23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 123-302025
Offentliggjort
29.06.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Novafos A/S

Udbud af tv- og spuleopgaver


Novafos A/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Novafos A/S
CVR-nummer: 31884993
Postadresse: Blokken 9
By: Birkerød
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3460
Land: Danmark
Kontaktperson: Katja Nordentoft
E-mail: kno@novafos.dk
Telefon: +45 44208106

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/123288037.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.novafos.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af tv- og spuleopgaver

Sagsnr.: S19-1876
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90491000 Undersøgelse af kloakledninger
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter planlagte, ad hoc og akutte TV- og spuleopgaver i hele Novafos område.

Der udbydes 3 delaftaler, der dækker hvert sit geografiske område. For hver delaftale ønsker Novafos at indgå aftale med 3 leverandører. Opgaverne indenfor den enkelte delaftale tildeles efter en kaskademodel, hvor den primære leverandør først tildeles opgaven, hvorefter den kan tilbydes til nr. 2 og derefter nr. 3, såfremt den primære leverandør ikke kan løse opgaven.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 2 562 090.00 DKK / Højeste bud: 3 888 800.00 DKK taget i betragtning
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1 - Område A

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45231300 Arbejder i forbindelse med vand- og kloakrørledninger
45232440 Arbejder i forbindelse med kloakledninger
76472000 Inspektion af brøndanlæg
76600000 Inspektion af rørledninger
90470000 Rensning af kloakledninger
90491000 Undersøgelse af kloakledninger
90912000 Spuling af rørkonstruktioner
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen vedrører planlagte, ad hoc og akutte TV- og spuleopgaver for Novafos indenfor området: Allerød, Rudersdal, Hørsholm og Furesø kommuner.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Case / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Mandskab og CV / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2 - Område B

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90912000 Spuling af rørkonstruktioner
45231300 Arbejder i forbindelse med vand- og kloakrørledninger
45232440 Arbejder i forbindelse med kloakledninger
76472000 Inspektion af brøndanlæg
76600000 Inspektion af rørledninger
90470000 Rensning af kloakledninger
90491000 Undersøgelse af kloakledninger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen vedrører planlagte, ad hoc og akutte TV- og spuleopgaver for Novafos indenfor området: Gentofte og Gladsaxe kommuner.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Case / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Mandskab og CV / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 3 - Område C

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90491000 Undersøgelse af kloakledninger
45231300 Arbejder i forbindelse med vand- og kloakrørledninger
45232440 Arbejder i forbindelse med kloakledninger
76472000 Inspektion af brøndanlæg
76600000 Inspektion af rørledninger
90470000 Rensning af kloakledninger
90912000 Spuling af rørkonstruktioner
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen vedrører planlagte, ad hoc og akutte TV- og spuleopgaver for Novafos indenfor området: Ballerup, Egedal og Frederikssund kommuner.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Case / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Mandskab og CV / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 028-064674
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Delaftale 1 - Område A

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
24/06/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: FKSSlamson A/S
Postadresse: Teknikvej 36
By: Odense S
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 5260
Land: Danmark
Telefon: +45 25265877
Fax: +45 70221623
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 2 779 340.00 DKK / Højeste bud: 3 888 800.00 DKK taget i betragtning
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Delaftale 1 - Område A

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
24/06/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: NORVA24 Danmark A/S
Postadresse: Rydagervej 27
By: Albertslund
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2620
Land: Danmark
Telefon: +45 43646939
Fax: +45 43620807
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 2 779 340.00 DKK / Højeste bud: 3 888 800.00 DKK taget i betragtning
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Delaftale 1 - Område A

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
24/06/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Jk Kloakservice A/S
Postadresse: Vandværksvej 14
By: Mørkøv
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 4440
Land: Danmark
Telefon: +45 59274702
Fax: +45 59274708
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 2 779 340.00 DKK / Højeste bud: 3 888 800.00 DKK taget i betragtning
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Delaftale 2 - Område B

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
24/06/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: FKSSlamson A/S
Postadresse: Teknikvej 36
By: Odense S
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 5260
Land: Danmark
Telefon: +45 25265877
Fax: +45 70221623
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 2 562 090.00 DKK / Højeste bud: 3 888 800.00 DKK taget i betragtning
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Delaftale 2 - Område B

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
24/06/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: NORVA24 Danmark A/S
Postadresse: Rydagervej 27
By: Albertslund
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2620
Land: Danmark
Telefon: +45 43646939
Fax: +45 43620807
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 2 562 090.00 DKK / Højeste bud: 3 888 800.00 DKK taget i betragtning
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Delaftale 2 - Område B

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
24/06/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Jk Kloakservice A/S
Postadresse: Vandværksvej 14
By: Mørkøv
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 4440
Land: Danmark
Telefon: +45 59274702
Fax: +45 59274708
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 2 562 090.00 DKK / Højeste bud: 3 888 800.00 DKK taget i betragtning
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 3
Betegnelse:

Delaftale 3 - Område C

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
24/06/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: FKSSlamson A/S
Postadresse: Teknikvej 36
By: Odense S
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 5260
Land: Danmark
Telefon: +45 25265877
Fax: +45 70221623
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 3 436 150.00 DKK / Højeste bud: 3 888 800.00 DKK taget i betragtning
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 3
Betegnelse:

Delaftale 3 - Område C

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
24/06/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: NORVA24 Danmark A/S
Postadresse: Rydagervej 27
By: Albertslund
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2620
Land: Danmark
Telefon: +45 43646939
Fax: +45 43620807
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 3 436 150.00 DKK / Højeste bud: 3 888 800.00 DKK taget i betragtning
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 3
Betegnelse:

Delaftale 3 - Område C

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
24/06/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Jk Kloakservice A/S
Postadresse: Vandværksvej 14
By: Mørkøv
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 4440
Land: Danmark
Telefon: +45 59274702
Fax: +45 59274708
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 3 436 150.00 DKK / Højeste bud: 3 888 800.00 DKK taget i betragtning
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/06/2020

Send til en kollega

0.063