23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 227-558060
Offentliggjort
20.11.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
22.12.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/de6d2b24-a820-44f7-8c41-1dfa7eb5f7b7/homepage

Udbyder

Vejle Kommune

Vindere

Ukrudtsbekæmpelse med hedvand og skum på vejarealer i Vejle Kommune

(29.01.2021)
Forstas A/S
Karetmagervej 23
7100 Vejle

Genudbud - levering af ukrudtsbekæmpelse på vejarealer i Vejle Kommune


Vejle Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vejle Kommune
CVR-nummer: 29189900
Postadresse: Skolegade 1
By: Vejle
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Kristian Lund Iversen
E-mail: krliv@vejle.dk
Telefon: +45 76811721
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/de6d2b24-a820-44f7-8c41-1dfa7eb5f7b7/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/de6d2b24-a820-44f7-8c41-1dfa7eb5f7b7/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/de6d2b24-a820-44f7-8c41-1dfa7eb5f7b7/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/de6d2b24-a820-44f7-8c41-1dfa7eb5f7b7/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Genudbud - levering af ukrudtsbekæmpelse på vejarealer i Vejle Kommune

 

Sagsnr.: 88.00.00-G01-31-20
II.1.2) Hoved-CPV-kode
77000000 Tjenesteydelser i forbindelse med landbrug, skovbrug, havebrug, akvakultur og biavl
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Ukrudtsbekæmpelse med hedvand og skum på vejarealer i Vejle Kommune.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77312000 Fjernelse af ukrudt
77312100 Ukrudtsbekæmpelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

 

Vejle Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Levering af ukrudtsbekæmpelse med hedvand i kombination med pesticidfrit og bionedbrydeligt skum på vejarealer i Vejle Kommune. Bekæmpelsen er delt op i 2 området: Tilstandskrav i Vejle by & Udførselskrav 2 gange årligt i centerbyer og indfaldsveje.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Kontrakten opdeles ikke i delaftaler, for at udnytte stordriftsfordele.

Kontrakten er uopsigelig for tilbudsgiver i hele kontraktperioden. Ordregiver kan med et opsigelsesvarsel på løbende måned plus 6 måneder, opsige kontrakten med virkning efter 24 måneder.

Leverandørens udførende medarbejdere skal inden arbejdets start, have gennemført kurset: "Vejen Som Arbejdsplads" i AMU eller VEJ-EU regi.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

— Tilbudsgiver skal oplyse egenkapital for de sidste 2 afsluttede regnskabsår. Egenkapitalen skal som minimum være positiv, for at tilbudsgiver kan komme i betragtning.

— Tilbudsgiver skal have en gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 mio. DKK. Erhvervs- og produktansvarsforsikringen skal være gyldig i hele kontraktperioden.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

— Tilbudsgiver skal have positiv egenkapital i de seneste 2 afsluttede regnskabsår.

— Tilbudsgiver skal have en gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 mio. DKK.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal angive 3 sammenlignelige referencer, der er udført inden for de sidste 3 år.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

— Tilbudsgiver skal beskrive referencerne, samt evt. angive i hvilket omfang referencerne er udført kørende fra køretøj, angive beløb for referencerne, periode og modtager af referencerne. Med en sammenlignelig referencer, menes levering af ukrudtsbekæmpelse på befæstede områder, med hedvand og pesticidfrit og bionedbrydeligt skum. Referencerne skal have en kontraktværdi på minimum 250 000 DKK.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 218-535595
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/12/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 22/12/2020
Tidspunkt: 12:01
Sted:

 

Vejle Kommune

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der er ikke adgang til at overvære tilbudsåbningen.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

 

Om 48 måneder

 

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/11/2020

Send til en kollega

0.046