23948sdkhjf

Ny fleksibel erhvervspulje skal sætte skub i virksomhedernes gas-farvel

Partierne bag justering af Erhvervspuljen vil fremrykke nye tildelingskriterier, så danske virksomheder hurtigst muligt kan slippe ud af afhængigheden af gas.

Det betyder at tildelingskriterierne, der efter planen skulle være trådt i kraft i starten af 2023, nu i stedet kan træde i kraft pr. 1. november 2022 - såfremt det vedtages i Folketinget.

Efter de nye regler vil virksomhedernes konverteringsprojekter allerede kunne påbegyndes i år. Det vil blandt andet gøre det muligt for virksomheder, herunder gartnerierne, hurtigere at sige farvel til den dyre gas til fordel for grønnere løsninger som fjernvarme.

- Aftalepartierne sætter yderligere skub i erhvervslivets omstilling væk fra dyr sort energi til en grønnere fremtid ved nu at hjælpe blandt andet gartnerierne. Vi står i en energikrise og arbejder hårdt på at blive uafhængige af russisk gas. Den gas, erhvervslivet sparer her, kan bidrage til at sikre os energi nok i et presset energimarked, siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

Syv initiativer i de nye kriterier

Partierne bag Klimaaftale om grøn strøm og varme blev 25. juni 2022 enige om at justere Erhvervspuljen. Justeringen skal sikre en bedre og nemmere understøttelse af grøn omstilling i industrien og muligheden for at skifte væk fra gas.

Syv nye konkrete initiativer skal være med til at sikre, at Erhvervspuljen i endnu større grad understøtter virksomheders energispareprojekter og den grønne omstilling. Initiativerne omhandler bl.a. indførelse af CO2 som supplerende tildelingskriterie, at kravet om konkurrenceudsættelse fjernes samt at støttesatsen hæves.

De nye tildelingskriterier letter virksomhedernes adgang til puljemidlerne.

- Det er rigtig vigtigt, at Erhvervspuljen nu bliver mere fleksibel, så virksomheder kan søge om støtte løbende, og de ikke skal vente med at igangsætte grønne initiativer, til ansøgningen er godkendt. Puljen har været alt for rigid og derfor underansøgt. Vi har presset på, for at puljereglerne skulle efterses i sømmene, hvilket de bliver nu. Det er jeg tilfreds med. Men det er vigtigt at se på, om antallet af ansøgninger stiger. Hvis ikke, må vi tage puljereglerne op igen og overveje, om det skal være et fradrag, siger Det Konservative Folkepartis Katarina Ammitzbøll.

Justeringen af tildelingskriterierne flugter med ønsker fra erhvervslivet - ikke mindst fordi puljen altså fremover både belønner energibesparelser og CO2-reduktioner. Dermed vil projekter, der sparer CO2, men ikke energi, også kunne opnå støtte fra Erhvervspuljen.

De syv initiativer til justering af Erhvervspuljen

  • Indførelse af CO2 som supplerende tildelingskriterie, hvilket åbner for, at projekter, der sparer CO2, men ikke energi, kan opnå støtte via Erhvervspuljen. Fx støtte til konvertering væk fra fossil gas til biobrændsel eller fjernvarme.
  • Fjerne krav om konkurrenceudsættelse, så støtten kommer hurtigere ud at virke.
  • Mulighed for igangsættelse af projekter efter indsendelse af ansøgning.
  • Positivliste med tiltag som modtager en fastsat støttesats for at lette administrationen.
  • Højere støttesats til investeringer i grøn omstilling inkl. energisparende initiativer.
  • Stop for tilskud til installation af nye gaskedler.
  • Prioriteringsfaktor for gaskonverteringer, så det økonomiske incitament til ansøgning om gasreducerende projekter øges.

Kilde: Erhvervsministeriet

Kommenter artiklen

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.094