23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 105-254194
Offentliggjort
02.06.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
03.08.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e0d86bf7-bcf4-464f-b0a0-525c5bd7bbed/homepage

Udbyder

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

Opdateringer

Rettelse
(22.06.2020)

IV.2.2)
Placering af det tekst, der skal ændres:IV.2.2
I stedet for:
Dato: 01-07-2020
Time: 12:00
Læses:
Dato: 03-08-2020
Time: 12:00

Rettelse
(26.06.2020)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 01-07-2020
Time: 12:00
Læses:
Dato: 03-08-2020
Time: 12:00

Levering af maskinfejning, Aarhus Kommune


Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune, Teknik og Miljø
CVR-nummer: 55133018
Postadresse: Karen Blixens Boulevard 7
By: Brabrand
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8220
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette-Sasja Elkjær Krogsdal
E-mail: kmee@aarhus.dk
Telefon: +45 41855396

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aarhus.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e0d86bf7-bcf4-464f-b0a0-525c5bd7bbed/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e0d86bf7-bcf4-464f-b0a0-525c5bd7bbed/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e0d86bf7-bcf4-464f-b0a0-525c5bd7bbed/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Levering af maskinfejning, Aarhus Kommune

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet omfatter levering af maskinfejning af veje i Aarhus Kommune.

Arbejdet omfatter renholdelse ved fejning af kantbegrænsede kørebaner inkl. heller, chikaner og enkelte tilhørende parkerings- og vendepladser.

Det er primært fastlagte periodiske fejninger. Derudover forekommer der bestillingsopgaver med ukrudtsbekæmpelse ved montering af specialbør-ster på fejemaskine eller traktor samt bestillingsopgaver på fejning af mindre strækninger (med og uden kantbegrænsning), fx glasskår, spildt/udskyllet grus, ekstra løvfald mv.

Arbejdet er opdelt i 4 delaftaler.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 11 679 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Renholdelse ved fejning af kantbegrænsede kørebaner inkl. heller, chikaner og enkelte tilhørende parkerings- og vendepladser i det nordlige geografiske område i Aarhus Kommune

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90500000 Tjenesteydelser i forbindelse med affald
90600000 Virksomhed i forbindelse med rydning og hygiejne i by- og landområder og lignende tjenester
90900000 Rengørings- og sanitetstjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

 

Aarhus Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Dækker det nordlige geografiske område i Aarhus Kommune.

Aftalen omfatter renholdelse ved fejning af kantbegrænsede kørebaner inkl. heller, chikaner og enkelte tilhørende parkerings- og vendepladser.

Det er primært fastlagte periodiske fejninger.

Derudover forekommer der bestillingsopgaver med ukrudtsbekæmpelse ved montering af specialbørster på fejemaskine eller traktor samt bestillingsopgaver på fejning af mindre strækninger, fx glasskår, spildt/udskyllet grus, ekstra løvfald mv.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 519 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/10/2020
Slut: 30/04/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Aarhus Kommune kan forlænge aftalen i op til 12 måneder á en eller flere omgange på uændrede vilkår eller på ændrede vilkår, som aftales mellem parterne og som samlet set er økonomisk gunstige for Aarhus Kommune. Aftalen kan maksimalt forlænges af 3 omgange og den maksimale kontraktperiode vil således udgøre 4 år og 7 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Renholdelse ved fejning af kantbegrænsede kørebaner inkl. heller, chikaner og enkelte tilhørende parkerings- og vendepladser i det vestlige geografiske område i Aarhus Kommune

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90500000 Tjenesteydelser i forbindelse med affald
90600000 Virksomhed i forbindelse med rydning og hygiejne i by- og landområder og lignende tjenester
90900000 Rengørings- og sanitetstjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

 

Aarhus Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Dækker det vestlige geografiske område i Aarhus Kommune.

Aftalen omfatter renholdelse ved fejning af kantbegrænsede kørebaner inkl. heller, chikaner og enkelte tilhørende parkerings- og vendepladser.

Det er primært fastlagte periodiske fejninger.

Derudover forekommer der bestillingsopgaver med ukrudtsbekæmpelse ved montering af specialbørster på fejemaskine eller traktor samt bestillingsopgaver på fejning af mindre strækninger, fx glasskår, spildt/udskyllet grus, ekstra løvfald mv.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 519 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/10/2020
Slut: 30/04/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Aarhus Kommune kan forlænge aftalen i op til 12 måneder á en eller flere omgange på uændrede vilkår eller på ændrede vilkår, som aftales mellem parterne og som samlet set er økonomisk gunstige for Aarhus Kommune. Aftalen kan maksimalt forlænges af 3 omgange og den maksimale kontraktperiode vil således udgøre 4 år og 7 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Renholdelse ved fejning af kantbegrænsede kørebaner inkl. heller, chikaner og enkelte tilhørende parkerings- og vendepladser i det sydlige geografiske område i Aarhus Kommune

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90900000 Rengørings- og sanitetstjenester
90500000 Tjenesteydelser i forbindelse med affald
90600000 Virksomhed i forbindelse med rydning og hygiejne i by- og landområder og lignende tjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

 

Aarhus Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Dækker det sydlige geografiske område i Aarhus Kommune.

Aftalen omfatter renholdelse ved fejning af kantbegrænsede kørebaner inkl. heller, chikaner og enkelte tilhørende parkerings- og vendepladser.

Det er primært fastlagte periodiske fejninger.

Derudover forekommer der bestillingsopgaver med ukrudtsbekæmpelse ved montering af specialbørster på fejemaskine eller traktor samt bestillingsopgaver på fejning af mindre strækninger, fx glasskår, spildt/udskyllet grus, ekstra løvfald mv.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 519 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/10/2020
Slut: 30/04/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Aarhus Kommune kan forlænge aftalen i op til 12 måneder á en eller flere omgange på uændrede vilkår eller på ændrede vilkår, som aftales mellem parterne og som samlet set er økonomisk gunstige for Aarhus Kommune. Aftalen kan maksimalt forlænges af 3 omgange og den maksimale kontraktperiode vil således udgøre 4 år og 7 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Renholdelse ved fejning af kantbegrænsede kørebaner inkl. heller, chikaner og enkelte tilhørende parkerings- og vendepladser i det centrale geografiske område i Aarhus Kommune

 

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90900000 Rengørings- og sanitetstjenester
90500000 Tjenesteydelser i forbindelse med affald
90600000 Virksomhed i forbindelse med rydning og hygiejne i by- og landområder og lignende tjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

 

Aarhus Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Dækker det centrale geografiske område i Aarhus Kommune.

Aftalen omfatter renholdelse ved fejning af kantbegrænsede kørebaner inkl. heller, chikaner og enkelte tilhørende parkerings- og vendepladser.

Det er primært fastlagte periodiske fejninger.

I denne aftale forekommer der også få veje indenfor ringgaderne, hvor fejefrekvensen er noget hyppigere.

Derudover forekommer der bestillingsopgaver med ukrudtsbekæmpelse ved montering af specialbørster på fejemaskine eller traktor samt bestillingsopgaver på fejning af mindre strækninger, fx glasskår, spildt/udskyllet grus, ekstra løvfald mv.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 122 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/10/2020
Slut: 30/04/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Aarhus Kommune kan forlænge aftalen i op til 12 måneder á en eller flere omgange på uændrede vilkår eller på ændrede vilkår, som aftales mellem parterne og som samlet set er økonomisk gunstige for Aarhus Kommune. Aftalen kan maksimalt forlænges af 3 omgange og den maksimale kontraktperiode vil således udgøre 4 år og 7 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Aarhus Kommune accepterer kun tilbud fra tilbudsgivere, som:

- I ESPD angiver referencer for de betydeligste lignende opgaver inden for de seneste 3 år forud for tilbudsfristen. Der skal angives minimum 1 reference og maksimalt 3 referencer.

- Med lignende opgave forstås erfaring med opgaver tilsvarende den udbudte opgave dvs. maskinfejning af offentlige veje.

- Referencen skal indeholde oplysninger om kontaktpersonen, opgaven blev udført for, tidsperiode for udførelse samt beskrivelse af referencen.

- Kan fremlægge dokumentation for, at ansøger har tilstrækkelig kapacitet i henhold til mandskab og materiel og faglige kompetencer enten hos tilbudsgiver eller eventuelle underleverandører

- Kan fremlægge navn og adresse på eventuelle underleverandører.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der skal minimum indgives en lignende reference.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Udbudsmaterialet indeholder et CSR-bilag som bl.a. indeholder en klausul og etik og socialt ansvar.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/07/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 01/07/2020
Tidspunkt: 12:00
Sted:

 

Aarhus

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Alle rettidigt modtagne tilbud vil blive registreret efterhånden, som de modtages.

Tilbuddene vil blive åbnet efter tilbudsfristens udløb. Der vil ikke være adgang til at overvære tilbudsåbningen.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136 gælder i dette udbud de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137.

Aarhus Kommune er således forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde (medmindre tilbudsgiveren kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til udbudslovens § 138):

— Tilbudsgiver har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø- social- eller arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, nr. 1

— Tilbudsgiver er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likviditetsbehandling, jf. udbudslovens § 137, nr. 2,

— Aarhus Kommune kan påvise, at tilbudsgiver i forbindelse med udøvelse af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgivers integritet, jf. udbudslovens § 137, nr. 3

— Aarhus Kommune har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at tilbudsgiver har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, jf. udbudslovens § 137, nr. 4

— Aarhus Kommune kan påvise, at tilbudsgiver væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, jf. udbudslovens § 137, nr. 5

— Aarhus Kommune kan påvise, at tilbudsgiver uretmæssigt har forsøgt at påvirke Aarhus Kommunes beslutningsproces, hvis tilbudsgiver har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt tilbudsgiver groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger, jf. udbudslovens § 137, nr. 6

— Tilbudsgiveren har ubetalt forfalden gæld på under 100 000 DKK til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor tilbudsgiveren er etableret, jf. udbudslovens § 137, nr. 7, jf. dog udbudslovens § 135, stk. 4.

Der henvises til udbudslovens § 137 for en gengivelse af den fulde ordlyd af de enkelte bestemmelser.

Til dokumentation for tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde og overholder mindstekravene til egnethed skal tilbudsgiver, når Aarhus Kommune anmoder herom, fremlægge følgende:

— Serviceattest eller tilsvarende dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene.

Med hensyn til dokumentation for økonomisk og finansiel formåen skal følgende fremlægges som endelig dokumentation, når Aarhus Kommune anmoder herom:

Tilbudsgivers årsrapporter eller uddrag heraf, for de seneste 2 afsluttede regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsrapporter er lovpligtigt i det land, hvor tilbudsgiver er etableret.

Tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som Aarhus Kommune vurderer passende, hvis tilbudsgiveren af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som Aarhus Kommune forlanger.

Referencelisten fra ESPD’et betragtes som endelig dokumentation. Der vil således ikke blive indhentet yderligere dokumentation for referencerne fra den/de tilbudsgiver(e), som Aarhus Kommune forventer at indgå aftale med. Aarhus Kommune forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage i forbindelse med indgåelse af en kontrakt skal indgives inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/05/2020

Send til en kollega

0.109