23948sdkhjf

Green Power Denmark: Masser af grønt flybrændstof om få år - hvis politikerne vil

Hvis vi vil, kan vi flyve med grønt flybrændstof om få år. For ifølge Green Power Denmark kan danske producenter levere mindst 500 millioner liter grønt brændstof til luftfarten i 2030.

Det kan dække de 30 millioner liter, som bliver brugt ved indenrigsflyvninger, og en betydelig del af de omtrent 1200 millioner liter som forbruges af fly, som flyver ind og ud af Danmark.

Det viser en rapport fra en bred vifte af virksomheder – fra flyselskaber og lufthavne til producenter af flybrændstof gennem PtX.

Vi har store planer om at opstille vindmøller og solceller, som kan producere billig vedvarende energi, og adskillige virksomheder har planer om at producere brint. Vi er altså godt i gang, men det er vigtigt, at vi snart får hele produktionskæden på plads - fra vind- og solenergi til bæredygtigt flybrændstof. Jan Hylleberg, viceadministrerende direktør, Green Power Denmark

Med rapporten følger en række anbefalinger til politikerne, som senere i år ventes at vedtage en politisk strategi for grøn omstilling af luftfarten.

- Bæredygtige brændstoffer, som er produceret gennem PtX, er den eneste realistiske vej frem, hvis vi skal gennemføre en effektivt grøn omstilling af den globale luftfart. Teknologien er på plads, og flyselskaberne vil gerne aftage brændstofferne. Så nu gælder det om at komme i gang med projekter i stor skala, siger Jan Hylleberg, viceadministrerende direktør fra Green Power Denmark i en pressemeddelelse.

Danmark kan kickstarte udviklingen

Det vil kræve hundredvis af storskalaanlæg at gennemføre en international grøn omstilling af luftfarten. Men ifølge Green Power Denmark kan Danmark kickstarte udviklingen og samtidig reducere udledningen af CO2 fra de fly, som letter og lander i Danmark.

Inden sommerferien indgik Folketinget en aftale, som vil føre til markant mere vedvarende energi og en begyndende produktion af grøn brint. Det gør anbefalingen om storskalaproduktion af flybrændstof gennem PtX mulig inden 2030.

- Vi har store planer om at opstille vindmøller og solceller, som kan producere billig vedvarende energi, og adskillige virksomheder har planer om at producere brint. Vi er altså godt i gang, men det er vigtigt, at vi snart får hele produktionskæden på plads - fra vind- og solenergi til bæredygtigt flybrændstof, siger Jan Hylleberg.

Vi bliver nødt til at deles om udgifterne og risikoen, hvis vi skal komme nogen vegne. EU må bidrage sammen med den danske stat og de virksomheder, som kaster sig ud i at producere flybrændstof gennem PtX. Forhåbentlig vil produktion i stor skala føre til hurtige prisfald, og dermed yderligere øge appetitten hos flyselskaberne på de grønne brændstoffer. Jan Hylleberg, viceadministrerende direktør, Green Power Denmark

Danmark kan blive eksportør af flybrændstof

Der er både store klima- og eksportgevinster ved at producere bæredygtigt brændstof til luftfarten. Mulighederne er enorme for de virksomheder, som kommer først. Og Danmark kan blive eksportør af flybrændstof til resten af Europa, hvis vi er dygtige og hurtige, lyder det fra Green Power Denmark, der peger på, at hvis vi skal lykkes med de ambitiøse planer, er der nogle udfordringer, som skal ryddes af vejen.

Prisen på det klimavenlige flybrændstof vil i begyndelsen være dyrere end prisen på fossilt brændstof. EU bør derfor sikre, at aftagerne af det klimavenlige brændstof bliver kompenseret med CO2-kvoter.

Vigtigt med adgang til CO2

Den danske stat bør ifølge Green Power Denmark desuden bidrage til finansieringen – for eksempel gennem den nyetablerede ”Grøn Fond”, som netop har til formål at fremme den grønne omstilling i Danmark.

- Vi bliver nødt til at deles om udgifterne og risikoen, hvis vi skal komme nogen vegne. EU må bidrage sammen med den danske stat og de virksomheder, som kaster sig ud i at producere flybrændstof gennem PtX. Forhåbentlig vil produktion i stor skala føre til hurtige prisfald, og dermed yderligere øge appetitten hos flyselskaberne på de grønne brændstoffer, siger Jan Hylleberg.

Det bæredygtige flybrændstof skal produceres af grøn strøm og CO2 fra grønne kilder. Det er derfor helt afgørende at sikre adgang til kulstof fra større punktkilder som biomassefyrede kraftværker, affaldsforbrændingsanlæg eller biogasanlæg. Rapporten anslår, at der bliver brug for mindst 1,5 millioner ton CO2 til at producere 500 millioner liter flybrændstof i 2030.

- Hidtil har man mest diskuteret, hvordan man kan indfange og lagre CO2 under jorden. Men det er helt afgørende for fremtidens industri inden for PtX, at der er adgang til rigeligt CO2 fra grønne kilder. Det bør politikerne have fokus på, siger Jan Hylleberg.

Kommenter artiklen

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.11