23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 104-252380
Offentliggjort
29.05.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Novafos A/S

Udbud af rådgiverydelser vedrørende kildepladsundersøgelser i Ballerup, Egedal og Frederikssund


Novafos A/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Novafos A/S
CVR-nummer: 31884993
Postadresse: Blokken 9
By: Birkerød
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 3460
Land: Danmark
Kontaktperson: Eva Hansson
E-mail: evh@novafos.dk
Telefon: +45 44208249

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/123758648.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.novafos.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.6) Hovedaktivitet
Vand

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af rådgiverydelser vedrørende kildepladsundersøgelser i Ballerup, Egedal og Frederikssund

Sagsnr.: S17-1064
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Novafos udbyder rådgiverydelsen for plandelen i forbindelse med anlæggelse af nye kildepladser fordelt over Ballerup, Egedal, Frederikssund og Lejre kommuner, som forventeligt løber over de kommende 5 år.

Opgaven indbefatter en opdateret kortlægning af den udnyttelige grundvandsressource i Ballerup, Egedal, Frederikssund og Lejre, indledende og evt. udvidede kildepladsundersøgelser, lodsejerhåndtering samt VVM-redegørelser med henblik på opnåelse af indvindingstilladelser for udvalgte potentielle kildepladser.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Laveste bud: 2 877 415.00 DKK / Højeste bud: 3 689 032.40 DKK taget i betragtning
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71311300 Rådgivning i forbindelse med infrastruktur
71318000 Rådgivnings- og konsulentvirksomhed inden for ingeniørvæsen
71351200 Geologisk og geofysisk rådgivning
71351210 Geofysisk rådgivningvirksomhed
71800000 Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse
90713100 Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og spildevand undtagen i bygge-anlægssektoren
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Novafos udbyder rådgiverydelsen for plandelen i forbindelse med anlæggelse af nye kildepladser fordelt over Ballerup, Egedal, Frederikssund og Lejre kommuner, som forventeligt løber over de kommende 5 år.

Opgaven indbefatter en opdateret kortlægning af den udnyttelige grundvandsressource i Ballerup, Egedal, Frederikssund og Lejre, indledende og evt. udvidede kildepladsundersøgelser, lodsejerhåndtering samt VVM-redegørelser med henblik på opnåelse af indvindingstilladelser for udvalgte potentielle kildepladser.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Løsningsbeskrivelse / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding og organisation / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 034-081372
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
27/04/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Rambøll Danmark A/S
CVR-nummer: 35128417
Postadresse: Hannemanns Allé 53
By: København S
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Laveste bud: 2 877 415.00 DKK / Højeste bud: 3 689 032.40 DKK taget i betragtning
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/05/2020

Send til en kollega

0.062