23948sdkhjf

Alt om Energiøerne

 

Hvad er en energiø?

En energiø er et grønt kraftværk langt ude på havet, som består af store havvindmølleparker forbundet med en transformerstation på havet, der samler strømmen og fører den i land i Danmark eller til andre lande. Det er nyt, for indtil nu har man bygget én havmøllepark med én strømforbindelse til ét land.  

(Transforrmerstationen på havet kan modtage store mængder strøm fra flere havvindmølleparker og omforme den til højspændingsstrøm. Så kan strømmen via havkabler føres videre store afstande uden stort tab af energi til udlandet via et ”vejnet” af havkabler. I transformerstationer i Danmark og andre lande omdannes strømmen til lavspændings vekselstrøm, som du og jeg bruger, når vi trykker på kontakten.)

 

Hvem har besluttet, at Danmark skal have to energiøer?

Beslutningen om, at Danmark skal have to energiøer blev truffet den 22. juni 2022 af et bredt flertal af Folketingets partier. Energiøerne er en del af den daværende S-regerings Klimaaftale for energi og industri mm.

 

Hvad er fordelen ved en energiø?

Havvind og energiøer er dyre at bygge. Til gengæld blæser det rigtig meget langt ude på havet. På sigt skal mange forbundne havvindmøller og elinstallationer forbindes med kabler mellem landene og i land.

Det kan give os nok strøm til både at forsyne os med el men også at producere andre energiformer, som kan erstatte fossile brændstoffer som olie og gas. Energiøer er fremtidens måde at bygge grønne kraftværker på, som kan producere nok strøm til at gøre os fri af gas og olie til gavn for klimaet og europæisk økonomi og geopolitiske sikkerhed.

 

Hvor skal energiøerne ligge?

Danmark skal have to energiøer. Energiø Nordsøen vil blive bygget ca. 100 km. ud for Thorsminde i Nordsøen og på 25 meters dybt vand.

Energiø Bornholm bygges ikke på havet, men på Sydbornholm ved Aakirkeby. Her føres strømmen fra to store havvindmølleparker syd for Bornholm til en transformerstation på land, hvor den omformes og føres videre til Sjælland og Tyskland. På Sjælland føres strømmen til en omformerstation ved Solhøj ved Høje-Taastrup.

 

Hvad koster Energiø Nordsøen?

Prisen for Energiø Nordsøen bliver 210 milliarder kroner – hvilket svarer til fem storebæltsbroer eller fire Femern-forbindelser. Selve den kunstige ø vil koste ca. 10 milliarder kroner (5 procent af de 210 mia. kr.), mens ca. 130 milliarder kroner går til havvindmøllerne og ca. 70 milliarder kroner til elinstallationerne.

 

Hvad er energiø Bornholm?

Energiø Bornholm er en anderledes udgave af en energiø på havet som Energiø Nordsøen. Her bliver Bornholm selve energiøen, fordi energiøens omformerstation bygges på Sydbornholm ved Aakirkeby. Omformerstationen modtager strømmen fra energiøens to store havvindmølleparker syd for Bornholm. Strømmen fra Energiø Bornholm skal føres videre til Sjælland til en (ny) omformerstation i området Solhøj ved Høje-Taastrup og en anden omformerstation i Tyskland. I Energiø Bornholm har Danmark nemlig aftalt med Tyskland at deles om projektets udgiver og energiøens strøm.

 

Hvem bygger energiøerne?

Det er den danske stat som har ansvaret for at bygge energiøerne. Ansvaret er delt mellem Energistyrelsen og Energinet. Energinet står for alle kablerne og transformerstationer til energiøerne, mens Energistyrelsen står for at få bygget den kunstige ø til Energiø Nordsøen og de to havvindmølleparker til begge energiøer.

Energistyrelsen og Energinet vil dele deres projekter op i forskellige udbud, som private virksomheder og pensionsselskaber så kan byde på at udføre.

 

Hvem kommer til at eje Energiø Nordsøen?

Ejerskabet af Energiø Nordsøen vil blive delt mellem staten og en privat aktør – f.eks. et konsortium af flere virksomheder. Staten bliver bestemmende hovedaktionær i aktieselskabet Energiø Nordsøen A/S med 50,1 procent af ejerskabet, mens konsortiet vil eje 49,9 procent.

 

Hvornår er energiøerne færdige?

Energiøen ved Bornholm bliver færdig først, nemlig i 2030, mens første etape af Energiø Nordsøen ventes klar i 2033 og anden etape af energiøen skal være færdig i 2040.

 

Hvor meget strøm kan energiøerne producere?

I 2033 vil de to energiøer tilsammen kunne producere 6-7 gigawatt (GW) grøn strøm i timen, hvilket dækker 7 millioner husstandes strømforbrug i et helt år. Fra 2040 – hvor Energiø Nordsøen er fuldt udbygget - vil energiøerne producere mindst 13 GW grøn strøm.

 

Hvor meget strøm vil Energiø Bornholm producere?

Energiø Bornholm ventes at kunne producere mindst 3 gigawatt grøn strøm/timen, hvilket er nok til at forsyne 3 millioner husstande med strøm i et år.

 

Hvor meget strøm vil Energiø Nordsøen producere?

Energiø Nordsøen (2033) skal kunne producere mindst 3-4 gigawatt (GW) grøn strøm/timen, hvilket kan forsyne 3-4 millioner husstande med strøm i et år.

I anden etape (2040) vil Energiø Nordsøen producere mindst 10 GW, eller nok til at forsyne 10 GW husstande med grøn strøm – og/eller at producere f.eks. grøn brint via elektrolyse (PtX).

Der kan muligvis blive tale om at Energiø Nordsøen kan producere endnu mere grøn strøm – helt op til 40 GW - når vi når længere frem i tiden.

Send til en kollega

0.032