23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 199-482557
Offentliggjort
13.10.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
11.11.2020 Kl. 11:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/593e2c34-d5b9-434f-bc53-0287f992aa71/homepage

Udbyder

AffaldGenbrug, Vejle Kommune

Transport og behandling af have- og parkaffald


AffaldGenbrug, Vejle Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: AffaldGenbrug, Vejle Kommune
CVR-nummer: 29189900
Postadresse: Vestre Engvej 70
By: Vejle
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Hanne Staghøj Markussen
E-mail: hmark@vejle.dk
Telefon: +45 76812825
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.affaldgenbrug.vejle.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/593e2c34-d5b9-434f-bc53-0287f992aa71/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/593e2c34-d5b9-434f-bc53-0287f992aa71/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/593e2c34-d5b9-434f-bc53-0287f992aa71/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Transport og behandling af have- og parkaffald

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

I Vejle Kommune indsamles have- og parkaffald på kommunens genbrugspladser samt via en kommunal henteordning. Have- og parkaffaldet stammer fra husholdninger og kommunale arealer i Vejle Kommune.

Leverandøren afhenter have- og parkaffaldet på kommunens genbrugspladser i Børkop, Egtved, Give hhv. Vejle, hvor fraktionen på Vejle Genbrugsplads indbefatter haveaffaldet indsamlet via kommunens henteordning.

Leverandøren skal transportere, sortere, neddele og afsætte have- og parkaffaldet.

Mængden af have- og parkaffald forventes at være ca. 1 400 ton/år på Egtved genbrugsplads, 3 000 ton/år på Børkop genbrugsplads, 2 050 ton/år på Give genbrugsplads og i alt 9 900 ton/år på Vejle genbrugsplads.

Den udbudte opgave er opdelt på de 4 genbrugspladser og kan udføres af en eller flere leverandører, men kun én leverandør pr. genbrugsplads. Ordregiver er AffaldGenbrug, Vejle Kommune.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Transport og behandling af have- og parkaffald fra Børkop genbrugsplads

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90512000 Transport af affald
90510000 Bortskaffelse og behandling af affald
90513000 Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Opgaven omfatter transport og behandling af have- og parkaffald. Afhentningssted er Børkop genbrugsplads. Mængden af have- og parkaffald forventes at være ca. 3 000 ton/år.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/02/2021
Slut: 30/09/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

AffaldGenbrug kan forlænge kontrakten med op til 4 x 6 måneder (i alt maksimalt 24 måneder).

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Option 1: Borgerkompost til Vejle Genbrugsplads

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Transport og behandling af have- og parkaffald fra Egtved genbrugsplads

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90512000 Transport af affald
90510000 Bortskaffelse og behandling af affald
90513000 Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Opgaven omfatter transport og behandling af have- og parkaffald. Afhentningssted er Egtved Genbrugsplads. Mængden af have- og parkaffald forventes at være ca. 1 400 ton/år.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/02/2021
Slut: 30/09/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

AffaldGenbrug kan forlænge kontrakten med op til 4 x 6 måneder (i alt maksimalt 24 måneder).

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Option 1: Borgerkompost til Vejle genbrugsplads

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Transport og behandling af have- og parkaffald fra Give genbrugsplads

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90512000 Transport af affald
90510000 Bortskaffelse og behandling af affald
90513000 Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Opgaven omfatter transport og behandling af have- og parkaffald. Afhentningssted er Give genbrugsplads. Mængden af have- og parkaffald forventes at være ca. 2 050 ton/år.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/02/2021
Slut: 30/09/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

AffaldGenbrug kan forlænge kontrakten med op til 4 x 6 måneder (i alt maksimalt 24 måneder).

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Option 1: Borgerkompost til Vejle genbrugsplads

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Transport og behandling af have- og parkaffald fra Vejle genbrugsplads inklusiv haveaffald indsamlet via kommunens henteordning

 

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90512000 Transport af affald
90510000 Bortskaffelse og behandling af affald
90513000 Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Opgaven omfatter transport og behandling af have- og parkaffald fra Vejle genbrugsplads samt transport og behandling af haveaffald indsamlet via kommunens henteordning. Afhentningssted er Vejle genbrugsplads. Mængden af have- og parkaffald forventes at være 5 900 ton/år og mængden af haveaffald forventes at være ca. 4 000 ton/år.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/02/2021
Slut: 30/09/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

AffaldGenbrug kan forlænge kontrakten med op til 4 x 6 måneder (i alt maksimalt 24 måneder).

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Option 1: Borgerkompost til Vejle genbrugsplads.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal oplyse soliditetsgraden fra de seneste 2 reviderede regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Soliditetsgraden i de seneste 2 reviderede regnskabsår skal være mindst 30 %.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Erfaring med behandling af have- og parkaffald fra genbrugspladser.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal inden for de seneste 3 år have fungeret som leverandør på mindst 1 kontrakt vedr. behandling af have- og parkaffald fra genbrugspladser, hvor kontrakten er på cirka tilsvarende eller større mængde (ton) end den opgave, der bydes på.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/11/2020
Tidspunkt: 11:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 11/11/2020
Tidspunkt: 11:05

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/10/2020

Send til en kollega

0.047