23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
09.10.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
27.10.2020 Kl. 12:00

Udbyder

Miljøstyrelsen

Projekt om udarbejdelse af metode til beregning af spildevandsudledningers påvirkning af sediment med miljøfarlige stoffer


Miljøstyrelsen

Opgavebeskrivelse Miljøstyrelsen skal have udført en opgave vedrørende udvikling af en relativt
simpel metode til beregning af forventede koncentrationer af miljøfarlige forurenende stoffer i
sediment i forbindelse med spildevandsudledninger. Metoden skal indgå i myndighedsbehandlingen af
sager efter bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer (BEK 1433/2017).
Annonceret 9. oktober 2020 14:20:00 CEST
Deadline 27. oktober 2020 12:00:00 CET
Udbudstype Mindre danske udbud
Opgavetype Tjenesteydelser
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
CPV kode 90720000, 90000000, 90713100
Myndighedstype Stat
Skønnet kontraktsum 250 000,00

Dokumenter & materiale

Dokumenter > application/pdf
> application/pdf
> application/pdf
> application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document

Tildelings- og udvælgelseskriterier

Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Uddybning af tildelingskriterier 1. Projektløsning 60 %
Tilbudsgiver skal beskrive, hvordan de vil gribe opgaven an, samt beskrive en overordnet plan for projektets gennemførelse. Planen skal indeholde beskrivelse af de metoder og det datagrundlag, der påtænkes anvendt. Det tillægges positiv betydning i vurdering af kriteriet, i hvor høj grad beskrivelsen opfylder ordregivers behov som beskrevet i opgavebeskrivelsen.

2. Procedure for kvalitetssikring 15 %
Tilbudsgiver skal beskrive, hvordan kvalitetssikringen af leverancen påtænkes udført.

3. Faglige kompetencer for det udførende team 25 %
Tilbudsgiver skal sende CV’er indeholdende de relevante faglige kvalifikationer og erfaringer for de medarbejdere, der skal stå for opgaveløsningen. Der må maksimalt afleveres fire CV’er, og hvert CV må maksimalt fylde to A4-sider.

Opgaven har en maksimal pris på 250.000 kr. ekskl. moms. Denne pris betragtes som fast og indgår ikke i vurderingen af de indkomne tilbud.
Udvælgelseskriterier  

Kontaktperson

Navn Maj-Britt Bjergager
Telefon +45 72544000
E-mail majbj@mst.dk

Ordregiver

Navn Miljøstyrelsen
Adresse Tolderlundsvej 5
5000 Odense C
DK
Telefon +45 22352250
E-mail mst@mst.dk
WWW http://www.mst.dk

Send til en kollega

0.047