23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 132-323977
Offentliggjort
10.07.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
17.08.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/134246573.aspx

Udbyder

Vesthimmerlands Kommune

Vindere

Rendegraver/gummigedrute - entreprise nr. P1

(23.10.2020)
Gunnar Nielsen A/S
Vestvej 4
9600 Aars

Lastbil- og traktorruter - entreprise nr. K111 - K352

(23.10.2020)
Simons Vognmandsforretning v/Simon Rask Dahl
Katbyvej 8
9600 Aars

Fortov- og stiruter - entreprise nr. FS201 - FS212

(23.10.2020)
Virenfeldt & Nielsen Udlejning ApS
Æblevej 9
9670 Løgstør

Lastbil- og traktorruter - entreprise nr. K111 - K352

(23.10.2020)
LL Transport og Entreprenør ApS
Tranekærvej 110, Kaas
9490 Pandrup

Lastbil- og traktorruter - entreprise nr. K111 - K352

(23.10.2020)
Vognmand Per Brændstrup A/S
Aggersundvej 52
9600 Aars

Fortov- og stiruter - entreprise nr. FS201 - FS212

(23.10.2020)
FMT A/S
Hammersholt Erhvervspark 32
3400 Hillerød

Lastbil- og traktorruter - entreprise nr. K111 - K352

(23.10.2020)
Vogngården Martin Granfeld
Farsøvej 179
9640 Farsø

Lastbil- og traktorruter - entreprise nr. K111 - K352

(23.10.2020)
VM Bygge og Anlæg
Højgårdsvej 1
9670 Løgstør

Lastbil- og traktorruter - entreprise nr. K111 - K352

(23.10.2020)
Porshedens Vognmandsforretning
Porshedevej 33
9240 Nibe

Lastbil- og traktorruter - entreprise nr. K111 - K352

(23.10.2020)
Oudrup Stenleje ApS
Tolstrupvej 32
9670 Løgstør

Fortov- og stiruter - entreprise nr. FS201 - FS212

(23.10.2020)
Sebastians Multi Service ApS
Vinkelvej 1
9681 Ranum

Lastbil- og traktorruter - entreprise nr. K111 - K352

(23.10.2020)
HMC Byg & Anlæg A/S
Himmerlandsvej 16
9670 Løgstør

Lastbil- og traktorruter - entreprise nr. K111 - K352

(23.10.2020)
Gunnar Nielsen A/S
Vestvej 4
9600 Aars

Vintertjeneste 2020-2024


Vesthimmerlands Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vesthimmerlands Kommune
CVR-nummer: 29189471
Postadresse: Vestre Boulevard 7
By: Aars
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 9600
Land: Danmark
Kontaktperson: Lene West
E-mail: lwl@vesthimmerland.dk
Telefon: +45 99668305

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/134246573.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.vesthimmerland.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/134246573.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/134246573.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Vintertjeneste 2020-2024.

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90620000 Snerydning
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Levering af vintertjeneste, det vil sige snerydning og glatførebekæmpelse på kørebaner, herunder parkeringspladser, buslommer og lignende samt fortov og stier i Vesthimmerlands Kommune.

De udbudte kontrakter har samlet en estimeret volumen på cirka 16,6 mio. DKK.

Udbuddet omfatter 35 entrepriser for 4 vintersæsoner fra og med 2020/2021 til og med 2023/2024:

— 10 ruter med glatførebekæmpelse og snerydning på kørebane med lastbil

— 12 ruter med snerydning som anden plov på kørebane med lastbil

— 12 ruter med glatførebekæmpelse og snerydning på stier og fortov med traktor/redskabsbærer

— 1 rute med snerydning af parkeringspladser med rendegraver.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 16 600 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Lastbil- og traktorruter - entreprise nr. K111 - K352

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90620000 Snerydning
90630000 Isrydning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Lastbil- og traktorruter - entreprise nr. K111 - K352.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 818 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/10/2020
Slut: 15/04/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Fortov- og stiruter - entreprise nr. FS201 - FS212

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90620000 Snerydning
90630000 Isrydning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Fortov- og stiruter - entreprise nr. FS201-FS212.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 736 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/10/2020
Slut: 15/04/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Rendegraver/gummigedrute - entreprise nr. P1

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90620000 Snerydning
90630000 Isrydning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Rendegraver/gummigedrute - entreprise nr. P1.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 52 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/10/2020
Slut: 15/04/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Tilbudsgivere, der ønsker at afgive tilbud på entrepriser, som omfatter lastbiler til saltspredning, skal på sidste side i bilag 6 tilbudsliste anføre Færdselstyrelsens ID-nummer og antal tilladelse til godskørse for hvert materiel.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1) Tilbudsgivere, der afgiver tilbud på entrepriser, hvortil lastbil skal benyttes: Det er et mindstekrav, at lastbilen er forsynet med eurostandard EURO-2 eller bedre. Tilbudsgiver vil inden indgåelse af kontrakten blive bedt om at dokumentere, at kravet er opfyldt. Tilbudsgiver skal ikke sende dokumentationen nu.

2) Tilbudsgiver skal udfylde et oplysningsskema for hver lastbil, traktor osv., der skal benyttes til at udføre arbejdet på den enkelte entreprise. På oplysningsskemaet skal tilbudsgiver også afgive oplysninger om chauffører. Oplysningsskemaet er en del af bilag 6-8 tilbudsliste.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Udkast til kontrakt er en del af udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 35
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/08/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 20/11/2020
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 17/08/2020
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/07/2020

Send til en kollega

0.048