23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 133-325247
Offentliggjort
13.07.2020
Udbudstype
Annullering

Udbyder

European Environment Agency

Levering af ekspertbistand til støtte for EEA's aktiviteter vedrørende cirkulær økonomi og industriel omlægning og forbindelser mellem miljø og sundhed inklusive kemikalier


European Environment Agency

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Miljøagentur
By: Copenhagen
NUTS-kode: DK011 Byen København
Land: Danmark
E-mail: procurement@eea.europa.eu

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering af ekspertbistand til støtte for EEA's aktiviteter vedrørende cirkulær økonomi og industriel omlægning og forbindelser mellem miljø og sundhed inklusive kemikalier

Sagsnr.: EEA/HSR/20/001
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90713000 Rådgivning i forbindelse med miljøspørgsmål
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

EEA søger at oprette tjenesteydelseskontrakter med tjenesteleverandører på området for cirkulær økonomi, industriel omlægning (parti 1) og forbindelserne mellem miljø og sundhed inklusive kemikalier (parti 2).

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Forbindelser mellem miljø og sundhed inklusive kemikalier

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90710000 Miljøledelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
NUTS-kode: 00 Not specified
Hovedudførelsessted:

Arbejdet skal hovedsageligt udføres i kontrahentens lokaler (eksternt) og i tæt samarbejde og ved regelmæssig kommunikation med EEA's personale.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Som beskrevet i punkt I.3.2) i udbudsmaterialet.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Den foreslåede tilgangs tekniske kvalitet og forståelsen af aktiviteterne: Dette kriterium vurderer det tekniske forslags egnethed og styrke med hensyn til den dokumenterede forståelse af de arbejdsområder, der er identificeret i punkt 1.3.2), hvad angår det tekniske indhold, fuldstændighed og originalitet af de foreslåede idéer / Vægtning: 45
Kvalitetskriterium - Navn: Generel forvaltning af rammeaftalen: Dette kriterium vil vurdere tilgangen til projektledelse, som tilbudsgiveren foreslår, og hvordan rollerne og ansvarsområderne for det foreslåede team og de økonomiske aktører (i tilfælde af et fælles bud, i givet fald inklusive underkontrahenter) fordeles for hver opgave / Vægtning: 15
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikringsforanstaltninger: under dette kriterium vurderes de planlagte systemer til kvalitetssikring og kvalitetskontrol, der anvendes i forhold til ydelserne vedrørende kvaliteten af leverancerne, sprogligt kvalitetstjek og kontinuiteten af ydelserne i tilfælde af et teammedlems fravær. Kvalitetssystemet skal detaljeres i buddet og specificeres for hver opgave. Et ordinært kvalitetskontrolsystem vil resultere i et lavt resultat / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 30
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Kravet i finansforordningen (punkt 1.4 i bilag 1 hertil) om, at mindst tre kontrahenter foreslås tildelt kontrakten, er ikke opfyldt, og derfor annulleres udbudsproceduren for parti 2.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 026-058166
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: EEA/HSR/20/001/LOT 2
Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Levering af ekspertbistand til støtte for Det Europæiske Miljøagenturs aktiviteter vedrørende forbindelser mellem miljø og sundhed inklusive kemikalier

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Efter annulleringen af denne udbudsprocedure iværksatte EEA et udbud med forhandling, bekendtgørelse nr. 2020/S 118-285303.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Ombudsmand
Postadresse: 1 avenue du Président Robert Schuman
By: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrig
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062

Internetadresse: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Der kan indgives klage til Den Europæiske Unions Domstol senest to måneder efter underrettelsen af klageren (modtagelsesdato) eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, den dag, den pågældende person fik kendskab til de relevante oplysninger.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/07/2020

Send til en kollega

0.126