23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 197-475904
Offentliggjort
09.10.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
10.11.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b14373ce-c427-4eba-966a-170417bd6863/homepage

Udbyder

Odense Kommune

Vindere

Valgt firma

(24.11.2020)
Anticimex A/S
Baldersbæk 24
2635 Ishøj

Skadedyrsbekæmpelse


Odense Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Odense Kommune
CVR-nummer: 35209115
Postadresse: Flakhaven 2
By: Odense C
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Sofie Lind Petersen
E-mail: solj@odense.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.odense.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b14373ce-c427-4eba-966a-170417bd6863/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b14373ce-c427-4eba-966a-170417bd6863/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b14373ce-c427-4eba-966a-170417bd6863/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af skadedyrsbekæmpelse

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører skadedyrsbekæmpelse, ej rotter på og omkring Odense Kommunes ejendomme og boldbaner.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 800 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90922000 Skadedyrsbekæmpelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

 

Odense Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbud af skadedyr, herunder myrer, mus, mår, hvepse og bier, øvrige krybende, kravlende eller flyvende insekter samt muldvarpe og mosegrise.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

-

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal dokumentere at have udført mindst 3 sammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Referencerne skal vedrøre løbende samarbejder med andre ordregivende myndigheder vedr. akut skadedyrsbekæmpelse, herunder som minimum bekæmpelse af myrer, mus, hvepse og muldvarpe.

Hver reference skal som minimum have haft en omsætning på 100 000 DKK ekskl. moms

Alderen på referencerne regnes i forhold til referencens slutdato og datoen for tilbudsfristen for dette udbud. Der må gerne være tale om referencer, der vedrører igangværende aftaler.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til det i udbudsmaterialet vedlagte aftaleudkast inkl. bilag, som vil udgøre aftalegrundlaget for den endelige rammeaftale mellem ordregiver og den valgte leverandør.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/11/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 10/11/2020
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

 

Q3 2024

 

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Baseret på ordregivers kendskab til markedspriserne og det forventede aktivitetsniveau, forventes det, at den årlige omsætning vil være ca. 600 000 DKK. Den i felt II.1.5) oplyste værdi er således ordregivers bedste estimat på udbudstidspunktet. Forbruget kan variere meget og det kan ikke forventes at være jævnt fordelt over året eller i aftaleperioden.

Ordregiver vil i dette udbud stille krav om opfyldelse af alle de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudsloven. Der henvises i øvrigt til udbudsbetingelsernes punkt 8.1.

Leverandøren skal ved udførelsen af arbejdet overholde Odense Kommunes arbejdsklausul og sociale klausul, jf. bilag 2 og 3.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/10/2020

Send til en kollega

0.047