23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 205-499147
Offentliggjort
21.10.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

https://tender.konnect.dk/invite/835

Indlevering af tilbud

Til
17.11.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://tender.konnect.dk/invite/835

Udbyder

Miljøstyrelsen

Vindere

(05.02.2021)
Rambøll A/S
Oluf Palmes Alle 20
8200 Aarhus N

(05.02.2021)
Rambøll A/S
Oluf Palmes Alle 20
8200 Aarhus N

(05.02.2021)
COWI A/S
Parallelvej 2
2800 Kgs. Lyngby

(05.02.2021)
GEO
Maglebjergvej 1
2800 Kgs. Lyngby

(05.02.2021)
NIRAS A/S
Sortemosevej 19
3450 Allerød

Grundvandskortlægning 2021-2024


Miljøstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Miljøstyrelsen
CVR-nummer: 25798376
Postadresse: Tolderlundsvej 5
By: Odense C
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Tina Korup
E-mail: tikor@mst.dk
Telefon: +45 72543763
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.mst.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/invite/835
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://tender.konnect.dk/invite/835
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Grundvandskortlægning 2021-2024

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90720000 Miljøbeskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedr. hovedsageligt opgaver i forbindelse med kortlægning af grundvand i 2021-2023. Kortlægningen vil primært have fokus på afgrænsning af nye indvindingsoplande til almene vandforsyninger inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), kortlægning og afgrænsning af nye indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD, kortlægning af Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og undtagelsesvist justering af allerede kortlagte indvindingsområder. Der vil være opgaver inden for geofysik, geologi, grundvandskemi, hydrologi og sårbarhedsvurdering – samt tilhørende feltarbejde. Kontrakten er opdelt i 5 delkontrakter, som hver har fokus på særlige faglige kompetencer.

Evt. behov for at indgå samarbejder med laboratorier, brøndborere og lignende står ordregiver for.

For alle delkontrakter gælder at kontrakternes hovedopgaver udføres i 2021, 2022 og 2023. Herudover er der option på ekstra opgaver i 2021, 2022, 2023 2024 såfremt ordregiver opnår bevilling til dette.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 62 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 2
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delkontrakt 1

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90720000 Miljøbeskyttelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Hovedudførelsessted:

 

Opgaver kan ligge i hele Danmark.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

4,55 mio. DKK til udførelse af grundvandskortlægningsopgaver med forventet ligelig fordeling i perioden 2021-2022. 2, 15 mio. DKK til udførelse af grundvandskortlægningsopgaver i 2023.

Der vil særligt, men ikke udelukkende, være opgaver inden for hydrologi og geologi. For hydrologi vil det særligt være modellering i GMS-Modflow og Mike She og for geologi vil det særligt være modellering i GeoScene3D. Optioner for perioden 2021-2024 er beskrevet i punkt II.2.11) og udbudsbetingelsernes afsnit 2.4

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Mulighed for forlængelse med yderligere 12 måneder (2024).

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der er til delkontrakt 1 tilknyttet følgende optioner:

- Option 1: Op til 1,5 mio. DKK til udførelse af yderligere grundvandskortlægningsopgaver i 2021.

- Option 2: Op til 1,1 mio. DKK til udførelse af grundvandskortlægningsopgaver i 2022.

- Option 3: Op til 1,1 mio. DKK til udførelse af yderligere grundvandskortlægningsopgaver i 2023.

- Option 4: Op til 2 mio. DKK til udførelse af grundvandskortlægningsopgaver i 2024.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delkontrakt 2

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90720000 Miljøbeskyttelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Hovedudførelsessted:

 

Opgaver kan ligge i hele Danmark.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

4,55 mio. DKK til udførelse af grundvandskortlægningsopgaver med forventet ligelig fordeling i perioden 2021-2022. 2,15 mio. DKK til udførelse af grundvandskortlægningsopgaver i 2023.

Der vil særligt, men ikke udelukkende, være opgaver inden for hydrologi og grund-vandskemi. For hydrologi vil det særligt være modellering i GMS-Modflow og Mike She. Optioner for perioden 2021-2024 er beskrevet i punkt II.2.11 og udbudsbetingelsernes afsnit 2.4

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan forlænges med yderligere 12 måneder (2024).

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der er til delkontrakt 2 tilknyttet følgende optioner:

- Option 1: Op til 1,5 mio. DKK til udførelse af yderligere grundvandskortlægningsopgaver i 2021.

- Option 2: Op til 1,1 mio. DKK til udførelse af grundvandskortlægningsopgaver i 2022.

- Option 3: Op til 1,1 mio. DKK til udførelse af yderligere grundvandskortlægningsopgaver i 2023.

- Option 4: Op til 2 mio. DKK til udførelse af grundvandskortlægningsopgaver i 2024.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delkontrakt 3

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90720000 Miljøbeskyttelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Hovedudførelsessted:

 

Opgaver kan ligge i hele Danmark.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

4,55 mio. DKK til udførelse af grundvandskortlægningsopgaver med forventet ligelig fordeling i perioden 2021-2022. 2,15 mio. DKK til udførelse af grundvandskortlægningsopgaver i 2023.

Der vil særligt, men ikke udelukkende, være opgaver inden for geologi og sårbarhed. For geologi vil det særligt være modellering i GeoScene3D. Optioner for perioden 2021-2024 er beskrevet i punkt II.2.11 og udbudsbetingelsernes afsnit 2.4

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan forlænges med yderligere 12 måneder (2024)

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der er til delkontrakt 3 tilknyttet følgende optioner:

- Option 1: Op til 1,5 mio. DKK til udførelse af yderligere grundvandskortlægningsopgaver i 2021.

- Option 2: Op til 1,1 mio. DKK til udførelse af grundvandskortlægningsopgaver i 2022.

- Option 3: Op til 1,1 mio. DKK til udførelse af yderligere grundvandskortlægningsopgaver i 2023.

- Option 4: Op til 2 mio. DKK til udførelse af grundvandskortlægningsopgaver i 2024.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delkontrakt 4

 

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90720000 Miljøbeskyttelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Hovedudførelsessted:

 

Opgaver kan ligge i hele Danmark.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

4,55 mio. DKK til udførelse af grundvandskortlægningsopgaver med forventet ligelig fordeling i perioden 2021-2022. 2,15 mio. DKK til udførelse af grundvandskortlægningsopgaver i 2023.

Der vil særligt, men ikke udelukkende, være opgaver inden for geologi og geofysik. For geologi vil det særligt være modellering i GeoScene3D. Optioner for perioden 2021-2024 er beskrevet i punkt II.2.11 og udbudsbetingelsernes afsnit 2.4

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan forlænges med yderligere 12 måneder (2024).

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der er til delkontrakt 4 tilknyttet følgende optioner:

- Option 1: Op til 1,5 mio. DKK til udførelse af yderligere grundvandskortlægningsopgaver i 2021.

- Option 2: Op til 1,1 mio. DKK til udførelse af grundvandskortlægningsopgaver i 2022.

- Option 3: Op til 1,1 mio. DKK til udførelse af yderligere grundvandskortlægningsopgaver i 2023.

- Option 4: Op til 2 mio. DKK til udførelse af grundvandskortlægningsopgaver i 2024.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delkontrakt 5

 

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90720000 Miljøbeskyttelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Hovedudførelsessted:

 

Opgaver kan ligge i hele Danmark

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

4,55 mio. DKK til udførelse af grundvandskortlægningsopgaver med forventet ligelig fordeling i perioden 2021-2022. 2, 15 mio. DKK til udførelse af grundvandskortlægningsopgaver i 2023.

Der vil særligt, men ikke udelukkende, være opgaver inden for hydrologi og sårbarhed. For hydrologi vil det særligt være modellering i GMS-Modflow og Mike She. Optioner for perioden 2021-2024 er beskrevet i punkt II.2.11 og udbudsbetingelsernes afsnit 2.4

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan forlænges med yderligere 12 måneder (2024).

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der er til delkontrakt 5 tilknyttet følgende optioner:

- Option 1: Op til 1,5 mio. DKK til udførelse af yderligere grundvandskortlægningsopgaver i 2021.

- Option 2: Op til 1,1 mio. DKK til udførelse af grundvandskortlægningsopgaver i 2022.

- Option 3: Op til 1,1 mio. DKK til udførelse af yderligere grundvandskortlægningsopgaver i 2023.

- Option 4: Op til 2 mio. DKK til udførelse af grundvandskortlægningsopgaver i 2024.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal have relevant erhvervsansvarsforsikring.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Som mindstekrav for tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen kræves en forsikringsdækning på minimum 1 mio. DKK. Forsikringen skal være i kraft i hele kontraktperioden og et år efter kontraktens ophør.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1) Tekniske faciliteter og foranstaltninger til kvalitetssikring

2) Andel i underleverance (i procent).

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ad2) Tilbudsgiver må maksimalt anvende underleverandør til 25 % af det samlede projekt, opgjort efter den samlede kontraktmæssige værdi.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontrakten indeholder en arbejdsklausul. Der henvises til udkast til kontrakt del 2, pkt. 3.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/11/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 17/11/2020
Tidspunkt: 12:01
Sted:

 

Aalborg

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Det er ikke muligt af være til stede ved åbning af tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Tilbudsgivere og eventuelle underleverandører (hvis relevant for underleverandører) skal udfylde ESPD-dokumentet elektronisk i udbudssystemet.

Der gøres opmærksom på, at ordregiver ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde har valgt at gøre brug af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på: www.naevneneshus.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/10/2020

Send til en kollega

0.047