23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2015/S 111-201268
Offentliggjort
11.06.2015
Udbudstype
Andre

Udbyder

Biofos Spildevandscenter Avedøre A/S

Formidlingsaftale om indkøb af naturgas på varebørs


Biofos Spildevandscenter Avedøre A/S

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Denne bekendtgørelse er omfattet af: Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Biofos Spildevandscenter Avedøre A/S
Refshalevej 250
Att: Regina Nyholm
1432 København
DANMARK
Mailadresse: run@biofos.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed / ordregiveren: http://www.biofos.dk

I.2) Type ordregivende myndighed
Offentligt organ
I.3) Hovedaktivitet
Miljø
1.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne
Den ordregivende myndighed / ordregiveren indkøber på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse
II.1.1) Betegnelse for kontrakten
Formidlingsaftale om indkøb af naturgas på varebørs.
II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Varer
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Kanalholmen 28, 2650 Hvidovre.

NUTS-kode DK012

II.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
II.1.4) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Formidlingsaftale om indkøb af naturgas på varebørs.
II.1.5) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

09123000

II.6) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.2) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
II.2.1) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
Værdi: 2 300 000 DKK
Eksklusive moms

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende (jf. del 2 i bilag D1, D2 eller D3)
Begrundelse for anvendelse af udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende i henhold til direktiv 2004/18/EF
Der er tale om varer, der noteres og købes på en varebørs: ja
I Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledende udtalelse af den 29.6.2011 og vejledende udtalelse af den 19.2.2014 på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside, fremgår det, at indkøb af naturgas på en varebørs er undtaget udbudspligten, såfremt indkøbet opfylder betingelserne i den vejledende udtalelse om ordregivende myndigheders indkøb af elektricitet af den 14.6.2011. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udtalelse sammenfatter de forhold, som skal være opfyldt, for at en ordregivende myndighed kan foretage en direkte tildeling til et gas-handelsselskab om levering af gas købt på en børs:
— gas-handelsselskabet skal købe gas på en varebørs på vegne af den ordregivende myndighed
— gas-handelsselskabet kan handle i eget navn, men det skal fremgå af formidlingsaftalen, at ejendomsretten til den leverede gas er den ordregivende myndigheds
— det samlede gasindkøb skal foretages på en varebørs
— formidlingsaftalen skal indeholde volumenfleksibilitet i forhold til det forventede forbrug
-— Selve formidlingsydelsen i forbindelse med køb af gas på en varebørs er undtaget udbudspligten — For at sikre sig mod, at aftalen erklæres uden virkning, eller at der kan pålægges en økonomisk sanktion, bør den ordregivende myndighed offentliggøre en »bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed« og afholde en frivillig standstill-periode i henhold til § 4 i Håndhævelsesloven. Formidlingsaftalen mellem ordregiver og gashandelsselskabet udformes i overensstemmelse med ovenstående, således at alle nævnte forhold indarbejdes i aftalegrundlaget.
IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier
Laveste pris
IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed / ordregiveren
IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Del V: Kontrakttildeling

V.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
8.6.2015
V.2) Oplysninger om tilbud
V.3) Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

HMN Gashandel A/S
Vognmagervej 14
8800 Viborg
DANMARK

V.4) Oplysninger om kontraktens værdi
Kontraktens endelige samlede værdi:
Værdi: 2 300 000 DKK
V.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om EU-midler
VI.2) Yderligere oplysninger:
VI.3) Klageprocedurer
VI.3.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: www.klfu.dk

VI.3.2) Indgivelse af klager
VI.3.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
VI.4) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
8.6.2015

Send til en kollega

0.047