23948sdkhjf

Norfors bringer kasernens varmecentral i spil som spidslast

Affalds- og varmeselskabet Norfors har overtaget varmecentralen på Høvelte Kaserne. Anlægget vil fremover få en central rolle i forsyningen af fjernvarme til de 3.600 kunder svarende til 45.000 indbyggere som Norfors leverer varme til. 

Varmecentralen på Høvelte Kaserne råder over en varmekapacitet på 4 MW fordelt på to kedler. Hertil kommer en varmeakkumuleringstank, hvor overskudsvarme i fjernvarmenettet kan oplagres og sendes retur efter behov. I varmecentralen er også en større varmeveksler, der kan forsyne de interne bygninger på kasernen med varme fra Norfors fjernvarmenet.

Ved mangel på varme i Norfors fjernvarmenet kan kedlerne forsyne kasernen. Ydermere har de kapacitet til at sende varme ud i fjernvarmenettet til godt 500 forbrugere. 

Overtagelsen af varmecentralen på Høvelte Kaserne er et vigtigt element i Norfors strategi om at sikre forsyningen i fjernvarmenettet og samtidig understøtte den kommende udbygning til forbrugere, der bor længst værk fra Usserødværket. 

De politiske partiers målsætning om omlægningen fra fossile brændsler til klimavenlig fjernvarme understøttes af aftalen, idet kapaciteten i fjernvarmenettet øges og flere forbrugere kan derfor kobles på fjernvarmenettet og samtidig skrotte deres naturgasfyr. 

Norfors overtager varmecentralen efter Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Norfors producerer i dag fjernvarme på det affaldsfyrede Usserødværk i Hørsholm og en række mindre decentrale spids- og reservelastenheder placeret strategisk i forhold til forbrugerne.

Se nøgletal for:
Kommenter artiklen

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.078