23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 129-315877
Offentliggjort
07.07.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Boligforeningen Ringgården

Udbud af fjernaflæste målere


Boligforeningen Ringgården

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Boligforeningen Ringgården
CVR-nummer: 41905018
Postadresse: Dybedalen 1A
By: Aarhus V
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8210
Land: Danmark
Kontaktperson: Pia Pytlich
E-mail: pipt@cowi.com

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.bf-ringgaarden.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af fjernaflæste målere

II.1.2) Hoved-CPV-kode
38552000 Elektroniske målere
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Levering, montering, drift og vedligeholdelse af fjernaflæste forbrugsmålere (vand, varme og el) samt fjernaflæsning og levering af valide forbrugsdata i kontraktperioden. Herudover omfatter den udbudte kontrakt at der stilles internetportal med oplysning om forbrugsdata for henholdsvis boligforeningens beboere samt boligforeningens administration til rådighed. Udbudsmaterialet ligger offentligt tilgængeligt på RIB byggeweb med TN-nummeret TN124721.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 12 481 810.50 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
38420000 Instrumenter til måling af strømhastighed, standhøjde og tryk i væsker og gasser
38421100 Vandmålere
38421110 Gennemstrømningsmålere
38424000 Måle- og kontroludstyr
38500000 Apparatur til kontrol og prøvning
38550000 Målere
38551000 Energimålere
38554000 Elektricitetsmålere
45300000 Udførelse af bygningsinstallationer
50411100 Reparation og vedligeholdelse af vandmålere
50411300 Reparation og vedligeholdelse af elmålere
51000000 Installationstjenester (undtagen programmel)
51100000 Installation af elektrisk og mekanisk udstyr
65500000 Aflæsning af målere
72310000 Databehandling
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

I og omkring Aarhus.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Boligforeningen Ringgården (Ringgården) ønsker at etablere et ensartet og brugervenligt fjernaflæst forbrugsafmålingssystem på tværs af 33 af boligforeningens afdelinger.

Systemet skal sikre korrekt og rettidig aflæsning og afregning af den enkelte beboelsesenheds el-, vand- og varmeforbrug. Ringgården vil fremadrettet benytter EG Bolig (et IT-system for bolig- og ejendomsadministration) for egen udarbejdelse af årlige forbrugsregnskaber samt flytteregnskaber, hvorfor det skal være muligt at udveksle data, herunder forbrugsdata, mellem EG Bolig og det leverede forbrugsmålingssystemet. Hermed menes, at systemerne skal kunne udveksle data således, at validerede forbrugsdata fra hele forbrugsafmålingssystemet kan indlæses i EG Bolig. Samtidig skal data fra EG Bolig kunne udveksles til forbrugsafmålingssystem, herunder opdatering af beboerdata.

I tilknytning forbrugsafmålingssystemet skal der stilles en løsning med en internetportal til rådighed for beboerne uden yderligere beregning for beboerne. Via internetportalen skal den enkelte beboer løbende have mulighed for at gøre sig bekendt med og blive bevidst om sit forbrug.

Med henblik på at imødekomme dette har Ringgården igangsat nærværende udbud vedrørende levering og installering af fjernaflæste brugsvandsmålere, elmålere, energimålere (varme) og varme-fordelingsmålere på radiatorer til forventeligt 33 af Ringgårdens afdelinger.

Herudover skal den valgte leverandør forestå den løbende drift og vedligehold samt kontrol af de leverede målere samt kundeservice i forhold til Ringgårdens administration og beboere.

Omfattet af udbuddet er ligeledes kontraktoptioner på tilføjelse af yderligere afdelinger end de allerede omfattede, herunder kommende nybyggerier i kontraktens løbetid; kontraktoptioner på tilføjelse af koldvandsmålere inklusiv internetportal, drift og vedligehold samt kundeservice samt etablering af energistyringssystem inkl. fjernaflæste målere til Ringgårdens administration.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Funktionalitet / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Implementeringsproces og drift / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Omfattet af udbuddet er ligeledes kontraktoptioner på tilføjelse af yderligere afdelinger end de allerede omfattede, herunder kommende nybyggerier i kontraktens løbetid; kontraktoptioner på tilføjelse af koldvandsmålere inklusiv internetportal, drift og vedligehold samt kundeservice samt etablering af energistyringssystem inkl. fjernaflæste målere til Ringgårdens administration. Optionerne kan kaldes ved kontraktindgåelse samt i hele aftalens løbetid.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Udbudsmaterialet ligger offentligt tilgængeligt på RIB Byggeweb med TN-nummeret TN124721.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 028-064127
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Udbud af fjernaflæste målere

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
30/06/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Brunata A/S
CVR-nummer: 22166514
Postadresse: Vesterlundvej 14
By: Herlev
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2730
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 12 481 810.50 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet ligger offentligt tilgængeligt på RIB Byggeweb med TN-nummeret TN124721.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud skal klager over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelsen af underretning til ansøgerne om, hvem der er blevet prækvalificeret jf. lovens § 7, stk. 1, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Øvrige klager skal være indgiver til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter offentliggørelsen af en bekendtgørelse om indgået kontrakt i EU-Tidende.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jakobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/07/2020

Send til en kollega

0.046