23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 250-624808
Offentliggjort
23.12.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
25.01.2021 Kl. 23:59

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5b613fdc-a25e-4ff3-876e-5f1d4b3d8683/homepage

Udbyder

Odense Kommune

Vindere

(30.04.2021)
Schultz Anlæg & Vedligehold ApS
Sletteskovvej 6
6000 Kolding

Grøn vedligeholdelse - skolerne


Odense Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Odense Kommune
CVR-nummer: 35209115
Postadresse: Flakhaven 2
By: Odense C
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Søren Tuemand
E-mail: soetu@odense.dk
Telefon: +45 23991613
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.odense.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5b613fdc-a25e-4ff3-876e-5f1d4b3d8683/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5b613fdc-a25e-4ff3-876e-5f1d4b3d8683/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5b613fdc-a25e-4ff3-876e-5f1d4b3d8683/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Grøn vedligeholdelse - skolerne

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører grøn vedligeholdelse på visse stier, kørebaner, fortove, gangarealer, parkeringspladser mv. på og omkring skolerne i Odense Kommune.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90600000 Virksomhed i forbindelse med rydning og hygiejne i by- og landområder og lignende tjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører vedligeholdelse af grønne områder rundt om ordregivers ejendomme, herunder gartnerisk pleje, beplantningspleje, ukrudtsbekæmpelse, græsslåning, renhold af arealer mv.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Leveringssikkerhed / Vægtning: 50 %
Kvalitetskriterium - Navn: Planlægnings- og kvalitetssik-ringsprocedure / Vægtning: 50 %
Pris - Vægtning: 70 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/04/2021
Slut: 30/11/2022
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Ordregiver ønsker en optionspris på en oplistet række skoler. Ved aftalestart varetages den grønne vedligeholdelse på disse skoler af Odense Kommunes interne serviceafdeling, hvorfor disse kun medtages som option. Ordregiver har i aftaleperioden mulighed for at udnytte optionen. Hvorefter leverandøren skal grøn vedligeholdelse på en eller flere af disse ejendomme. Derfor skal tilbudsgiver også afgive en pris herfor.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

1) Tilbudsgiver skal dokumentere at have gennemført mindst 3 sammenlignelige referencer de seneste 3 år.

- Referencerne skal vedrøre løbende samarbejder, f.eks. en rammeaftale og således ikke enkeltstående arbejder.

- Alderen på referencerne regnes i forhold til referencens slutdato og datoen for tilbudsfristen for dette udbud. Der må gerne være tale om referencer, der vedrører igangværende aftaler.

Sammenlignelige referencer indebærer, at referencerne skal ligge indenfor drift og vedligehold af grønne områder og omfatte følgende opgavetyper:

- Gartnerisk pleje

- Beplantningsarbejde

- Ukrudtsbekæmpelse

- Græsslåning

- Renhold af arealer.

Hver enkelt reference behøver ikke at omfatte alle relevante opgavetyper, men samlet skal referencerne dække alle de omtalte opgavetyper.

Tilbudsgiver skal angive referencerne med dertilhørende oplysninger i Ethics.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

1) Tilbudsgiver skal dokumentere at have gennemført mindst 3 sammenlignelige referencer de seneste 3 år.

- Referencerne skal vedrøre løbende samarbejder, f.eks. en rammeaftale og således ikke enkeltstående arbejder.

- Alderen på referencerne regnes i forhold til referencens slutdato og datoen for tilbudsfristen for dette udbud. Der må gerne være tale om referencer, der vedrører igangværende aftaler.

Sammenlignelige referencer indebærer, at referencerne skal ligge indenfor drift og vedligehold af grønne områder og omfatte følgende opgavetyper:

- Gartnerisk pleje

- Beplantningsarbejde

- Ukrudtsbekæmpelse

- Græsslåning

- Renhold af arealer.

Hver enkelt reference behøver ikke at omfatte alle relevante opgavetyper, men samlet skal referencerne dække alle de omtalte opgavetyper.

Tilbudsgiver skal angive referencerne med dertilhørende oplysninger i Ethics.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til det i udbudsmaterialet vedlagte aftaleudkast inkl. bilag, som vil udgøre aftalegrundlaget for den endelige rammeaftale mellem ordregiver og den valgte leverandør.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/01/2021
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 25/01/2021
Tidspunkt: 23:59

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

 

Ultimo 2022

 

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Baseret på ordregivers kendskab til markedspriserne og det forventede aktivitetsniveau, forventes det, at den årlige omsætning vil være ca. 1,9 mio. DKK. Den i felt II.1.5) oplyste værdi er således ordregivers bedste estimat på udbudstidspunktet. Forbruget kan ikke forventes at være jævnt fordelt over året eller i aftaleperioden.

Ordregiver vil i dette udbud stille krav om opfyldelse af alle de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudsloven. Der henvises i øvrigt til udbudsbetingelsernes punkt 8.1.

Leverandøren skal ved udførelsen af arbejdet overholde Odense Kommunes arbejdsklausul.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/12/2020

Send til en kollega

0.063