23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 247-612947
Offentliggjort
18.12.2020
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
22.01.2021 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9ec9360b-5858-4e56-8aed-dbe1ccc4e9aa/homepage

Udbyder

I/S Amager Ressourcecenter

Opdateringer

Rettelse
(24.12.2020)

II.1.4)
I stedet for:
Udbud af dynamisk indkøbssystem på håndværkerydelser til ARC.
ARCs dynamiske indkøbssystem er opdelt i 21 forskellige kategorier, hvoraf 2 (Kategori 9 og 12) er opdelt i 2 forskellige underkategorier.
Læses:
Udbud af dynamisk indkøbssystem på håndværkerydelser til ARC.
ARCs dynamiske indkøbssystem er opdelt i 21 forskellige kategorier, hvoraf 2 (Kategori 9 og 12) er opdelt i 2 forskellige underkategorier.
ARCs dynamiske indkøbssystem vil også kunne anvendes af AV-Miljø (CVR.nr: 25 46 32 42) og SMOKA (CVR.nr: 35 43 34 30).

Dynamisk indkøbssystem - håndværkerydelser


I/S Amager Ressourcecenter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: I/S Amager Ressourcecenter
CVR-nummer: 34 20 81 15
Postadresse: Vindmøllevej 6
By: København S
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Stine Ørbæk Møgelberg
E-mail: stm@a-r-c.dk
Telefon: +45 51168605
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.a-r-c.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9ec9360b-5858-4e56-8aed-dbe1ccc4e9aa/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9ec9360b-5858-4e56-8aed-dbe1ccc4e9aa/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9ec9360b-5858-4e56-8aed-dbe1ccc4e9aa/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Dynamisk indkøbssystem - håndværkerydelser

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbud af dynamisk indkøbssystem på håndværkerydelser til ARC.

ARCs dynamiske indkøbssystem er opdelt i 21 forskellige kategorier, hvoraf 2 (Kategori 9 og 12) er opdelt i 2 forskellige underkategorier

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 166 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

El-arbejder

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45310000 Udførelse af elektriske installationer
45300000 Udførelse af bygningsinstallationer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Eksempelvis, men ikke begrænset til stærkstrømsinstallation, svagstrømsinstallation, sikringsinstallation, IBI-installationer.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80 %
Pris - Vægtning: 20-50 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 26 250 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Systemets levetid kan ved bekendtgørelse både forkortes og forlænges.

Forlængelser besluttes senest 6 måneder før udløb af det dynamiske indkøbssystems løbetid.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Egnethedskrav:

Teknisk formåen:

- 3 referencer inden for el-arbejde (inden for de seneste 3 år)

— Mindsteværdi på 100 000 DKK pr. reference

- Virksomheden skal have fuld el-autorisation.

Økonomisk formåen:

- Positiv soliditetsgrad i minimum 2 af de seneste 3 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Gulvbelægningsarbejder

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45430000 Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Eksempelvis, men ikke begrænset til vinyl, linoleum, vådrumsgulve, trægulve, tæppefliser, slibning, lakering, oliering, epoxygulve.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 750 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Systemets levetid kan ved bekendtgørelse både forkortes og forlænges.

Forlængelser besluttes senest 6 måneder før udløb af det dynamiske indkøbssystems løbetid.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Egnethedskrav:

Teknisk formåen:

- 3 referencer inden for gulvbelægningsarbejde (inden for de seneste 3 år).

— Mindsteværdi på 30 000 DKK pr. reference.

Økonomisk formåen:

- Positiv soliditetsgrad i minimum 2 af de seneste 3 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Jord- og betonarbejder

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45236000 Jord- og belægningsarbejde
45262300 Betonarbejder
45110000 Nedrivning og nedbrydning af bygninger og jordarbejde
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Eksempelvis, men ikke begrænset til gravearbejder, reetablering af arealer, byggemodning, fundering, hulboring, våd-skæring i beton, belægningsarbejder, - mindre nedrivnings, flytnings- og afskærmningsarbejde.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 7 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Systemets levetid kan ved bekendtgørelse både forkortes og forlænges.

Forlængelser besluttes senest 6 måneder før udløb af det dynamiske indkøbssystems løbetid.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Egnethedskrav:

Teknisk formåen:

- 1 reference inden for jordarbejder (inden for de seneste 3 år).

— Mindsteværdi på 150 000 DKK pr. reference.

og

- 1 reference inden for betonarbejder (inden for de seneste 3 år)

— Mindsteværdi på 150 000 DKK pr. reference.

Økonomisk formåen:

- Positiv soliditetsgrad i minimum 2 af de seneste 3 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Asfaltering og stribearbejde

 

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
44113620 Asfalt
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Eksempelvis, men ikke begrænset til asfaltering og stribearbejde.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Systemets levetid kan ved bekendtgørelse både forkortes og forlænges.

Forlængelser besluttes senest 6 måneder før udløb af det dynamiske indkøbssystems løbetid.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Egnethedskrav:

Teknisk formåen:

- 1 reference inden for asfaltering (inden for de seneste 3 år).

— Mindsteværdi på 50 000 DKK pr. reference.

og

- 1 reference inden for stribearbejde (inden for de seneste 3 år).

— Mindsteværdi på 50 000 DKK pr. reference.

Økonomisk formåen:

- Positiv soliditetsgrad i minimum 2 af de seneste 3 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Smede- og maskinarbejder

 

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71550000 Smedearbejder
45262680 Svejsning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Eksempelvis, men ikke begrænset til stålkonstruktioner, svejsearbejde, smedearbejde, dreje- og fræsearbejde, vand/plasmaskæring, CNC-maskinarbejder.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80 %
Pris - Vægtning: 20-50 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 22 750 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Systemets levetid kan ved bekendtgørelse både forkortes og forlænges.

Forlængelser besluttes senest 6 måneder før udløb af det dynamiske indkøbssystems løbetid.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Egnethedskrav:

Teknisk formåen:

- 3 referencer inden for smede- og maskinarbejder (inden for de seneste 3 år).

— Mindsteværdi på 50 000 DKK pr. reference.

Økonomisk formåen:

- Positiv soliditetsgrad i minimum 2 af de seneste 3 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Tømrer- og snedkerarbejder

 

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45422000 Tømrer- og snedkerarbejde
45421000 Snedkerarbejde
45420000 Opsætning af snedkerarbejde
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Eksempelvis, men ikke begrænset til glarmesterarbejde, gipsarbejde, loftarbejde, tagarbejde, montering af inventar, snedkerarbejder, alu-tømrerarbejde, udskiftning af vinduer, døre, vægge, fugning, mindre nedrivnings, flytnings- og afskærmningsarbejde.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80 %
Pris - Vægtning: 20-50 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 125 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Systemets levetid kan ved bekendtgørelse både forkortes og forlænges.

Forlængelser besluttes senest 6 måneder før udløb af det dynamiske indkøbssystems løbetid.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Egnethedskrav:

Teknisk formåen:

- 3 referencer inden for tømrer- og snedkerarbejde (inden for de seneste 3 år).

— Mindsteværdi på 50 000 DKK pr. reference.

Økonomisk formåen:

- Positiv soliditetsgrad i minimum 2 af de seneste 3 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Porte

 

Delkontraktnr.: 7
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44221300 Porte
44221310 Adgangsporte
45421148 Isætning af porte
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Eksempelvis, men ikke begrænset til service og installation af porte.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80 %
Pris - Vægtning: 20-50 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 062 500.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Systemets levetid kan ved bekendtgørelse både forkortes og forlænges.

Forlængelser besluttes senest 6 måneder før udløb af det dynamiske indkøbssystems løbetid.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Egnethedskrav:

Teknisk formåen:

- 1 reference inden for service af porte (inden for de seneste 3 år).

— Mindsteværdi på 25 000 DKK pr. reference.

og

- 1 reference inden for installation af porte (inden for de seneste 3 år).

— Mindsteværdi på 25 000 DKK pr. reference.

- Minimum 2 ansatte.

Økonomisk formåen:

- Positiv soliditetsgrad i minimum 2 af de seneste 3 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Brandslukningsudstyr

 

Delkontraktnr.: 8
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45343000 Installationer til brandsikring
45343100 Brandsikring
45343200 Installation af brandslukningsanlæg
50413200 Reparation og vedligeholdelse af brandslukningsanlæg
51700000 Installation af brandslukningsmateriel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Eksempelvis, men ikke begrænset til service og installation af brandslukningsudstyr, slangevindere, automatisk vandslukning, vedligehold.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80 %
Pris - Vægtning: 20-50 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 7 375 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Systemets levetid kan ved bekendtgørelse både forkortes og forlænges.

Forlængelser besluttes senest 6 måneder før udløb af det dynamiske indkøbssystems løbetid.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Egnethedskrav:

Teknisk formåen:

- 3 referencer inden for service og installation af brandslukningsudstyr (inden for de seneste 3 år).

— Mindsteværdi på 25 000 DKK pr. reference.

- Minimum 2 ansatte.

Økonomisk formåen:

- Positiv soliditetsgrad i minimum 2 af de seneste 3 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Generelt ventilationsarbejde og ventilationsservice

 

Delkontraktnr.: 9.1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45331000 Installation af varme-, ventilations- og klimaanlæg
45331200 Installation af ventilations- og klimaanlæg
45331210 Arbejde i forbindelse med ventilationsanlæg
45331220 Installation af klimaanlæg
45331230 Installation af køleanlæg
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Eksempelvis, men ikke begrænset til indregulering, regulering, montering af ventilationsanlæg samt procesventilation, service og vedligehold af ventilationsanlæg, herunder også procesventilation, service, reparationer og montering af klimaanlæg og køleanlæg, servicering og vedligeholdelse af ventilation, herunder procesventilation, servicering af køleanlæg og havkølfiltre og varme.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80 %
Pris - Vægtning: 20-50 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 750 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Systemets levetid kan ved bekendtgørelse både forkortes og forlænges.

Forlængelser besluttes senest 6 måneder før udløb af det dynamiske indkøbssystems løbetid.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Egnethedskrav:

Teknisk formåen:

- 3 referencer inden for generelt ventilationsarbejde og -service (inden for de seneste 3 år), der dokumenterer kendskab og erfaring med integration til CTS-anlæg.

— Mindsteværdi på 10 000 DKK pr. reference.

Økonomisk formåen:

- Positiv soliditetsgrad i minimum 2 af de seneste 3 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Generelt ventilationsarbejde og ventilationsservice på affaldsenergianlægget

 

Delkontraktnr.: 9.2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45331000 Installation af varme-, ventilations- og klimaanlæg
45331210 Arbejde i forbindelse med ventilationsanlæg
45331200 Installation af ventilations- og klimaanlæg
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Eksempelvis, men ikke begrænset til indregulering, regulering, montering af ventilationsanlæg samt procesventilation, service og vedligehold af ventilationsanlæg, herunder også procesventilation.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80 %
Pris - Vægtning: 20-50 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 18 750 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Systemets levetid kan ved bekendtgørelse både forkortes og forlænges.

Forlængelser besluttes senest 6 måneder før udløb af det dynamiske indkøbssystems løbetid.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Egnethedskrav:

Teknisk formåen:

- 3 referencer inden for området (inden for de seneste 3 år), som dokumenterer erfaring med arbejde på industri-/affaldsenergianlæg.

— Mindsteværdi på 100 000 DKK pr. reference.

- Minimum 5 ansatte.

Økonomisk formåen:

- Positiv soliditetsgrad i minimum 2 af de seneste 3 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Almindeligt køle- og klimaanlæg på affaldsenergianlægget

 

Delkontraktnr.: 10
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45331220 Installation af klimaanlæg
45331230 Installation af køleanlæg
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Eksempelvis, men ikke begrænset til service, reparationer og montering af klimaanlæg og køleanlæg.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80 %
Pris - Vægtning: 20-50 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 250 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Systemets levetid kan ved bekendtgørelse både forkortes og forlænges.

Forlængelser besluttes senest 6 måneder før udløb af det dynamiske indkøbssystems løbetid.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Egnethedskrav:

Teknisk formåen:

- 3 referencer inden for området (inden for de seneste 3 år), som dokumenterer erfaring med arbejde på industri-/affaldsenergianlæg.

— Mindsteværdi på 100 000 DKK pr. reference.

- Minimum 3 ansatte.

Økonomisk formåen:

- Positiv soliditetsgrad i minimum 2 af de seneste 3 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Pumper på affaldsenergianlægget

 

Delkontraktnr.: 11
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50500000 Reparation og vedligeholdelse af pumper, ventiler, haner, metalbeholdere og maskiner
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Eksempelvis, men ikke begrænset til service og installation af spildevands-, dyk- og drænpumper.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80 %
Pris - Vægtning: 20-50 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Systemets levetid kan ved bekendtgørelse både forkortes og forlænges.

Forlængelser besluttes senest 6 måneder før udløb af det dynamiske indkøbssystems løbetid.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Egnethedskrav:

Teknisk formåen:

- 3 referencer inden for området (inden for de seneste 3 år), som dokumenterer erfaring med arbejde på industri-/affaldsenergianlæg.

— Mindsteværdi på 25 000 DKK pr. reference.

- Minimum 5 ansatte.

Økonomisk formåen:

- Positiv soliditetsgrad i minimum 2 af de seneste 3 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Almindeligt VVS-arbejde

 

Delkontraktnr.: 12.1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45330000 Blikkenslagerarbejde
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Eksempelvis, men ikke begrænset til vand, varme, sanitet, fjernvarme, sprinkleranlæg.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80 %
Pris - Vægtning: 20-50 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 375 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Systemets levetid kan ved bekendtgørelse både forkortes og forlænges.

Forlængelser besluttes senest 6 måneder før udløb af det dynamiske indkøbssystems løbetid.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Egnethedskrav:

Teknisk formåen:

- 3 referencer inden for almindelig VVS (inden for de seneste 3 år).

- Virksomheden skal have fuld autorisation til at udføre det pågældende arbejde.

Økonomisk formåen:

- Positiv soliditetsgrad i minimum 2 af de seneste 3 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Almindeligt VVS-arbejde på affaldsenergianlægget

 

Delkontraktnr.: 12.2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45330000 Blikkenslagerarbejde
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Eksempelvis, men ikke begrænset til vand, varme, sanitet, fjernvarme, sprinkleranlæg.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80 %
Pris - Vægtning: 20-50 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Systemets levetid kan ved bekendtgørelse både forkortes og forlænges.

Forlængelser besluttes senest 6 måneder før udløb af det dynamiske indkøbssystems løbetid.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Egnethedskrav:

Teknisk formåen:

- 3 referencer inden for området (inden for de seneste 3 år), som dokumenterer erfaring med arbejde på industri-/affaldsenergianlæg.

— Mindsteværdi på 200 000 DKK pr. reference.

- Minimum 15 ansatte.

Økonomisk formåen:

- Positiv soliditetsgrad i minimum 2 af de seneste 3 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Trykluft på affaldsenergianlægget

 

Delkontraktnr.: 13
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45251143 Bygge-anlægsarbejde: trykluftkompressoranlæg
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Eksempelvis, men ikke begrænset til service, reparation og montering af alle typer trykluft-kompressorer, lufttørring.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80 %
Pris - Vægtning: 20-50 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Systemets levetid kan ved bekendtgørelse både forkortes og forlænges.

Forlængelser besluttes senest 6 måneder før udløb af det dynamiske indkøbssystems løbetid.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Egnethedskrav:

Teknisk formåen:

- 3 referencer inden for området (inden for de seneste 3 år), som dokumenterer erfaring med arbejde på industri-/affaldsenergianlæg.

— Mindsteværdi på 200 000 DKK pr. reference.

- Minimum 5 ansatte.

Økonomisk formåen:

- Positiv soliditetsgrad i minimum 2 af de seneste 3 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Kloakservice og tv-inspektion

 

Delkontraktnr.: 14
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90912000 Spuling af rørkonstruktioner
90913000 Rengøring af tanke og reservoirer
90913100 Rengøring af beholdere
90913200 Rengøring af reservoirer
90640000 Rensning og tømning af nedløbsbrønde
90470000 Rensning af kloakledninger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Eksempelvis, men ikke begrænset til service, slamsugning, spuling og tv-inspektion.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 812 500.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Systemets levetid kan ved bekendtgørelse både forkortes og forlænges.

Forlængelser besluttes senest 6 måneder før udløb af det dynamiske indkøbssystems løbetid.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Egnethedskrav:

Teknisk formåen:

- 3 referencer inden for kloakservice og tv-inspektion (inden for de seneste 3 år).

— Mindsteværdi på 10 000 DKK pr. reference.

Økonomisk formåen:

- Positiv soliditetsgrad i minimum 2 af de seneste 3 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Skadeservice

 

Delkontraktnr.: 15
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Eksempelvis, men ikke begrænset til sanering af farlige stoffer inkl. test og dokumentation (PCB, asbest, skimmelsvamp, metaller, kemikalier mv.) fugt-, vand- og brandskader, afdækninger, afspærring, rengøring, desinficering, afrensning, brandskader i el-rum.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80 %
Pris - Vægtning: 20-50 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 187 500.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Systemets levetid kan ved bekendtgørelse både forkortes og forlænges.

Forlængelser besluttes senest 6 måneder før udløb af det dynamiske indkøbssystems løbetid.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Egnethedskrav:

Teknisk formåen:

- 3 referencer inden for skadeservice (inden for de seneste 3 år).

— Mindsteværdi på 200 000 DKK pr. reference.

- Minimum 5 ansatte.

Økonomisk formåen:

- Positiv soliditetsgrad i minimum 2 af de seneste 3 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Kloak i terræn

 

Delkontraktnr.: 16
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45231300 Arbejder i forbindelse med vand- og kloakrørledninger
90400000 Kloakvæsen
45232410 Kloakeringsarbejder
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Eksempelvis, men ikke begrænset til gravearbejde, underboring, autoriseret kloakarbejde, strømpeforing, rottesikring og højvandsslukker.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 687 500.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Systemets levetid kan ved bekendtgørelse både forkortes og forlænges.

Forlængelser besluttes senest 6 måneder før udløb af det dynamiske indkøbssystems løbetid.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Egnethedskrav:

Teknisk formåen:

- 3 referencer inden for kloak i terræn (inden for de seneste 3 år).

— Mindsteværdi på 100 000 DKK pr. reference.

- Minimum 3 ansatte.

Økonomisk formåen:

- Positiv soliditetsgrad i minimum 2 af de seneste 3 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Facadearbejde

 

Delkontraktnr.: 17
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45443000 Facadearbejde
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Eksempelvis, men ikke begrænset til reparationer og montering af lette facader, mineralfacader, stål- og aluminiumplader.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 625 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Systemets levetid kan ved bekendtgørelse både forkortes og forlænges.

Forlængelser besluttes senest 6 måneder før udløb af det dynamiske indkøbssystems løbetid.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Egnethedskrav:

Teknisk formåen:

- 3 referencer inden for facadearbejde (inden for de seneste 3 år).

— Mindsteværdi på 200 000 DKK pr. reference.

- Minimum 5 ansatte.

Økonomisk formåen:

- Positiv soliditetsgrad i minimum 2 af de seneste 3 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Service af driftsmateriel

 

Delkontraktnr.: 18
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50222000 Reparation og vedligeholdelse af rullende materiel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Eksempelvis, men ikke begrænset til service og vedligehold af palleløftere, lifte, stiger samt lovpligtige eftersyn.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Systemets levetid kan ved bekendtgørelse både forkortes og forlænges.

Forlængelser besluttes senest 6 måneder før udløb af det dynamiske indkøbssystems løbetid.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Egnethedskrav:

Teknisk formåen:

- 3 referencer inden for området (inden for de seneste 3 år).

— Mindsteværdi på 50 000 DKK pr. reference.

- Minimum 3 ansatte.

Økonomisk formåen:

- Positiv soliditetsgrad i minimum 2 af de seneste 3 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Verificering og reparation af vægte

 

Delkontraktnr.: 19
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50433000 Kalibreringstjenesteydelser
50500000 Reparation og vedligeholdelse af pumper, ventiler, haner, metalbeholdere og maskiner
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Eksempelvis, men ikke begrænset til lovpligtig verificering af diverse vægte, reparation af vægte.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 375 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Systemets levetid kan ved bekendtgørelse både forkortes og forlænges.

Forlængelser besluttes senest 6 måneder før udløb af det dynamiske indkøbssystems løbetid.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Egnethedskrav:

Teknisk formåen:

- 3 referencer inden for området (inden for de seneste 3 år).

— Mindsteværdi på 10 000 DKK pr. reference.

- Minimum 5 ansatte.

Økonomisk formåen:

- Positiv soliditetsgrad i minimum 2 af de seneste 3 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Faldsikring

 

Delkontraktnr.: 20
//txtmark end-->
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Eksempelvis, men ikke begrænset til service og installation af faldsikring, lovpligtigt eftersyn.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80 %
Pris - Vægtning: 20-50 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 250 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Systemets levetid kan ved bekendtgørelse både forkortes og forlænges.

Forlængelser besluttes senest 6 måneder før udløb af det dynamiske indkøbssystems løbetid.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Egnethedskrav:

Teknisk formåen:

- 3 referencer inden for området (inden for de seneste 3 år), som dokumenterer erfaring med arbejde på industri-/affaldsenergianlæg.

— Mindsteværdi på 50 000 DKK pr. reference.

Økonomisk formåen:

- Krav om positiv soliditetsgrad i minimum 2 af de seneste 3 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Malerarbejder

 

Delkontraktnr.: 21
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45440000 Maler- og glarmesterarbejde
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Eksempelvis, men ikke begrænset til spartling, slibning, tapetsering, malerarbejder, sprøjtelakering.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 625 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Systemets levetid kan ved bekendtgørelse både forkortes og forlænges.

Forlængelser besluttes senest 6 måneder før udløb af det dynamiske indkøbssystems løbetid.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Egnethedskrav:

Teknisk formåen:

- 3 referencer inden for området (inden for de seneste 3 år.

— Mindsteværdi på 10 000 DKK pr. reference.

Økonomisk formåen:

- Krav om positiv soliditetsgrad i minimum 2 af de seneste 3 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Se punkt II.2.9).

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Se punkt II.2.9).

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Konkrete tildelinger på ARCs dynamiske indkøbssystem foregår ved afholdelse af miniudbud, hvor miniudbudsbetingelser, kontrakt/samarbejdsbetingelser, vilkår, evt. tekniske bilag, kravspecifikation mm. fremsendes i forbindelse med det enkelte miniudbud, til de leverandører, der er optaget på den relevante kategori.

Når det enkelte miniudbud udsendes, vil de konkrete tildelingskriteriers vægtning, evalueringsmodel mm. være beskrevet i de tilhørende miniudbudsbetingelser.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet omfatter oprettelse af et dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/01/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ansøger må ikke være omfattet af nogen af de udelukkelsesgrunde, som angivet i udbudslovens § § 135, 136.

Ad I.3): Der er mulighed for at stille spørgsmål til udbuddet via ARCs udbudssystem Ethics.

Ad II.1.5) og II.2.6): For så vidt angår det anførte beløb bemærkes, at der er tale om et skønnet forbrug over 10 år.

1) Om det dynamiske indkøbssystem:

Adgang til ARCs dynamiske indkøbssystem sker via linket i punkt I.3).

Det dynamiske indkøbssystem er udviklet på en platform, der tilgås via internettet. Platformen kan tilgås fra alle almindelige webbrowsere og kan tilgås via både PC, tablet og lignende.

Der stilles ikke nogen særlige tekniske krav for at tilgå platformen, som er åben for alle interesserede leverandører.

2) Udbud af ARCs dynamisk indkøbssystem:

Et dynamisk indkøbssystem er en indkøbsmetode, der skal udbydes i et almindeligt EU-udbud. Det dynamiske indkøbssystem er opdelt i kategorier, som alle er omfattet af nogle specifikke egnethedskrav, som leverandørerne skal opfylde for, at de kan blive optaget på systemet.

Når et dynamisk indkøbssystem oprettes via EU-udbud, foregår det som begrænset udbud, hvor alle de leverandører, der lever op til de stillede egnethedskrav, gives adgang til systemet efter udløbet af fristen for ansøgning, og efter at ARC har færdigbehandlet de modtagne ansøgninger.

Der skal ikke afgives tilbud i forbindelse med etableringen af et dynamisk indkøbssystem, idet tilbud først afgives i forbindelse med afholdelse af miniudbud efter etableringen af det dynamiske indkøbssystem.

I forbindelse med det EU-udbud, der gennemføres for at oprette systemet, skal leverandørerne således alene udfylde et ESPD-dokument (som ligger på udbuddet i ARCs udbudssystem) samt aflevere dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD-dokumentet (for danske leverandører kan dette gøres med en serviceattest).

3) Efterfølgende optag af leverandører.

ARCs dynamiske indkøbssystem er åbent for optag af egnede leverandører i hele systemets levetid, også efter EU-udbuddets afslutning.

Hvis en leverandør lever op til de opstillede egnethedskrav, har leverandøren, i hele systemets levetid, fri adgang til at blive optaget på ARCs dynamiske indkøbssystem.

Der kan ansøges om optagelse efter EU-udbuddets afslutning fra det tidspunkt, hvor evaluering af de indkomne ansøgninger fra selve EU-udbuddet er afsluttet og ARCs dynamiske indkøbssystem er idriftsat.

Der skal i forbindelse med ansøgning om optagelse på systemet (både under EU-udbuddet og senere) afleveres et udfyldt ESPD (som ligger på udbuddet i ARCs udbudssystem) samt dokumentation for oplysningerne i ESPD-dokumentet (for danske tilbudsgivere vil det sige at der skal afleveres en serviceattest).

4) Omkostninger og forpligtelser som leverandør på ARCs dynamiske indkøbssystem:

Det er gratis for leverandører at være optaget på ARCs dynamiske indkøbssystem og det er frit for leverandøren, om denne ønsker at forblive leverandør på ARCs dynamiske indkøbssystem i hele systemets levetid, eller om leverandøren på et tidspunkt ønsker at udtræde af systemet.

4.1) Udelukkelse:

Såfremt en leverandør i løbet af systemets levetid ikke længere lever op til de opstillede egnethedskrav eller bliver omfattet af en udelukkelsesgrund, vil leverandøren blive udelukket fra systemet.

I så fald vil det være muligt for leverandøren at anmode om genoptagelse på systemet, når leverandøren igen lever op til de opstillede egnethedskrav eller ikke længere er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund.

Leverandøren er altid forpligtet til at levere opdateret ESPD og/eller fornyet dokumentation på ARCs anmodning.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/12/2020

Send til en kollega

0.078