23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 123-301895
Offentliggjort
29.06.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen

Vandløbsvedligeholdelse i Aalborg Kommune


Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen
CVR-nummer: 29189420
Postadresse: Stigsborg Brygge 5
By: Nørresundby
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9400
Land: Danmark
Kontaktperson: Daniel Boye Lassen
E-mail: daniel.lassen@twobirds.com
Telefon: +45 30851344

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.aalborg.dk/om-kommunen/organisation/miljoe-og-energiforvaltningen

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Vandløbsvedligeholdelse i Aalborg Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter vedligeholdelse af offentlige vandløb i Aalborg Kommune.

- Entreprise 1 - Nord

- Entreprise 2 – Hals

- Entreprise 4 – Sejlflod

- Entreprise 6 – Sydøst

- Entreprise 7 – Sydvest

- Entreprise 8 – Binderup å.

Entrepriserne indeholder alle en eller flere typer af vandløbsvedligeholdelse, herunder maskinel og håndredskaber.

Entrepriserne ’3 – Gerå’, ’5 – Lindenborg å’, ’9 – Lindholm å’, ’10 – Dybvad å’ og ’11 – Øster Å’, der primært indeholder vandløbsvedligeholdelse med båd, vil blive udbudt på et senere tidspunkt.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 12 200 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Entreprise 1 - Nord

Delkontraktnr.: Delkontrakt nr. 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77314000 Vedligeholdelse af arealer
90700000 Tjenester på miljøområdet
90720000 Miljøbeskyttelse
90721000 Tjenesteydelser i forbindelse med miljøbeskyttelse
45262640 Arbejder i forbindelse med miljøforbedring
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Entreprisen omfatter årligt i alt 199 394 løbende meters vedligeholdelse i vandløb, som alle er beliggende nord for Limfjorden og på øen Egholm.

— 16 216 lb.m. vandløb skal vedligeholdes manuelt

— 183 178 lb.m. vandløb skal vedligeholdes maskinelt med mejekurv.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver har option på forlængelse, jf. afsnit II.2.7).

Optioner på supplerende vedligeholdelse: Tilbudsgiver skal i tilbudslisten oplyse enhedspriser for eventuelt ekstraarbejde for følgende arbejder:

- Timepris for arbejdsmand

- Timepris for arbejdsmand med motorsav

- Timepris for rendegraver med maskinfører

- Timepris for gravemaskine med maskinfører

- Timepris for sandoprensning.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

I forhold til udbudslovens § 49, stk. 1, har ordregiver valgt at udbyde særskilte delaftaler.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Entreprise 2 - Hals

Delkontraktnr.: Delkontrakt nr. 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77314000 Vedligeholdelse af arealer
90700000 Tjenester på miljøområdet
90720000 Miljøbeskyttelse
90721000 Tjenesteydelser i forbindelse med miljøbeskyttelse
45262640 Arbejder i forbindelse med miljøforbedring
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Entreprisen omfatter årligt i alt 108 908 lb.m. vedligeholdelse i vandløb som alle er beliggende i Halsområdet.

— 22 647 lb.m. vandløb skal vedligeholdes manuelt

— 85 260 lb.m. vandløb skal vedligeholdes maskinelt med mejekurv

— 1 001 lb.m. vandløb skal vedligeholdes ved manuel netværksskæring.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver har option på forlængelse, jf. afsnit II.2.7).

Optioner på supplerende vedligeholdelse: Tilbudsgiver skal i tilbudslisten oplyse enhedspriser for eventuelt ekstraarbejde for følgende arbejder:

- Timepris for arbejdsmand

- Timepris for arbejdsmand med motorsav

- Timepris for rendegraver med maskinfører

- Timepris for gravemaskine med maskinfører

- Timepris for sandoprensning.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

I forhold til udbudslovens § 49, stk. 1, har ordregiver valgt at udbyde særskilte delaftaler.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Entreprise 4 - Sejlflod

Delkontraktnr.: Delkontrakt nr. 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77314000 Vedligeholdelse af arealer
90700000 Tjenester på miljøområdet
90720000 Miljøbeskyttelse
90721000 Tjenesteydelser i forbindelse med miljøbeskyttelse
45262640 Arbejder i forbindelse med miljøforbedring
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

En del af vandløbene i entreprise 4 vedligeholdes kun hvert andet år. Fordelingen af vedligeholdte vandløb på lige og ulige år forklares i nedenstående.

Entreprisen omfatter i lige år i alt 140 737 lb.m. vedligeholdelse i vandløb, som alle er beliggende i Sejlflodområdet.

— 12 495 lb.m. vandløb skal vedligeholdes manuelt

— 128 242 lb.m. vandløb skal vedligeholdes maskinelt med mejekurv.

Det kan forekomme, at en del af Gudumlund Tørvekanal skal vedligeholdes med båd.

Entreprisen omfatter i ulige år i alt 131 922 lb.m. vedligeholdelse i vandløb, som alle er beliggende i Sejlflodområdet.

— 11 749 lb.m. vandløb skal vedligeholdes manuelt

— 120 173 lb.m. vandløb skal vedligeholdes maskinelt med mejekurv.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver har option på forlængelse, jf. afsnit II.2.7).

Optioner på supplerende vedligeholdelse: Tilbudsgiver skal i tilbudslisten oplyse enhedspriser for eventuelt ekstraarbejde for følgende arbejder:

- Timepris for arbejdsmand

- Timepris for arbejdsmand med motorsav

- Timepris for rendegraver med maskinfører

- Timepris for gravemaskine med maskinfører

- Timepris for sandoprensning.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

I forhold til udbudslovens § 49, stk. 1, har ordregiver valgt at udbyde særskilte delaftaler.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Entreprise 6 - Sydøst

Delkontraktnr.: Delkontrakt nr. 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45262640 Arbejder i forbindelse med miljøforbedring
77313000 Vedligeholdelse af parker
90700000 Tjenester på miljøområdet
90720000 Miljøbeskyttelse
90721000 Tjenesteydelser i forbindelse med miljøbeskyttelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Entreprisen omfatter årligt i alt 104 651 lb.m. vedligeholdelse i vandløb, som alle er beliggende syd for Limfjorden, øst for Hobrovej og vest for den tidligere kommunegrænse mellem Aalborg Kommune og Sejlflod Kommune.

— 9 441 lb.m. vandløb skal vedligeholdes manuelt

— 95 210 lb.m. vandløb skal vedligeholdes maskinelt med mejekurv.

Hver påbegyndt skæring, af det enkelte vandløb, skal være afviklet inden for en uge.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver har option på forlængelse, jf. afsnit II.2.7).

Optioner på supplerende vedligeholdelse: Tilbudsgiver skal i tilbudslisten oplyse enhedspriser for eventuelt ekstraarbejde for følgende arbejder:

- Timepris for arbejdsmand

- Timepris for arbejdsmand med motorsav

- Timepris for rendegraver med maskinfører

- Timepris for gravemaskine med maskinfører

- Timepris for sandoprensning.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

I forhold til udbudslovens § 49, stk. 1, har ordregiver valgt at udbyde særskilte delaftaler.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Entreprise 7 - Sydvest

Delkontraktnr.: Delkontrakt nr. 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90700000 Tjenester på miljøområdet
90720000 Miljøbeskyttelse
90721000 Tjenesteydelser i forbindelse med miljøbeskyttelse
77314000 Vedligeholdelse af arealer
45262640 Arbejder i forbindelse med miljøforbedring
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Entreprisen omfatter årligt i alt 75 217 lb.m. vedligeholdelse i vandløb, som alle er beliggende syd for Limfjorden, vest for Hobrovej og i Nibe området.

— 2 059 lb.m. vandløb skal vedligeholdes manuelt

— 73 158 lb.m. vandløb skal vedligeholdes maskinelt med mejekurv.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver har option på forlængelse, jf. afsnit II.2.7).

Tilbudsgiver skal i tilbudslisten oplyse enhedspriser for eventuelt ekstraarbejde for følgende arbejder:

- Timepris for arbejdsmand

- Timepris for arbejdsmand med motorsav

- Timepris for rendegraver med maskinfører

- Timepris for gravemaskine med maskinfører

- Timepris for sandoprensning.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

I forhold til udbudslovens § 49, stk. 1, har ordregiver valgt at udbyde særskilte delaftaler.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Entreprise 8 - Binderup Å

Delkontraktnr.: Delkontrakt nr. 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90700000 Tjenester på miljøområdet
90720000 Miljøbeskyttelse
90721000 Tjenesteydelser i forbindelse med miljøbeskyttelse
77314000 Vedligeholdelse af arealer
45262640 Arbejder i forbindelse med miljøforbedring
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Entreprisen omfatter årligt i alt 31 566 lb.m. vedligeholdelse i vandløbet Binderup Å.

Vandløbet vedligeholdes med manuel netværksskæring. Ved høj vandstand kan det være nødvendigt at skære delstrækninger med båd. Dette skal aftales med tilsynet.

Entreprenøren skal være opmærksom på, at der ligger 1 dambrug, hvor bestemmelser vedrørende varsling af dambrugere og desinfektion af udstyr, maskiner og materiel nøje skal følges.

Ordregiverens forpligtelser i forhold til regulativet stopper ved Skiddenbæk st. 15 783 m, hvor forpligtelserne overgår til Rebild Kommune. Entreprenøren skal være indstillet på at samarbejde med Rebild Kommune i koordinering af grødeskæringerne uden, at entreprenøren kan kræve ekstra ydelse for det.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver har option på forlængelse, jf. afsnit II.2.7).

Tilbudsgiver skal i tilbudslisten oplyse enhedspriser for eventuelt ekstraarbejde for følgende arbejder:

- Timepris for arbejdsmand

- Timepris for arbejdsmand med motorsav

- Timepris for rendegraver med maskinfører

- Timepris for gravemaskine med maskinfører

- Timepris for sandoprensning.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

I forhold til udbudslovens § 49, stk. 1, har ordregiver valgt at udbyde særskilte delaftaler.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 244-600719
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: Delaftale 1
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
10/03/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Jysk Entreprenør Naturskaber ApS
CVR-nummer: 34490740
By: Brovst
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9460
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 720 547.18 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: Delaftale 2
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
10/03/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Jysk Entreprenør Naturskaber ApS
CVR-nummer: 34490740
By: Brovst
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9460
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 419 408.08 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: Delaftale 4
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
10/03/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Jysk Entreprenør Naturskaber ApS
CVR-nummer: 34490740
By: Brovst
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9460
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 435 742.39 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: Delaftale 5
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
10/03/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Jysk Entreprenør Naturskaber ApS
CVR-nummer: 34490740
By: Brovst
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9460
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 319 859.14 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: Delaftale 3
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
22/06/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Sloths Naturpleje ApS
CVR-nummer: 27183395
Postadresse: Toftegaardsvej 7
By: Aalestrup
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9620
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 099 361.25 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: Delaftale 6
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
04/06/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: HedeDanmark A/S
CVR-nummer: 27623549
Postadresse: Klostermarken 12
By: Viborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 188 023.40 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

De samlede værdier for de enkelte delaftaler er udtryk for årlige entreprisesummer.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (LBKL nr. 593 af 2.6.2016) m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i

standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/06/2020

Send til en kollega

0.063