23948sdkhjf
Del siden

FORCE Technology

FORCE Technology er en teknologisk rådgivnings- og servicevirksomhed, der arbejder for at skabe positiv teknologisk forandring og gøre verden mere bæredygtig og sikker.

Tusindvis af kunder betror os årligt deres produkter, materialer, strukturer, største potentialer eller værste udfordringer, fordi vi skaber tryghed og værdi baseret på uvildighed, fortrolighed og viden.

Vores kompetencer ligger bl.a. inden for:
Energi, klima & miljø
Bygge & anlæg
Materiale- og svejseteknologi
Fødevaresikkerhed, fødevarekontaktmaterialer & hygiejnisk design 
Den maritime sektor
Elektroniske produkter – product compliance
Transportsektoren

Energi, klima & miljø
Vi leverer løsninger inden for energi, klima og miljø til både private og offentlige virksomheder. Vi arbejder helhedsorienteret med dokumentation, rådgivning og service bl.a. inden for følgende områder:
• Bygninger, energi og tekniske installationer
• Brændsler og forbrændingsprocesser knyttet til biomasse og affald
• Optimering af flow i industrielle processer og anlæg
• Bæredygtighed, LCA-anlyser og klimadokumentation
• Miljøvurdering af produkter
• Emissionsmålinger, reduktionsrådgivning og kalibrering af udstyr

Bygge & anlæg
Vores ydelser og rådgivning til bygge- og anlægsbranchen er målrettet bygherrer, rådgivere, entreprenører, producenter af byggematerialer og myndigheder. Vi løser bl.a. opgaver inden for områderne:
• Tilstandsvurdering og skadesopklaring
• Energioptimering af bygninger
• Støjmåling og støjreduktion
• Klima og bæredygtighed
• Leverandøraudit
• Bygherrerådgivning

Materiale- og svejseteknologi
Med Danmarks største materialeteknologiske kompetencer til rådighed rådgiver, udvikler og analyserer vi materialer og konstruktioner. På svejseområdet tilbyder vi rådgivning, udvikling og certificering inden for alle aspekter af svejseteknisk produktion. Vores kompetencer omfatter bl.a.:
• Materialevalg, -karakterisering og -test
• Skades- og havariundersøgelser
• Korrosionsmålinger og –beskyttelse samt overfladebehandling
• Svejseteknologi og kvalitetsstyring af svejsearbejde
• Svejsecertificering, udstedelse af svejsecertifikat
• Uddannelse og kursusvirksomhed (godkendt IIW-uddannelsescenter)
• Lasersvejsning og -overfladebehandling
• Bæredygtige produkter og produktioner

Fødevaresikkerhed, fødevarekontaktmaterialer & hygiejnisk design 
Vi rådgiver, underviser og leverer ydelser til alle typer af fødevareproducenter og til leverandører af procesudstyr, emballager og køkkengrej. Vi arbejder blandt andet inden for områderne:
• Lovgivning: Fødevarekontaktmaterialer, hygiejne og hygiejnisk design
• Fødevaresikkerhed: HACCP og ledelsessystemer
• EHEDG-certificering af procesudstyr 
• Rådgivning i forbindelse med kravsspecifikation og optimale projektforløb
• Kundetilpassede test til validering af rengørlighed
• Mikrobiologi: Patogener, biofilm og kvalitetsproblemer
• Rengøring og rent-rum
• Hygiejnisk design, CIP og rengørlighed
• Valg af materialer til fødevarekontakt: Egnethed, specifikation og analyse
• Sikring af overensstemmelse 
• Kurser inden for hygiejnisk design, fødevaresikkerhed og fødevarekontaktmaterialer
• Kalibrering: flow, temperatur og vægt, herunder e-mærkning

Den maritime sektor
Vores kompetencer på det maritime område bygger på banebrydende ekspertise inden for maritim teknologi og maritime services, og vi flytter hele tiden grænserne for handel, kompetence og samarbejde. Vi arbejder bl.a. inden for områderne:
• Aerodynamiske test og undersøgelser 
• Hydrodynamiske test i slæbetank
• Skibssimulatorer og vindtunneller
• Grønne og bæredygtige brændsler til skibsmotorer

Elektroniske produkter – product compliance 
Test, prøvning og typegodkendelse af elektroniske produkter sikrer deres pålidelighed, og at de lever op til gældende standarder og specifikationer. Vi arbejder blandt andet med:
• Akkrediteret produktcertificering
• Elsikkerhedstest af elektronik
• EMC-test 
• Ekstrem- og specialtest
• Mekanisk test – vibration, fald, chok og bump
• Teknisk audiologi
• Bæredygtige produkter og produktioner.
• Rengøring og rent-rum

Transportsektoren
En bæredygtig, sikker og effektiv infrastruktur er afgørende for et velfungerende samfund. Vi arbejder bl.a. med:
• Akkrediteret rådgivning, måling og beregning af trafikstøj inkl. vejstøj, flystøj og jernbanestøj
• Akkrediteret test af retroreflektive materialer

Kort om FORCE Technology
Ca. 1.250 engagerede og højt kvalificerede medarbejdere tilbyder vores kunder unikke konkurrencemæssige fordele gennem fleksible, innovative og værdiskabende løsninger baseret på et tillidsfuldt og nært samarbejde. Vores hovedkontor ligger i Brøndby uden for København, og vi har herudover ni kontorer rundt om i Danmark. Vi har desuden datterselskaber i Sverige, Norge, Singapore, Kina og Forenede Arabiske Emirater.

FORCE Technology
Park Allé 345
2605 Brøndby
Danmark
CVR nummer: DK55117314
P nummer: 1003106341
Ca. 1250
Find os på

Kontaktpersoner

{{ contact.name }}
{{ contact.title }}
Indlæs flere

Virksomhedsportefølje

Indlæs flere

Send til en kollega

0.063