23948sdkhjf

Synergi, sikkerhed og skalerbarhed bliver nøgleord for fremtidens CO2-infrastruktur

Denne klumme er skrevet af: Kim Søgård Bering Kristensen, administrerende direktør, Evida:

Energisystemet står i en spændende tid, når vi kigger på omstillingen til endnu mere el, grøn gas og brint samt fangst, anvendelse og lagring af CO2.

Det er samtidig en tid med væsentlige overvejelser om det, der i fremtiden kan blive de næste skud på stammen af Danmarks kritiske infrastruktur.

Fangst af CO2 er udset til at spille en afgørende rolle i målsætningen om klimaneutralitet i 2050. Hvad enten den opfangede CO2 skal lagres (CCS) eller udnyttes (CCU), kræver det transport af gassen mellem producent og lager/aftager. 

Her kan der være en række potentialer i at anlægge en rørført CO2-infrastruktur. Det kan bidrage væsentligt til, at Danmark forløser sine forpligtelser i forhold til de klimaudfordringer, vi står overfor, samtidig med at infrastrukturen kan understøtte fremtidens energiproduktion.

Hvad er behovet?

Evidas analyser og beregninger peger i retning af, at rørført infrastruktur kan være vejen frem, hvis CCS og CCU skal op i stor skala. Det ses blandt andet i den markedsdialog, som vi gennemførte i slutningen af 2022 for at afdække aktørernes interesser og behov. 

Den fulde rapport bliver snart offentliggjort, og vi kan allerede se en klar tendens. Knap halvdelen af de adspurgte aktører svarede, at deres projekter styrkes væsentligt eller slet ikke kan blive rentable uden en CO2-infrastruktur.

Vi ser således konturerne af et marked, der er klar til at forløse CO2-potentialerne, og hvis infrastrukturen også skal være det, bliver synergi, sikkerhed og skalerbarhed nøgleord.

For eksempel er der væsentlige stordriftsfordele at hente, hvis flere CO2-kilder bindes sammen til enten et eller flere lagre, havne eller CCU-processer, fordi infrastrukturen til at transportere CO2 indebærer en betydelig storskala-effekt. Beregninger foretaget af Evida peger på, at en fordobling af kapaciteten i en CO2-rørinfrastruktur alene forøger anlægsinvesteringen med cirka 25 procent.

Rørinfrastruktur vil også give små og decentrale CO2-kilder adgang til sikker og omkostningseffektiv transport, ligesom rørinfrastruktur kan fungere som et mellemlager for CO2 på vejen mellem producent og lager/aftager. Det giver en fleksibilitet, som ikke umiddelbart kan opnås gennem andre transportformer ved transport af CO2 i storskala.

Evidas erfaringer fra tilslutning af biogasanlæg til gasdistributionsnettet og anlæg af tilhørende biogasinfrastruktur viser, at en fremtidssikret infrastruktur til CO2 med fordel kan planlægges og udrulles i takt med markedets udvikling.

Flere gasser får indflydelser på fremtidens energisystem

Både ny infrastruktur og konvertering af eksisterende rørstrækninger er i spil, og der er synergier i at sammentænke udviklingen og udnyttelsen af både eksisterende og kommende infrastruktur.

CO2 er ikke den eneste ”nye” gas, der kommer til at få indflydelse på fremtidens energisystem. Her spiller brint også en vigtig rolle, og begge gasser kan meget vel blive fremtidens byggeklodser til alt fra plast til brændstof og gødning. Derfor vil en sammentænkning af de to gasser være oplagt.

Evida har tidligere fået foretaget en analyse af, hvilke årlige driftsbesparelser der estimeret vil være, hvis Evida anvender sin eksisterende organisation og kompetencer til også at håndtere CO2 og brint. 

Analysen fra Deloitte peger på, at det kan give en årlig besparelse på op til 15 procent på driften, da Evida for eksempel vil kunne udnytte eksisterende lagerfaciliteter, kundeservice, overvågning, 24/7-beredskab, administration med videre.

For ligesom Evida i dag overvåger metan-distributionsnettet 24 timer i døgnet, vil der være samme behov for overvågning og sikkerhed af de nye gassers infrastruktur.

Fremtiden

Den kommende tid og beslutninger om infrastruktur til at understøtte markederne for brint, Power-to-X og CO2-fangst, -udnyttelse og -lagring bliver central. Ikke bare for Danmarks mulighed for at forløse gassernes potentiale, men også for at vi når i mål med den grønne omstilling.

I Evida stiller vi vores viden og erfaring til rådighed, og vi ser frem til at bidrage til etableringen af kommende brint og CO2-infrastruktur.

Artiklen er en del af temaet Klumme.

Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler
Andre Nordiske Medier

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.094