23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 167-405792
Offentliggjort
28.08.2020
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Energinet Teknik og Anlæg A/S

Udbud af kontrakt vedr. vedligehold af grønne arealer til Energinet Teknik og Anlæg A/S


Energinet Teknik og Anlæg A/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Energinet Teknik og Anlæg A/S
CVR-nummer: 37930393
Postadresse: Tonne Kjærsvej 65
By: Fredericia
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 7000
Land: Danmark
Kontaktperson: Helle Barløse
E-mail: indkob@energinet.dk
Telefon: +45 70102244

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=ENERGINET

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/228008

I.2) Information om fælles indkøb
I.6) Hovedaktivitet
Elektricitet

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af kontrakt vedr. vedligehold af grønne arealer til Energinet Teknik og Anlæg A/S

Sagsnr.: 20/02566
II.1.2) Hoved-CPV-kode
77314000 Vedligeholdelse af arealer
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Den udbudte opgave omfatter 2 delaftaler vedr. vedligehold af ordregivers grønne arealer i hhv. Jylland og Fyn samt på Sjælland. Opgaven omfatter ordregivers anskaffelse af græs-klipning, fejning og renholdelse af flisebelægning, rydning af vegetation, hegnsklipning, beskæring af træer og buske, sprøjtning for ukrudt og vedligeholdelse af bevoksning ud mod tredjeparter på ordregivers lokationer.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Vedligeholdelse af grønne arealer for Energinet Teknik og Anlæg A/S i Jylland og på Fyn

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77314000 Vedligeholdelse af arealer
77340000 Træbeskæring og hækkeklipning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Jylland og Fyn

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende delaftale omfatter ordregivers anskaffelse af græsklipning, fejning og renholdelse af flisebelægning, rydning af vegetation, hegnsklipning, beskæring af træer og buske, sprøjtning for ukrudt og vedligeholdelse af bevoksning ud mod tredjeparter m.v. i Jylland og på Fyn.

II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Det bemærkes, at der er tale om et udbud med forhandling. Med undtagelse af grund-læggende elementer kan der, som konsekvens heraf, ske ændringer til udbudsmaterialet og dets indhold som en del af forhandlingsprocessen.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Vedligeholdelse af grønne arealer for Energinet Teknik og Anlæg A/S på Sjælland

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77340000 Træbeskæring og hækkeklipning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Sjælland

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende delaftale omfatter ordregivers anskaffelse af græsklipning, fejning og renholdelse af flisebelægning, rydning af vegetation, hegnsklipning, beskæring af træer og buske, sprøjtning for ukrudt og vedligeholdelse af bevoksning ud mod tredjeparter m.v. på Ordregivers lokationer på Sjælland.

II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Det bemærkes, at der er tale om et udbud med forhandling. Med undtagelse af grundlæggende elementer kan der, som konsekvens heraf, ske ændringer til udbudsmaterialet og dets indhold som en del af forhandlingsprocessen.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 124-304952
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Udbud af kontrakt vedr. vedligehold af grønne arealer til Energinet Teknik og Anlæg A/S

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Energinet har konstateret et behov for at ændre i materialet.

Energinet forventer hurtigst muligt at genudbyde opgaven igen.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævntet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 20 dage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud:

1) Inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

2) Inden 30 dage fra dagen efter, at ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, eller

3) Inden 6 måneder fra dagen efter, at ordregiver har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsen Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/08/2020

Send til en kollega

0.046