23948sdkhjf

Greensand får tilladelse til lagring af 15.000 tons CO2 i oliefelt

Energistyrelsen har den 6. december 2022 meddelt tilladelse til, at Ineoas E&P og Wintershall Dea kan påbegynde en tids- og mængdebegrænset injektion af CO2 i den danske undergrund i forbindelse med Greensand Pilot Injection Project.

Projektet omfatter injektion og lagring af op til 15.000 tons CO2 i det tidligere oliefelt Nini West over en fire måneders periode. 

- Det er første gang, der bliver givet tilladelse til et CO2-lagringsprojekt i Danmark. Greensands pilotprojekt er derfor et vigtigt skridt i forhold til at udvikle metoderne og teknologien til omkostningseffektiv samt miljø- og sikkerhedsmæssig forsvarlig CO2-lagring i Danmark, siger Henrik Sulsbrück, Kontorchef i Energistyrelsen.

 Energistyrelsens afgørelse er truffet på baggrund af en samlet vurdering af bl.a. projektets miljømæssige påvirkninger, ansøgers tekniske kapacitet til sikker udførelse af projektet og ansøgers kendskab til undergrunden samt monitoreringsplan.

Hvad indeholder tilladelsen?

Konkret giver tilladelsen lov til, at der i Project Greensands pilotfase kan injiceres op til 15.000 ton CO2. Tilladelsen gælder i en periode på fire måneder og udløber d. 1. april 2023. Tilladelsen er meddelt i medfør af § 3 i bekendtgørelse nr. 974 af 22. juni 2022 om geologisk lagring af CO2 på under 100 kilotons medhenblik på forskning, udvikling eller afprøvning af nye produkter og processer.

Project Greensands pilotfase indebærer, at der pumpes CO2 ned i et sandstensreservoir ca. 1800 m under havoverfladen. Sandstensreservoiret ligger under en række skiferlag, der fungerer som et låg, så her vil CO2’en blive fanget i de porøse sandstens hulrum.

Som led i Energistyrelsens behandling af ansøgningen er der gennemført en væsentlighedsvurdering af, hvorvidt pilotprojektet, og herunder sejlads, brøndarbejde og injektion, vil medføre væsentlige negative påvirkninger af det omkringliggende miljø. Det er Energistyrelsens vurdering, at ansøger har leveret tilstrækkelig dokumentation for, at projektet ikke vil medføre væsentlige negative påvirkninger af beskyttede områder (”Natura 2000-områder”), beskyttede arter (”bilag IV arter”) og deres habitater (”yngle- og rasteområder”).

Om Project Greensand

Projektet er en del af det EUDP-støttede “Project Greensand Phase 2 – Enabling environmentally safe and long-term storage of CO2 by 2025,” som har til formål at frembringe den nødvendige viden for efterfølgende at levere lagerkapacitet på 0,5-1,5 millioner tons CO2 om året fra 2025 i Nini-feltet i den danske Nordsø.

- EUDP fik sidste år en særpulje til CCS-projekter, hvor bestyrelsen valgte at støtte to projekter, der var godt kvalificerede og supplerer hinanden. Project Greensand, det ene af de to projekter, støttes med 197 mio. kr. – et historisk højt offentligt tilskud. Det er glædeligt, at projektet nu kan fortsætte det vigtige arbejde med udvikling og demonstration af CO2-lagring i Nordsøen, siger Anne Grete Holmsgaard, formand for EUDP's bestyrelse.

Kilde: Energistyrelsen

Se nøgletal for:
Kommenter artiklen (1)
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler
Andre Nordiske Medier

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.532