23948sdkhjf

Covid-19 skruer ned for energiforbruget - og forbruget af kul, olie og gas

Den lavere aktivitet i 2020 som følge af Covid-19-nedlukningen kan aflæses i Energistatistik 2020, som Energistyrelsen offentliggør i dag.

Det faktiske energiforbrug faldt sidste år med 7,9 procent efter store fald i forbruget af olie, kul og naturgas, herunder forbruget af jetfuel til international luftfart, mens forbruget af vedvarende energi steg.

- Vejret var lunere i 2020 end i 2019, og samtidig var nettoelimporten 24,8 PJ. Det er det højeste niveau siden 1990. Når bruttoenergiforbruget derfor korrigeres for klimaudsving og brændselsforbrug knyttet til elhandlen, var faldet i energiforbruget kun 6,6 procent i 2020, skriver Energistyrelsen i en pressemeddelelse.

Effekten af Covid-19-pandemien kan også ses i det endelige energiforbrug, hvor øget hjemmearbejde, mindre transportbehov og begrænset mulighed for at rejse samlet set betød, at det klimakorrigerede energiforbrug hos husholdningerne steg med 0,7 procent, mens energiforbruget i transportsektoren faldt 19,2 procent.

Fald i forbruget af fossile brændsler

Forbruget af olieprodukter faldt sidste år med 15,6 procent som et resultat af især det lavere energiforbrug til transport, hvor energiforbruget til luftfart (både indenrigs og udenrigs) stod for et fald på 67,5 procent.

Forbruget af naturgas faldt 19,9 procent, og her kan en del af faldet tilskrives et højere forbrug af bionaturgas. Endeligt faldt forbruget af kul og koks med 12,6 procent, der dermed fortsætter den nedadgående trend, der er set de seneste år. Siden 1990 er forbruget af kul og koks reduceret med 86,9 pct.

Omvendt steg det faktiske forbrug af vedvarende energi i 2020 med 3,7 procent. Her tegnede forbruget af flis sig for en stigning på 18,9 procent primært båret af en stigning i forbruget på de centrale værker, mens forbruget af biogas og solenergi steg med henholdsvis 29,2 procent og 17,1 procent.

Højere andel af vedvarende energi

Vedvarende energi udgjorde i 2020 41,5 procent af energiforbruget opgjort efter EU’s beregningsmetode mod 37,2 procent i 2019. Danmark har i henhold til VE-direktivet forpligtet sig til, at energisystemet skal indeholde 30 procent vedvarende energi i 2020.

Overopfyldelsen betyder, at Danmark kan overføre andele til andre lande. I 2020 var andelen af vedvarende energi i elforsyningen 68,0 procent mod 67,5 procent i 2019.

Fald i udledningen af CO2

De faktiske udledninger af CO2 fra energiforbrug, herunder fra international luftfart faldt i 2020 med 15,8 procent som konsekvens af det lavere forbrug af fossile brændsler og det højere forbrug af vedvarende energi. Korrigeret for klimaudsving og brændselsforbrug knyttet til elhandlen, var faldet 13,6 procent.

En foreløbig opgørelse over Danmarks samlede udledninger af drivhusgasser i 2020 ekskl. international luftfart viser et fald på ca. 6,3 pct. i de faktiske udledninger og et fald på 5,4 pct. i de korrigerede emissioner i forhold til året før. Den foreløbige opgørelse for perioden 1990 til 2020 viser en reduktion på 41,5 pct. i de faktiske emissioner og 42,6 pct. i de korrigerede emissioner. Den endelige opgørelse over Danmarks udledninger af drivhusgasser forventes at blive publiceret af DCE – Nationalt center for miljø og energi i foråret 2022.

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler
Andre Nordiske Medier

Se seneste nyhedsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.093