23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 097-232180
Offentliggjort
19.05.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Solrød Biogas A/S

Solrød Biogas - koncessionsudbud


Solrød Biogas A/S

Bekendtgørelse om tildeling af koncession

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/23/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Solrød Biogas A/S
CVR-nummer: 35862951
Postadresse: Åmarken 6
By: Lille Skensved
NUTS-kode: DK02
Postnummer: 4623
Land: Danmark
Kontaktperson: Lisbeth Roesen
E-mail: lro@envidan.dk
Telefon: +45 28701503

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.solrodbiogas.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/170064

I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Solrød Biogas - koncessionsudbud

Sagsnr.: 8133918-1
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90524300
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Koncessionsaftale vedr. Solrød Biogas A/S. Aftalen indebærer, at Koncessionshaver (KH) driver anlægget, og bærer ansvar og risiko vedrørende anlæggets drift.

KH’s ydelser og risiko modsvares af en ret til at oppebære indtægterne fra driften af anlægget.

KH betaler en årlig prisreguleret koncessionsafgift til SB.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Denne koncession er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 150 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90524300
65210000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
Hovedudførelsessted:

Solrød kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Solrød Biogas A/S har som ordregiver udbudt en koncessionsaftale på driften af biogasanlægget. Udbuddet gennemføres som et udbud efter koncessionsdirektivet 2014/23/EU. Koncessionsaftalen indebærer, at Koncessionshaver (KH) driver biogasanlægget, og bærer ansvar og risiko vedrørende

biogasanlæggets drift.

KH’s ydelser og risiko modsvares af en ret til at oppebære indtægterne fra driften af biogasanlægget. KH’s betaler en årlig prisreguleret koncessionsafgift til SB.

II.2.5) Tildelingskriterier
Koncessionen tildeles på grundlag af kriterierne beskrevet nedenfor:
  • Kriterie: Pris (årlig betaling til ordregiver)
  • Kriterie: Driftsorganisation og driftsoptimering
II.2.7) Koncessionens varighed
Varighed i måneder: 240
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Tildelingsprocedure med forudgående offentliggørelse af en koncessionsbekendtgørelse
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 017-038168

Del V: Tildeling af koncession

Betegnelse:

Solrød Biogas - koncessionsudbud

En koncession/en delkontrakt tildeles: ja
V.2) Tildeling af koncession
V.2.1) Dato for beslutning om tildeling af koncession:
23/04/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 1
Koncessionen er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Solrød Bioenergi ApS
CVR-nummer: 35862951
Postadresse: Vroldvej 168
By: Skanderborg
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8660
Land: Danmark
E-mail: hvl@bigadan.dk
Telefon: +45 21613026
Koncessionshaveren er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om koncessionsværdi og vigtigste finansieringsvilkår (eksklusive moms)
Koncessionens/delaftalens samlede værdi: 150 000 000.00 DKK

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: ingen i DK
By: Viborg
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og klageren skal tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/05/2020

Send til en kollega

0.047