23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 104-251235
Offentliggjort
29.05.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

http://www.ku.dk

Indlevering af tilbud

Til
25.08.2020 Kl. 12:00

Udbyder

Københavns Universitet Amager

Opdateringer

Annullering
(09.06.2020)

Københavns Universitet Amager KUA 3 rengøringsudbud 2020


Københavns Universitet Amager

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Universitet Amager
CVR-nummer: 29979812
Postadresse: Karen Blixensvej 4
By: København
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Afdelingsleder Pia Møller
E-mail: piam@adm.ku.dk
Telefon: +45 35328007

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ku.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.ku.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Københavns Universitet Amager KUA 3 rengøringsudbud 2020

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90919200 Rengøring af kontorer
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Det daglige rengøringsarbejde andrager ca. 37 000 m2 i en 4 år gammel bygning mandag-til fredag i alt 239 hverdage pr. år. I uge 29 og 30 samt de 3 hverdage mellem jul og nytår udføres kun behovs orienteret rengøring med 20 timer pr. dag. KUA 3 anvendes gennemgående af de juridiske og de teologiske fakulteter.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse - FF01
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

 

Københavns Universitet Amager Karen Blixensvej 4, 2300 København S

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Rengøring af alle lokaletyper på universitetet, udføres primært dagligt mellem kl.05.00 - 15.00. Alle undervisningslokaler skal være rengjorte og klare senest til kl. 08.00. Rengøring af kontorerne rengøres kun 1 gang ugentligt. Der er nogle serviceopgaver med indsamling af service, porcelæn og pizzabakker. Rengøring af toiletter udføres om morgenen og først på formiddagen og der foretages en ekstra soignering og opfyldning med forbrugsvarer i tidsrummet mellem kl, 11.30 - 13.30.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og arbejdsmiljø / Vægtning: 50 %
Omkostningskriterium - Navn: Tilbudsgivers samlede økonmiske tilbud / Vægtning: 50&
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Københavns Universitet kan forlange kontrakten forlænget med 1 år + 1 år yderligere.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

- Køb af ekstratimer til hovedrengøring eller til ekstra arrangementer

- Rengøring af køleskabe.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Dokumentation for at tilbudsgiver opfylder kravene som leverandør til det offentlige gennem udfyldelse af kravene i ESPD formularen som er en del af dette udbudsmateriale.

En liste over de relevante rengøringsydelser der gennemført i løbet af de sidste 3 år. Beskrivelsen skal indeholde tidspunkter samt navnet på den private eller offentlige modtager.

Det er et mindstekrav, at der angives 3 relevante referencer.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/08/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 31/12/2020
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 25/08/2020
Tidspunkt: 12:00
Sted:

 

Københavns Universitet Amager

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der deltager kun personer der er ansvarlige for dette udbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

 

Forventet juni måned 2025

 

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Kampmannsgade 1
By: København V
Postnummer: 1780
Land: Danmark
E-mail: klfu@klfu.dk
Telefon: +45 33307700
Fax: +45 33307600

Internetadresse: http://klfu

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Kampmannsgade 1
By: København V
Postnummer: 1780
Land: Danmark
E-mail: klfu@klfu.dk
Telefon: +45 33307700
Fax: +45 33307600

Internetadresse: http://klfu.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/05/2020

Send til en kollega

0.062