23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 215-527476
Offentliggjort
04.11.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
30.11.2020 Kl. 11:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3c5cd921-96ec-4e69-8f8b-3881f2aaaf54/homepage

Udbyder

Kolding Kommune

Behandling og afsætning af plastaffald fra Kolding Kommune


Kolding Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Kolding Kommune
CVR-nummer: 29 18 98 97
Postadresse: Nytorv 11
By: Kolding
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6000
Land: Danmark
Kontaktperson: Dennis Tranholm Jensen
E-mail: deje@cowi.com
Telefon: +45 51243591
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3c5cd921-96ec-4e69-8f8b-3881f2aaaf54/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3c5cd921-96ec-4e69-8f8b-3881f2aaaf54/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3c5cd921-96ec-4e69-8f8b-3881f2aaaf54/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3c5cd921-96ec-4e69-8f8b-3881f2aaaf54/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Behandling og afsætning af plastaffald fra Kolding Kommune

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Behandling og afsætning af plastaffald fra Kolding Kommune.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Plastdunke og hård plast

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90513000 Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

 

Kolding Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Opgaven omfatter forbehandling og afsætning af den mængde ”hård plast, småt” og ”hård plast stort” der modtages på Kolding Kommunes genbrugspladser samt kommunens indsamlingsordning for småt plast. I alt estimeres ca. 410 ton hård plast, småt pr. år og 320 ton hård plast, stort pr. år.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kolding Kommune har option på at forlænge delopgaverne individuelt på uændrede vilkår, i et vilkårligt antal måneder i op til 12 mdr.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Plasthavemøbler

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90513000 Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

 

Kolding Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Opgaven omfatter forbehandling og afsætning af de plasthavemøbler der modtages på Kolding Kommunes genbrugspladser, i alt ca. 60 ton pr. år.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 60 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kolding Kommune har option på at forlænge delopgaverne individuelt på uændrede vilkår, i et vilkårligt antal måneder i op til 12 mdr.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Hård PVC

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90513000 Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

 

Kolding Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Opgaven omfatter prøvetagning og afsætning af den mængde hård PVC der modtages på Kolding Kommunes genbrugspladser, i alt ca. 120 ton pr. år.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 240 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kolding Kommune har option på at forlænge delopgaverne individuelt på uændrede vilkår, i et vilkårligt antal måneder i op til 12 mdr.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Plastfolie

 

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90513000 Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

 

Kolding Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Opgaven omfatter forbehandling og afsætning af den mængde klar og farvet plastfolie der modtages på Kolding Kommunes genbrugspladser, i alt ca. 60 ton klar folie pr. år og 110 ton farvet folie pr. år.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 250 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kolding Kommune har option på at forlænge delopgaverne individuelt på uændrede vilkår, i et vilkårligt antal måneder i op til 12 mdr.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Entreprenøren skal i ESPD angive følgende minimumskrav til entreprenørens økonomiske og finansielle formåen.

- som minimum give oplysninger om økonomiske nøgletal (omsætning, resultat før skat, egenkapital) samt soliditetsgrad for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Det er et mindstekrav, at:

- entreprenøren har et positivt resultat beregnet som et gennemsnit over de seneste 3 afsluttede regnskabsår, eller at entreprenøren har haft en positiv egenkapital hver af de seneste 3 regnskabsår. Angiv resultat og egenkapital i ESPD.

- entreprenøren har en soliditetsgrad på mindst 10 % i det seneste afsluttede årsregnskab. Angiv soliditetsgrad i ESPD.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Det er et mindstekrav, at entreprenøren har referencer fra behandling af lignende fraktioner på minimum den årlige kontraktmængde for hver delopgave inden for de sidste 3 år.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/11/2020
Tidspunkt: 11:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 30/11/2020
Tidspunkt: 11:00
Sted:

 

Kolding Kommune

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/10/2020

Send til en kollega

0.031