23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 188-454070
Offentliggjort
28.09.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Fællesindkøb Fyn

Vindere

EU-Udbud 2020: Levering af beklædningsordning til Fællesindkøb Fyn

(05.02.2021)
Berendsen Textil Service A/S
Tobaksvej 22
2860 Søborg

EU-udbud 2020: Levering af beklædningsordning til Fællesindkøb Fyn


Fællesindkøb Fyn

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fællesindkøb Fyn
CVR-nummer: 29188645
Postadresse: Faaborgvej 19
By: Gislev
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5854
Land: Danmark
Kontaktperson: Sune Bjørn Nancke
E-mail: snanc@fmk.dk
Telefon: +45 72531180

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/138558694.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.indkobfyn.dk/

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Faaborg-Midtfyn Kommune
By: Ringe
NUTS-kode: DK031 Fyn
Land: Danmark
E-mail: fmk@fmk.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.fmk.dk

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Langeland Kommune
By: Rudkøbing
NUTS-kode: DK031 Fyn
Land: Danmark
E-mail: post@langelandkommune.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.langelandkommune.dk

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Nordfyns Kommune
By: Bogense
NUTS-kode: DK031 Fyn
Land: Danmark
E-mail: post@nordfynskommune.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.nordfynskommune.dk

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Nyborg Kommune
By: Nyborg
NUTS-kode: DK031 Fyn
Land: Danmark
E-mail: kommune@nyborg.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.nyborg.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/138558694.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/138558694.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Agentur/kontor på regionalt eller lokalt plan
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EU-udbud 2020: Levering af beklædningsordning til Fællesindkøb Fyn

II.1.2) Hoved-CPV-kode
98310000 Vask og rensning
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører levering af beklædningsordninger til 3 458 medarbejdere inden for velfærds- og sundhedssektoren samt køkkenerne.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 57 600 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
98311000 Afhentning af vasketøj
98312000 Tekstilrensning
98315000 Strygning, rulning og presning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Beklædningsordningen til medarbejderne omfatter hele processen, alt fra opmåling af beklædningen til levering til de enkelte bestillende enheder, leje, afhentning, vask, reparation og udskiftning af beklædningsdele, at der stilles sække og stativer til snavset tøj til rådighed, at et IT-system stilles til rådighed således at bl.a. bestilling/afmeldinger, statistikker mv. kan tilgås af de beklædningsansvarlige i kommunerne.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Service & samarbejde / Vægtning: 25 %
Kvalitetskriterium - Navn: Sortiment / Vægtning: 35 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 57 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/02/2022
Slut: 31/01/2028
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten træder i kraft 1. februar 2022 og er uopsigelig frem til d. 31. januar 2026, hvorefter kunden er berettiget til at forlænge kontraktperioden op til 2 gange, hver gang med op til 12 måneder. Forlængelsen sker i givet fald på uændrede kontraktvilkår. Forlængelserne af kontrakten sker automatisk medmindre kunden varsler at denne ikke ønsker at udnytte kontrakten senest 3 måneder før udløb.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:

1) Tilbudsgiver skal have en årlig omsætning på mindst 18 mio. DKK i det seneste afsluttede regnskabsår.

2) Tilbudsgiver skal have en soliditetsgrad på mindst 30 % i det senest afsluttede regnskab.

3) Tilbudsgiver skal have en positiv egenkapital i de seneste 2 regnskabsår.

4) Gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 mio. DKK.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:

1) Tilbudsgiver skal have en årlig omsætning på mindst 18 mio. DKK i det seneste afsluttede regnskabsår.

2) Tilbudsgiver skal have en soliditetsgrad på mindst 30 % i det senest afsluttede regnskab.

3) Tilbudsgiver skal have en positiv egenkapital i de seneste 2 regnskabsår.

4) Gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 mio. DKK.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

Oplyse om minimum 2 sammenlignelige leverancer og maksimalt 5, med hvem tilbudsgiver har en igangværende kontrakt eller en kontrakt, der er afsluttet inden for de sidste 2 år, fra tidspunkt for tilbudsafgivelse.

Med sammenlignelige referencer menes referencer til hvem tilbudsgiver har leveret samme ydelser, som ydelserne på den udbudte kontrakt, og hvor volumen på årsbasis er ca. den samme (eller højere) som på den udbudte kontrakt.

Følgende skal være oplyst for hver reference:

1) Kundens navn, telefon nr. og e-mail

2) Opgavens omfang / ydelsens hovedelementer

3) Kontraktperiode

4) Årlig kontraktværdi

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

Oplyse om minimum 2 sammenlignelige leverancer og maksimalt 5, med hvem tilbudsgiver har en igangværende kontrakt eller en kontrakt, der er afsluttet inden for de sidste 2 år, fra tidspunkt for tilbudsafgivelse.

Med sammenlignelige referencer menes referencer til hvem tilbudsgiver har leveret samme ydelser, som ydelserne på den udbudte kontrakt, og hvor volumen på årsbasis er ca. den samme (eller højere) som på den udbudte kontrakt.

Følgende skal være oplyst for hver reference:

1) Kundens navn, telefon nr. og e-mail

2) Opgavens omfang / ydelsens hovedelementer

3) Kontraktperiode

4) Årlig kontraktværdi.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/10/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 12 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 27/10/2020
Tidspunkt: 12:00
Sted:

Tilbuddene åbnes via Mercells udbudsportal efter tilbudsfristens udløb. Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbuddene åbnes via Mercells udbudsportal efter tilbudsfristens udløb. Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/09/2020

Send til en kollega

0.062