23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 102-246118
Offentliggjort
27.05.2020
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Biofos A/S

Markedsdialog vedr. udbud af flyveaske og røggasaffald


Biofos A/S

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: BIOFOS A/S
CVR-nummer: 25601920
Postadresse: Refshalevej 250
By: København K
NUTS-kode: DK012
Postnummer: 1432
Land: Danmark
Kontaktperson: Camilla Gehring Krogh
E-mail: cgk@biofos.dk
Telefon: +45 32685615

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/130281734.aspx

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Markedsdialog vedr. udbud af flyveaske og røggasaffald

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Markedsdialog, som omhandler BIOFOS' kommende udbud af afhentning af flyveaske (EAK-kode 19 01 14) til genanvendelse og afhentning af røggasaffald (EAK-kode 19 01 07) til nyttiggørelse.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Afhentning af flyveaske (fly ash) til genanvendelse (inkl. option vedr. deponiaske)

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90513000
90513600
90513700
90513900
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

 

Renseanlæg Lynetten og Renseanlæg Avedøre (Waste Water Treatment Plant Lynetten and Waste Water Treatment Plant Avedøre).

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

BIOFOS skal i gang med udbud af 2 rammeaftaler:

— Afhentning og genanvendelse af flyveaske (inkl. option på deponiaske)

— Afhentning og nyttiggørelse af røggasaffald.BIOFOS ønsker i den forbindelse at invitere markedet til et dialogmøde. Interesserede aktører inviteres til en fælles fri snak om forskellige emner relateret til udbuddet. Formålet med mødet er at forsøge at få udbuddet og materialet afstemt i forhold til, hvad markedet kan levere.

Dialogmødet afholdes den 11. juni 2020 kl. 12.00-14.00 online via Microsoft Teams.

Tilmelding til dialogmødet sker ved at skrive til Camilla Krogh på cgk@biofos.dk med angivelse af virksomhedsnavn og e-mailadresser på de personer i virksomheden, som ønsker at deltage (maksimalt 2 deltagere pr. virksomhed). Tilmelding skal ske senest den 9. juni 2020 kl. 10.00. Efter tilmeldingsfristen vil de angivne e-mailadresser modtage et link til mødet.

Ved tilmelding må I gerne angive, om I ønsker, at markedsdialogen foregår på engelsk.

Alle opfordres ligeledes til at sende eventuelle spørgsmål inden dialogmødet. Spørgsmål sendes til Camilla Krogh.

Efter dialogmødet vil der blive udarbejdet et referat, som lægges på BIOFOS' hjemmeside.

Fra fredag den 29. maj 2020 vil følgende materiale være tilgængeligt på BIOFOS' hjemmeside (https://biofos.dk/erhverv/indkoeb-og-udbud/):

Forhåndsmeddelse

Dagsorden og præsentation

Udkast til udbudsmateriale

Engelsk version af centrale dele af udkast til udbudsmateriale

Der kan komme yderligere informationer senere.

Det er virksomhedens eget ansvar at holde sig opdateret.

 

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Afhentning af røggasaffald (bag filter ash) til nyttiggørelse

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90510000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

 

Renseanlæg Lynetten og Renseanlæg Avedøre (Waste Water Treatment Plant Lynetten and Waste Water Treatment Plant Avedøre).

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftale 2 Afhentning af røggasaffald (EAK-kode 19 01 07) til nyttiggørelse.

 

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
29/06/2020

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/05/2020

Send til en kollega

0.063