23948sdkhjf

PtX-branchen: Det skal der til for at komme i mål - og det er ikke så lidt

PtX-teknologien spås en stor fremtid som et afgørende skridt i den grønne omstilling, og den danske PtX-branche tror da også på, at teknologien kan bidrage væsentligt til regeringens mål om CO2-reduktioner i 2030.

- Det kræver udbygning af markant mere vedvarende energi end i dag, subsidier til modning og skalering af projekter og indførelse af CO2-afgift. Og så skal rammevilkårene på plads, hvis Danmark skal indtage en global førerposition.

Det fremgår af en holdningsundersøgelse som Rambøll har foretaget blandt de 75 vigtigste aktører i den danske PtX-branche. 

Her har rådgivervirksomheden spurgt hvad der skal til for, at PtX-teknologien kan bidrage væsentligt til Danmarks mål om 70 procent CO2-reduktion i 2030.

Undersøgelsens formål er at give beslutningstagere indblik i barrierer og muligheder for at indfri teknologiens potentialer fra aktører i hele værdikæden.

Kræver 10 GW vedvarende energi

Mere end tre fjerdedele (76 procent) af branchens aktører tror på, at grøn brint og andre PtX-teknologier kan bidrage væsentligt til at opfylde regeringens målsætning om CO2-reduktioner i 2030. 

Men det kræver udbygning med mere end 10 GW vedvarende energi inden 2030 ud over de ca. 4,5 GW, der er installeret i Danmark i dag.

Det mener knap halvdelen (44 procent) af aktørerne i branchen.

Hvis PtX skal bidrage væsentligt til reduktioner i 2030, mener mere end hver tredje (38 procent), at subsidier er en væsentlig forudsætning for at løbe branchen i gang. Derudover mener over halvdelen, at det kræver indførelse af CO2-afgift.

- Branchen har talt sit tydelige sprog i undersøgelsen. Skal PtX bidrage til Danmarks klimaambitioner, kræver det massiv udbygning af grøn energi, siger Mogens Skov, direktør for Power i Rambøll.

- 10 GW svarer til etablering af mindst 10 vindmølleparker på størrelse med Danmarks kommende og største havvindmøllepark Thor i Nordsøen, så det er ikke småting, vi taler om her. Og det er vel at mærke kun for at producere den grønne strøm, som X’erne inden for landets grænser kræver. Der udover skal der bruges vedvarende energi til elforbruget i Danmark, som uden det forventede for-brug til PtX forventes at stige med cirka 70 procent frem mod 2035, og der skal grøn energi til de store mængder af grønne brændstoffer, vi har forhåbning om at eksportere til udlandet, siger Mogens Skov. 

Guldægget slår revner 

De massive eksportgevinster fra PtX, der ligger og venter for danske virksomheder, er på manges læber i den danske energibranche. Men eksportpotentialet står og falder med, om rammevilkårene kommer på plads, mener branchen. Således svarer 68 procent, at gunstige, understøttende rammevilkår er den vigtigste forudsætning for, at danske virksomheder kan opnå en global førerposition inden for PtX. 

Kommer disse på plads, forventer knap hver tredje virksomhed i branchen (29 procent), at danske virksomheder i 2030 kan eksportere PtX-produkter og løsninger for mere end 15 milliarder kroner om året.

- Vores undersøgelse viser, at den danske branche langt fra kun ser PtX som et middel til nationale CO2-reduktioner, men også som et middel til arbejdspladser og eksport for danske virksomheder - og som et vigtigt bidrag til fælles europæiske og globale ambitioner, siger Anders Nimgaard Schultz, Vicedirektør for Power i Rambøll.

Hvad er vigtigst?

Adspurgt om, hvad der er vigtigst, svarer 84 procent af respondenterne, at PtX skal bidrage til at reducere den globale CO2-udledning. Og på spørgsmålet om, hvilke sektorer der ved hjælp af PtX kan bidrage mest med CO2-reduktioner, peger branchen på tung vejtransport (63 procent) samt skibsfart (84 procent) og luftfart (63 procent), hvis udledninger hovedsageligt sker uden for Danmarks grænser.

- Lige nu står Danmark ved en skillevej, hvor vi kan vælge, om vi vil nøjes med at lade PtX bidrage til at opfylde den danske målsætning, eller om vi også vil tage rollen som internationalt grønt foregangsland og opfylde et kæmpe erhvervspotentiale. Branchen er tydeligvis globalt orienteret og klar til kamp på den globale bane. Derudover har vi store, udenlandske investorer, der kigger mod Dan-mark som et attraktivt sted at slå sig ned. Hvis Danmark ønsker at være et eksportland for PtX-produkter, som branchen ønsker, er det vigtigt, at den kommende PtX-strategi indeholder ramme-vilkår, der gør dette muligt. Ellers bliver det andre steder i verden, der løber afsted med udviklingen, siger Anders Nimgaard Schultz.

Investeringsrisici

Anders Nimgaard Schultz understreger, at for at PtX-teknologien kan få fodfæste og blive kommercialiseret, kræver det, at de investeringsrisici, som investorerne står over for, fjernes med gennemsigtige rammevilkår.

- I Rambøll foreslår vi konkret, at energiafgifter på grønne brændstoffer fjernes, at afgiften på at transportere vedvarende energi på elnettet, også kendt som eltariffen, reduceres, og at der indføres en CO2-afgift på fossile brændstoffer, så de grønne brændstoffer bliver konkurrencedygtige. Uden disse klare rammevilkår vil kapitalen søge mod områder med større sikkerhed, og Danmark vil miste en kæmpe mulighed for at få en nøglerolle i udviklingen af fremtidens grønne brændstoffer, siger Anders Nimgaard Schultz.  

Kommenter artiklen (1)
Tip redaktionen
Udvalgte artikler
Andre Nordiske Medier

Se seneste nyhedsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.115