23948sdkhjf

Efter debatoplæg om vindmøller i havn: Protesterne står i kø

Seks vindmøller skal stå et andet sted, lyder det næsten enslydende i de godt 100 svar, der er kommet til et debatoplæg om vindmølleplanerne

Ordet "nej" er det gennemgående, men argumenterne varierer.

Sådan er det billede, der tegner sig efter en hurtig gennemgang af de godt 100 svar, der er kommet til debatoplægget om muligheden af at rejse seks store vindmøller ved Hanstholm Havn. To ved vestmolen på selve havnearealet, fire på et areal langs kysten syd for havnen. Møllerne kan få en højde på op til 180 meter.

Selv om der blandt de mange svar er nogle stykker, som tilkendegiver et "ja" til møllerne, ændrer det ikke billedet af, at det store flertal af kommentarer tager afstand fra muligheden for at rejse møllerne, og især fra tankerne om at rejse fire møller syd for havnen.

Udvikling nødvendig

Men selv et "nej" kan have nuancer. Det anerkendes, at en fortsat udvikling af havnen er vigtig og at grøn energi - og mere af den - er vigtig, men hvis den skal leveres af møller ved havnen - og i særdeleshed af fire store møller syd for havnen, er det problematisk, fordi møllerne vil påvirke natur, udsigt, miljø, dyre- og fugleliv og helt generelt spolere udsigten over Hanstholm Vildtreservat både når den opleves fra skrænterne ved fyret og fra Kystvejen.

En CO2-neutral havn må ikke ødelægge et værdifuldt område, lyder det i et af svarene, der i lighed med flere andre anbefaler, at møllerne skal rejses et andet sted.

Sidste frist for at kommentere på planerne, som de står beskrevet i oplægget til debat, var 10. maj.

Det dominerende nej

- Jeg har ikke set høringssvarene endnu, men vil bruge bededagsferien til at sætte mig ind i dem, siger Jens Kr. Yde (K), formand for kommunens udvalg for erhverv, klima, miljø og teknik, dagens efter fristen for at komme med bemærkninger var udløbet.

Udvalgsformanden forventer, at udvalget inden længe skal forholde sig til svarene og til de problemstillinger og synspunkter, de ridser op. Men inden det sker, skal forvaltningen gennemgå svarene og tematisere dem.

Jens Kr. Yde er ikke overasket over, at "nej" er den dominerende tilkendegivelse omkring mølleplaceringen - og heller ikke over, at der i flere af svarene er forslag til alternative placeringer både af møllerne og af det PtX-anlæg, de skal forsyne med den grønne grøn energi, som i følge andre bemærkninger måske kan leveres af solcelleanlæg eller fra testcentret i Østerild.

PtX i fokus

- Debatoplæggets tema var ikke, om møllerne kan stå et andet sted, eller om den grønne energi kan leveres af andre kilder. Debatten skulle afklare, hvad der er muligt på de mølleplaceringer, der er beskrevet i debatoplægget, siger udvalgsformanden.

Jens Kr. Yde understreger, at tanken er, at den strøm møllerne laver, skal produceres og forbruges på havnen. Blandt andet i PtX-anlægget.

- Der er en sammenhæng i tingene, men møllerne er også vigtige i forhold til havnens muligheder for at sikre sige flere indtægtskilder og dermed for dens økonomi, siger han.

De bemærkninger og kommentarer, der er kommet til debatoplægget, vil indgå i Thisted Kommunes fremtidige arbejde med planlægningen frem mod en beslutning om, hvad lokalplan, tillæg til kommuneplanen, miljøvurdering og miljøkonsekvensvurdering skal indeholde.

Kommenter artiklen (5)
Tip redaktionen
Udvalgte artikler
Andre Nordiske Medier

Se seneste nyhedsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.094