23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 145-357380
Offentliggjort
29.07.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Aalborg Vand A/S

Rammeaftale C for rådgivning til Aalborg Forsynings vanddivision, 2020-2023


Aalborg Vand A/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Vand A/S
CVR-nummer: 32651828
Postadresse: Sønderbro 53
By: Aalborg
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontaktperson: Helle Strandbæk
E-mail: Helle.Strandbaek@aalborgforsyning.dk
Telefon: +45 77439210

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aalborgforsyning.dk

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Kloak A/S
CVR-nummer: 32651798
Postadresse: Stigsborg Brygge 5
By: Nørresundby
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9400
Land: Danmark
Kontaktperson: Helle Strandbæk
E-mail: Helle.Strandbaek@aalborgforsyning.dk
Telefon: +45 77439210

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://aalborgforsyning.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Forsyningsvirksomhed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale C for rådgivning til Aalborg Forsynings vanddivision, 2020-2023

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Aalborg Forsyning og Aalborg Kommune har udbudt 3 rammeaftaler: A, B og C. Ram. A indeholder 11 delaftaler og ram. B og C indeholder hver 3 delaftaler. Delaftalerne omfatter en række rådgivningsydelser inden for kloakforsyningen og vandforsyningen.

Ram. A og B vedr. opgaver, der omfatter både kloakforsyning og vandforsyning. Ram. C vedr. opgaver, der udelukkende omfatter vandforsyning. På ram. A og C tildeles opgaver direkte til én rådgiver og på ram. B tildeles opgaver til flere rådgivere. Ram. A og B udbydes i selvstændig udbudsbekendtgørelse i henhold til udbudsloven.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Rammeaftale C: Proces og bygherrerådgivning for vandforsyning

Delkontraktnr.: Delaftale C1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71800000 Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Aalborg Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Denne delaftale omfatter rådgivningsydelser, der relaterer sig til proces og bygherrerådgivning inden for vandforsyning.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation og bemanding / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Procesbeskrivelse og leveringssikkerhed / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 20 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Rammeaftale C: Projektering, udbud og tilsyn for vandforsyning

Delkontraktnr.: Delaftale C2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71800000 Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Aalborg kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Denne delaftale omfatter rådgivningsydelser, der relaterer sig til projektering, udbud, tilsyn og gennemførelse af projekter vedrørende vandværker, beholderanlæg samt anlæg til trykøgning/-reduktion.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation og bemanding / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Procesbeskrivelse og leveringssikkerhed / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Rammeaftale C: Vandforsyningsopgaver, planlægning

Delkontraktnr.: Delaftale C3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71800000 Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Aalborg kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Denne delaftale omfatter rådgivningsydelser, der relaterer sig til opgaver på rentvandsområdet af drifts- og planlægningsmæssig karakter.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation og bemanding / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Procesbeskrivelse og leveringssikkerhed / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 193-469202
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Delkontraktnr.: Delaftale C1
Betegnelse:

Proces og bygherrerådgivning for vandforsyning

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
16/06/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: EnviDan A/S
CVR-nummer: 18334305
Postadresse: John F. Kennedys Plads 1E, 3. sal
By: Aalborg
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 2 040 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 040 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Delkontraktnr.: Delaftale C2
Betegnelse:

Projektering, udbud og tilsyn for vandforsyning

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
22/06/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: NIRAS A/S
CVR-nummer: 37295728
Postadresse: Østre Havnegade 12
By: Aalborg
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 3 960 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 3 960 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 3
Delkontraktnr.: Delaftale C3
Betegnelse:

Vandforsyningsopgaver, planlægning

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
22/06/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: NIRAS A/S
CVR-nummer: 37295728
Postadresse: Østre Havnegade 12
By: Aalborg
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 6 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 6 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Værdien angivet i afsnit II.1.7) og V.2.4), udgør den maksimale forventede værdi i rammeaftalernes løbetid.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud (Lov nr. 593 af 2.6.2016) gælder følgende klagefrister i relation

til gennemførelse af udbud. Klager over rammeaftaler skal være modtaget i Klagenævnet inden 6 måneder

efter, at ordregiver har udsendt underretningsskrivelse om, at ordregiver har indgået rammeaftalen. Fristen

regnes fra dagen efter den dag, hvor underretningen er blevet offentliggjort.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/07/2020

Send til en kollega

0.046