23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 006-009473
Offentliggjort
11.01.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
08.02.2021 Kl. 11:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f733a3a1-18e2-44db-bdaf-57cf8901788b/homepage

Udbyder

Vejle Kommune - AffaldGenbrug

Vindere

Valgt firma

(14.04.2021)
Norva24 Danmark A/S
Rydagervej 27
2620 Albertslund

Tømning og kontrol af olie- og benzinudskillere samt sandfang


Vejle Kommune - AffaldGenbrug

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vejle Kommune - AffaldGenbrug
CVR-nummer: 29189900
Postadresse: Vestre Engvej 70
By: Vejle
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Hanne Markussen
E-mail: hmark@vejle.dk
Telefon: +45 76812825
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.affaldgenbrug.vejle.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f733a3a1-18e2-44db-bdaf-57cf8901788b/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f733a3a1-18e2-44db-bdaf-57cf8901788b/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f733a3a1-18e2-44db-bdaf-57cf8901788b/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Tømning og kontrol af olie- og benzinudskillere samt sandfang

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

AffaldGenbrug udbyder opgaven tømning og kontrol af olie- og benzinudskillere samt sandfang i Vejle Kommune. Opgaven omfatter tilsyn og tømning af årligt ca. 350 olie- og benzinudskillere samt årligt ca. 300 sandfang - herunder også rengøring og afprøvning af evt. flydelukke og alarm - og miljømæssig forsvarlig bortskaffelse af affaldet.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90500000 Tjenesteydelser i forbindelse med affald
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

I Vejle Kommune er virksomheder og grundejere med olie- og benzinudskillere samt sandfang tilmeldt den kommunale tømningsordning - dog med mulighed for dispensation. Tømningsordningen er en kommunal indsamlingsordning og består af:

— Et årligt tilsyn og tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang

— Bundtømning og tilsyn af olie- og benzinudskillere samt sandfang minimum hvert 3. år

— Transport og miljømæssig forsvarlig bortskaffelse/behandling af affald

— Registrering af data i Vejle Kommunes web-løsning.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/05/2021
Slut: 30/04/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Vejle Kommune - AffaldGenbrug kan forlænge kontrakten med op til 2 x 12 måneder (i alt maksimalt 24 måneder).

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal oplyse soliditetsgraden fra det seneste reviderede årsregnskab.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Soliditetsgrad på mindst 15 % i det seneste reviderede årsregnskab.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Erfaring med levering af samtidig tilsyn og tømning af olie- og benzinudskillere i en kommunal tømningsordning.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal indenfor de seneste 3 år over en periode på 12 fortløbende måneder og fordelt over højst én opgave/kontrakt både:

— have fungeret som leverandør i en kommunal tømningsordning

og

— have leveret samtidig tilsyn og tømning af i alt minimum 200 olie- og benzinudskillere.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/02/2021
Tidspunkt: 11:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 08/02/2021
Tidspunkt: 11:05
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der er ikke adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/01/2021

Send til en kollega

0.047