23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 105-253936
Offentliggjort
02.06.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
29.06.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/130642292.aspx

Udbyder

Tønder Service A/S

Spuling og TV for Tønder Spildevand A/S


Tønder Service A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Tønder Service A/S
CVR-nummer: 32065805
Postadresse: Håndværkervej 4
By: Bredebro
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 6261
Land: Danmark
Kontaktperson: Flemming Oltmann
E-mail: flo@tonfor.dk
Telefon: +45 88437548

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/130642292.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.toender-forsyning.dk/KONTAKT.aspx

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/130642292.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/130642292.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Forsyningsvirksomhed
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af spuling og TV for Tønder Spildevand A/S

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
76472000 Inspektion af brøndanlæg
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Tønder Forsyning, Spildevand A/S udbyder spuling og tv-inspektion af kloak systemet i Tønder Forsynings forsyningsområde.

Opgaven er opdelt i 2 delentrepriser, således at der indgås 2 rammeaftaler med én entreprenør på hver, der kan dog bydes på begge aftale og den sammen entreprenør kan vinde begge entrepriser.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 1 - Spuling og TV-inspektion af kloaksystemet, planlagte opgaver

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45231300 Arbejder i forbindelse med vand- og kloakrørledninger
45232440 Arbejder i forbindelse med kloakledninger
76472000 Inspektion af brøndanlæg
76600000 Inspektion af rørledninger
90470000 Rensning af kloakledninger
90491000 Undersøgelse af kloakledninger
90912000 Spuling af rørkonstruktioner
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

 

Tønder kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Spuling og TV-inspektion af kloaksystemet, planlagte opgaver.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation, personale og samarbejde / Vægtning: 35
Kvalitetskriterium - Navn: Arbejdsgange / Vægtning: 15
Kvalitetskriterium - Navn: Præsentation af tilbud ved projektlederen / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 30
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2021
Slut: 31/12/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

2 * 12 mdr.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Forlængelse 2 * 12 mdr.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 2 - Spuling og oprensning af kloak, driftsopgaver

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45231300 Arbejder i forbindelse med vand- og kloakrørledninger
45232440 Arbejder i forbindelse med kloakledninger
90470000 Rensning af kloakledninger
90912000 Spuling af rørkonstruktioner
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

 

Tønder kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Spuling og oprensning af kloak, driftsopgaver.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation, personale og samarbejde / Vægtning: 35
Kvalitetskriterium - Navn: Arbejdsgange / Vægtning: 15
Kvalitetskriterium - Navn: Præsentation af tilbud ved projektlederen / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 30
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2021
Slut: 31/12/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

2 * 12 mdr.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Forlængelse 2 * 12 mdr.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

De/den vindende tilbudsgiver skal kunne femsende følgende:

Serviceattest, medlem af DTVK eller lignende, godkendt til transport af farligt gods og hvem der er virksomheds interne eller eksterne sikkerhedsrådgiver og bevis for eksamen skal være vedlagt.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

CV'er for følgende nøglemedarbejdere på opgaven:

- CV samt dokumentation for uddannelse i form af certifikat eller lignende dokumentation for de uddannede TV-operatører, som tilbudsgiver vil have til rådighed på opgaven

- CV samt dokumentation for gennemført spuleoperatørkursus i form af certifikat eller lignende for de spuleoperatører, som tilbudsgiver vil have til rådighed på opgaven

- CV for de operatører som skal udføre brøndrapporter, som tilbudsgiver vil have til rådighed på opgaven

Oplysning om, hvilke følgende tekniske faciliteter der er til rådighed for opgaven:

- Beskrivelse af de genbrugsspulevogne, som tilbudsgiver vil have til rådighed på opgaven

- Beskrivelse af de TV-inspektionsvogne, som tilbudsgiver vil have til rådighed på opgaven

- Beskrivelse af kamera og kameraudstyr, som tilbudsgiver vil have til rådighed til TV-inspektion af hovedledninger og brøndstik

- Beskrivelse af kamera og kameraudstyr, som tilbudsgiver vil have til rådighed til brug for TV-inspektion af stik på hovedledning

- Beskrivelse/angivelse af materiel til brug for rodskæring og cutterarbejde, som tilbudsgiver vil have til rådighed på opgaven

- Beskrivelse af det udstyr, som tilbudsgiver vil have til rådighed på opgaven til brug for brøndrapportering. Herunder udstyr til dimensionsmåling og nedstiksmålinger

- Beskrivelse af den slamsuger, som tilbudsgiver vil have til rådighed på opgaven

- Beskrivelse af den industrispuler, som tilbudsgiver vil have til rådighed på opgaven

- Beskrivelse af den terrængående satellitspuler, som tilbudsgiver vil have til rådighed på opgaven.

Oplysning om, hvor stor en del af kontrakten tilbudsgiver eventuelt agter at give til underentreprenører.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Tilbudsgiver skal have minimum 2 TV-inspektionsvogne til rådighed på opgaven

- Tilbudsgiver skal have minimum 2 selvkørende farvetv-kamera, drejbart min. op til ± 90 grader til centerlinje med indbygget elektronisk sonde. Lyskilden skal følge med kameraet

- Tilbudsgiver skal have minimum 2 TV-operatører med dokumenteret uddannelse (certifikat eller tilsvarende), hvoraf den ene TV-operatør har mindst 3 års dokumenteret erfaring med TV-inspektion, til rådighed på opgaven

- Tilbudsgiver skal have inspektionsudstyr til at udføre TV-inspektion i hovedledninger med dimensioner på op til 1 200 mm og i længder på op til 300 meter fra samme brønd

- Tilbudsgiver skal have minimum 2 selvkørende farvetv-stikkameraer, drejbart min. op til ± 90 grader til centerlinje med indbygget elektronisk sonde. Lyskilden skal følge med kameraet

- Tilbudsgiver skal have inspektionsudstyr, der kan udføre TV-inspektion i stikledninger fra hovedledninger i dimensioner på op til og med 1 200 mm, og derudover som minimum kan følgende:

- Passere 15 graders-bøjninger i hovedledninger i dimensioner fra og med 160 mm samt 30 graders-bøjninger i hovedledninger i dimensioner fra og med 200 mm

- Udføre TV-inspektion i stikledninger i dimensioner fra og med 100 mm til og med 315 mm

- Udføre TV-inspektion i stikledninger i længder på op til 40 meter

- Udføre TV-inspektion i stikledninger, hvor slutpunkt i stikledning er placeret op til 180 meter fra nedstrøms brønd på hovedledning, op til 40 meter stikledning.

- Udføre TV-inspektion i 'stik på stik' i dimensioner på op til og med 200 mm, hvor slutpunkt i stik på stikket er placeret op til 180 meter fra nedstrøms brønd på hovedledning

- Tilbudsgiver skal foretage kvalitetssikring af det udførte TV-inspektionsarbejde ved medlemskab af anerkendt ekstern kontrolordning. Tilbudsgivere, der er medlem af DTVK, opfylder dette krav

Tilbudsgiver skal have minimum 2 genbrugsspulevogne med et spuletryk på minimum 150 bar, et vandforbrug på minimum 450 l/min, en sugeslange på minimum 5" monteret på kassette samt et sug svarende til den indspulede mængde til rådighed på opgaven

- Tilbudsgiver skal have minimum 2 spuleoperatører, der har gennemført et anerkendt spuleoperatørkursus, og hvor minimum den ene spuleoperatør har mindst 3 års dokumenteret erfaring med spuling af kloakker til rådighed på opgaven. Spuleoperatørkursus ved Teknologisk Institut er et anerkendt spuleoperatørkursus

- Tilbudsgiver skal have spuleudstyr, der kan udføre spuling i de hovedledninger, brøndstik, stikledninger fra hovedledninger og 'stik på stik' fra hovedledninger, der køres TV-inspektion i

- Tilbudsgiver skal have minimum én industrispuler med et spuletryk på minimum 1 000 bar, et vandforbrug på minimum 50 l/min, en sugeslange på minimum 5" monteret på kassette samt et sug svarende til den indspulede mængde til rådighed på opgaven

- Tilbudsgiver skal have minimum én slamsuger på minimum 150 bar, et vandforbrug på minimum 450 l/min, en sugeslange på minimum 5" monteret på kassette samt et sug svarende til den indspulede mængde til rådighed på opgaven

- Tilbudsgiver skal have minimum én terrængående satellitspuler med minimum 200 meter 1" spuleslange

- Tilbudsgiver skal have diverse dyser til spuleopgaver til rådighed på opgaven

- Tilbudsgiver skal have slanger i dimensioner tilpasset den enkelte opgave til rådighed på opgaven

- Tilbudsgiver skal have supplerende spuleudstyr til udførelse af rodskæring og fjernelse af faste aflejringer til rådighed på opgaven

- Tilbudsgiver skal have supplerende udstyr til udførelse af affræsning og cutterarbejde

- Tilbudsgiver skal foretage kvalitetssikring af det udførte spulearbejde

- Tilbudsgiver skal have minimum 2 vand-/gylletransporter med kapacitet på minimum 39 m3 hver til rådighed på opgaven. Vand-/gylletransporterne skal have en fylde- og tømmehastighed på maksimalt 5 minutter.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 2
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 29/06/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 23/11/2020
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 29/06/2020
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Først åbning for beskrivelse/dokumenter.

Anden frist for aflevering af TBL er den 1. juli 2020.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/05/2020

Send til en kollega

0.047