af metalliske overflader og overmaling.

Opgaven omfatter ikke afrensning af graffiti på teknikskabe og brandhaner.

Opgaven omfatter ikke de buslæskure, som er reklamefinansierede.

For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav og krav der stilles hertil, henvises til bilag 1 - Kravspecifikation og rammeaftalen, jf. bilag 3 - Arbejdsklausul. Rammeaftalen er fireårig og træder i kraft ved underskrift.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: kvalitet / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 60
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

I Mercell skal afgives følgende oplysninger vedrørende tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen: Tilbudsgivers soliditetsgrad for det seneste afsluttede regnskabsår (angiv samlede egenkapital/samlede aktiver).

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ordregiver stiller følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen:

1) Som minimumskrav kræves en soliditetsgrad på minimum 10 % i det seneste disponible regnskabsår.

Soliditetsgraden beregnes som virksomhedens samlede egenkapital i forhold til virksomhedens samlede aktiver, udregnet i procent.

Soliditetsgraden udregnes således som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 = soliditetsgrad.

Såfremt tilbudsgiver er et konsortium eller en sammenslutning af virksomheder, eller såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders/virksomheders økonomiske og finansielle formåen, skal mindstekravet være opfyldt for de enheder/virksomheder, som tilbudsgiver baserer sig på eller samlet set for sammenslutningen/konsortiet.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ordregiver stiller følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen:

Tilbudsgiver skal kunne fremvise mindst 3 referencer inden for de sidste 3 år, der dokumenterer, at tilbudsgiver har erfaring med graffitiafrensning på den type af flader, som rammeaftalen angår, jf. bilag 1 - Kravspecifikationen og bilag 2 - Tilbudslisten. Tilbudsgiver skal som minimum nævne én type af de overflader, der er nævnt i kravspecifikationen eller anføre "bygningsoverflader" som samlebetegnelse. Såfremt tilbudsgiver ikke anfører mindst 3 referencer, som alle opfylder ovenstående, kan tilbuddet ikke tages i betragtning. Såfremt tilbudsgiver er et konsortium eller en sammenslutning af virksomheder, eller såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders/virksomheders tekniske og faglige formåen, skal mindstekravet være opfyldt for de enheder/virksomheder, som tilbudsgiver baserer sig på eller samlet set for sammenslutningen/konsortiet.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Købene på rammeaftalen vil typisk ske ved, at en ansat hos ordregiver kontakter leverandøren via telefon, e-mail eller evt. leverandørens bestillingssystem. Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at mange af opgaverne vil finde sted på stisystemer, tunneller osv. med begrænset adgang for større køretøjer med vægt over 10 ton. Ydelsernes omfang bestemmes af den mængde graffiti mv., som ordregiver ønsker afrenset samt evt. overmalet og antigraffiti-behandlet. Det estimerede forbrug er under forbehold af politisk fortsat bevilling til det pågældende område i rammeaftalens løbetid. Ordregiver er ikke forpligtet til at aftage et vist minimum hos leverandøren. Rammeaftalen vil blive tildelt til både en primær og en sekundær leverandør. Den sekundære leverandør træder til, når den primære ikke kan levere, jf. nærmere herom under rammeaftalens punkt 8 og 23.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 2
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 23/02/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 23/02/2021
Tidspunkt: 10:00
Sted:

 

Fredensborg Rådhus

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

 

Om ca. 4 år.

 

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Tilbudsgiver skal udfylde Mercells udgave af ESPD'et som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk.1, nr. 1-3, nævnte forhold: Der er tale om foreløbigt bevis for:1

1) at tilbudsgiveren ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde, jf. nærmere nedenfor.

2) at tilbudsgiveren opfylder de mindstekrav til egnethed økonomisk og finansiel kapacitet og teknisk og faglig formåen, der er fastsat i nærværende bekendtgørelse. Kravene til udfyldelse af ESPD'et er udførligt beskrevet i udbudsbetingelserne, jf. punkt 5. Ordregiver skal udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og/eller 136, nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Ordregiver vil herudover udelukke tilbudsgivere fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis de er omfattet af udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 137, stk. 1: nr. 1 (tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne), nr. 2 (ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs mv.), nr. 4 (konkurrencefordrejning) og nr. 7 (ubetalt forfalden gæld til det offentlige på under 100 000 DKK) Før ordregivers beslutning om tildeling af rammeaftalen, skal de tilbudsgivere, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen, fremlægge dokumentation i henhold til udbudslovens § 152 for oplysninger, der er afgivet i ESPD'et i henhold til udbudslovens § 148. De pågældende tilbudsgivere skal indenfor en nærmere angivet frist, dog ikkeunder 18 kalenderdage fra modtagelsen af forespørgslen fremlægge dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de ovennævnte udelukkelsesgrunde, samt for at de i udbudsbekendtgørelsen nævnte mindstekrav til soliditetsgrad er opfyldt. Referencerne, der er beskrevet i besvarelsen af ESPD'et anses som værende et endeligt bevis, hvorfor tilbudsgiver ikke vil blive bedt om yderligere dokumentation herfor. Dokumentationen kan udgøres af hhv. f.eks. en serviceattest, som udstedes af Erhvervsstyrelsen efteranmodning, og hhv. en erklæring om, at de i ESPD'et anførte oplysninger om økonomisk og finansiel formåen - dvs. de finansielle nøgletal - er korrekte. Der henvises i øvrigt til udbudsbetingelserne for videre gennemgang af krav til dokumentation og processen herfor. Det bemærkes, at såfremt rammeaftalen tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal rammeaftalen underskrives af samtlige deltagere i sammenslutningen/konsortiet. Tilbudsgiveren ikke forpligtet til at fremlægge dokumentationen, når:

1) ordregiveren kan skaffe de relevante oplysninger direkte gennem adgang til en national database (eksempelvis CVR), eller

2) ordregiveren allerede er i besiddelse af den fornødne dokumentation fra tidligere gennemførte udbudsprocedurer, jf. udbudsloven § 151, stk. 5.

Angående rammeaftalens volumen er denne opgjort ud fra det nuværende forbrug og den nugældende aftales priser. Hertil er lagt en buffer på ca. 15 pct., for at tage højde for eventuel stigning i mængden af graffiti. Forbruget kan dog både stige og falde, lige som priserne kan stige eller falde på den nye aftale ift. den gældende. Derfor er opgørelsen af volumen alene ordregivers bedste skøn af kontraktens værdi og ikke en garanti for, at der vil være præcis denne volumen på aftalen.

Der afholdes orienteringsmøde vedr. udbuddet. Mødet afholdes virtuelt og kan tilgås på følgende link: https://fredensborg.webex.com/fredensborg/j.php?MTID=mc39efed793302e0f5ce1a37b23d3b17c

Tilmelding er ikke påkrævet. Der optages en video af mødet, som vil blive lagt op i Mercell. Hvis der opstår tekniske udfordringer med at lægge videoen ind i Mercell, eller at optage videoen, lægges der i stedet et skriftligt referat af mødet i mercell. Mødet afholdes den 1. februar kl. 11.00-12.00.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/01/2021

Send til en kollega

0.078