23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 108-260802
Offentliggjort
05.06.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

European Environment Agency

Punkt-til-punkt gennemførelse og drift af den europæiske jordbevægelsestjeneste (EGMS, European Ground Motion Service)


European Environment Agency

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Postadresse: Kongens Nytorv 6
By: Copenhagen K
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1050
Land: Danmark
Kontaktperson: Olivier Cornu
E-mail: procurement@eea.europa.eu

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.eea.europa.eu

Internetadresse for køberprofilen: https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6489
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6489
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Punkt-til-punkt gennemførelse og drift af den europæiske jordbevægelsestjeneste (EGMS, European Ground Motion Service)

Sagsnr.: EEA/DIS/R0/20/011
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72300000 Datatjenester
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Det overordnede formål med dette udbud er punkt-til-punkt gennemførelse og drift af den europæiske jordbevægelsestjeneste (EGMS). EEA har fået til opgave at gennemføre EGMS som en del af Copernicus-landovervågningstjenestens (CLMS, Copernicus Land Monitoring Service) produktportefølje. EGMS vil levere tidsserieinformation om jordbevægelser med fuld rumlig og tidsmæssig opløsning baseret på interferometrisk analyse af Sentinel-1-radardata. EGMS skal levere konsekvente, regelmæssige og pålidelige oplysninger om naturlige og menneskeskabte jordbevægelsesfænomener i hele Europa. Hovedformålet er at måle jord- og infrastrukturforskydninger, herunder f.eks. jordskred og sammensynkninger. EGMS skal også levere værktøjer til visualisering, interaktiv dataefterforskning og elementer til brugerudbredelse med henblik på yderligere jordbundsundersøgelser. Den vil desuden fungere som en europæisk basistjeneste, hvorpå der kan bygges nationale, regionale eller lokale tillægstjenester.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 500 000.00 EUR
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90700000 Tjenester på miljøområdet
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

Alle tjenester skal hovedsageligt udføres i den fremtidige kontrahents egne lokaler, med lejlighedsvise møder i EEA's lokaler i København, afhængigt af kravene til hver specifikke kontrakt.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

EGMS skal levere tidsserieinformation om jordbevægelser med fuld rumlig og tidsmæssig opløsning baseret på interferometrisk analyse af Sentinel-1-radardata over landområder i EØS-medlemslandene og de samarbejdende lande. Jordbevægelsesprodukter, som leveres af Copernicus-landovervågningstjenesten, ajourføres hver 12. måned.

Tjenesten vil være konsistent, standardiseret, interoperabel og harmoniseret på tværs af nationale grænser til støtte for europæiske og nationale politikker. Målrettede anvendelsesområder ligger hovedsageligt inden for kortlægning af naturrisici og forvaltning af aktiver. EEGMS vil muliggøre udbredelse og downstream-tiltag til gavn for slutbrugersamfund, herunder geologiske undersøgelser, vej-, jernbane- og minedriftsadministrationer, tilsynsmyndigheder og planlæggere, offentlige myndigheder på europæisk, nationalt, regionalt og kommunalt plan, borgere i EEA39-området, erhvervslivet og den akademiske verden.

Yderligere detaljer, herunder en beskrivelse af de vigtigste opgaver, der skal udføres i forbindelse med kontrakten, findes i afsnit I.3) i udbudsmaterialet samt i bilag 8 og 9 hertil.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 500 000.00 EUR
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 377/2014 af 3.4.2014 (EUT L 122 af 24.4.2014, s. 44).

II.2.14) Yderligere oplysninger

Det anslåede budget for rammetjenesteydelseskontrakten ligger mellem i alt 5 500 000 EUR og 6 500 000 EUR over en periode på højst 48 (otteogfyrre) måneder, der dækker alle tjenesteydelser og opgaver anført i afsnit I.3) i udbudsmaterialet.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Som anført i afsnit 2.1 og 2.2.2.1 i udbudsmaterialet.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Som anført i afsnit 1.6 i udbudsmaterialet.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/09/2020
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 02/09/2020
Tidspunkt: 10:00
Sted:

EEA's lokaler, Kongens Nytorv 6, 1050 København K, DANMARK.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Repræsentanter for tilbudsgivere (én pr. tilbudsgiver) kan deltage i åbningsmødet (via teammøder, hvis den nuværende situation fortsætter). De bedes informere EEA's indkøbstjenester på forhånd og senest den 31.7.2020 (kl. 16.00) pr. e-mail til: procurement@eea.europa.eu

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgivere kan downloade udbudsmaterialet og alle yderligere oplysninger fra eTendering-webstedet: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6489

Dette websted vil blive opdateret løbende, og det er tilbudsgivernes ansvar at kontrollere, om der er opdateringer og ændringer i løbet af udbudsproceduren.

I løbet af de tre år efter ikrafttrædelsen af rammetjenesteydelseskontrakten forbeholder EEA sig ret til at udøve muligheden for at gennemføre et udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse om nye tjenesteydelser med den fremtidige kontrahent, der tildeles rammetjenesteydelseskontrakten, i overensstemmelse med punkt e) i andet afsnit af punkt 11.1 i bilag I til finansforordningen.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadresse: https://curia.europa.eu

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Ombudsmand
Postadresse: 1 Avenue du Président Robert Schuman
By: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrig
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062

Internetadresse: https://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Der kan indgives klage til Den Europæiske Unions Domstol senest to måneder efter underrettelsen af klageren (modtagelsesdato) eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, den dag, den pågældende person fik kendskab til de relevante oplysninger.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 5-4303-2100

Internetadresse: https://curia.europa.eu

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/05/2020

Send til en kollega

0.067