23948sdkhjf

Digital fjernvarme leverer en mere effektiv forsyning og understøtter den grønne omstilling

I takt med at flere og flere fjernvarmeselskaber udskifter gamle afregningsmålere til digitale fjernaflæste målere, får selskaberne nye muligheder. Det er især muligheder for at anvende de mange forbrugsdata til driftsoptimering af fjernvarmen, så forsyningssikkerheden er høj, samtidig med at der kan sikres bidrag til effektivisering af fjernvarmen. Det giver også langt bedre muligheder for at modtage fx overskudsvarme og genbruge denne i fjernvarmen, automatisering af varmeproduktionen fra mange grønne kilder som solvarme, kollektive varmepumper, biomasse og biogas og på sigt større PtX-anlæg.

Samtidig giver de nye digitale målere mulighed for bedre information og service til kunderne om deres varmeforbrug, lækageovervågning og korrekt indstilling af anlæg og bedre afkøling.

Alt i alt er fjernvarmen godt i gang med internt at udnytte de digitale muligheder til en mere effektiv drift og bedre kundeoplevelser. Men de mange forbrugsdata kan også anvendes af andre aktører som bygningsejere, kommuner og forskningsinstitutter til at udvikle nye innovative løsninger til brug for en mere effektiv brug af fjernvarmen.

Derfor hilser Dansk Fjernvarme Regeringens præsentation af de nye anbefalinger fra digitaliseringspartnerskabet velkommen. De byder blandt andet på en langsigtet handlingsplan for digital acceleration af den grønne omstilling, klimavenlige energi- og forsyningsydelser via øget adgang til målerdata og en effektiv grøn omstilling via et nationalt Data-Space for energi- og forsyningsdata.

Fjernvarmen deltager meget gerne i et samarbejde om at udvikle løsninger som Data-Space, hvis det kan bidrage yderligere til grøn omstilling og effektivisering af den fremtidige fjernvarmelevering, så kunderne oplever endnu flere fordele ved at have valgt fjernvarme.

I bund og grund mener Dansk Fjernvarme, at data skal stilles til fri rådighed for innovation og udvikling af nye effektive løsninger. En stor del af fjernvarmeselskaberne har allerede aftaler om deling af data med kommuner, Bygningsstyrelsen, systemleverandører og  forsknings- og udviklingsprojekter.

Men det skal ske på frivillig basis på grund af den store diversitet mellem brancheforeningens mere end 370 medlemmer. Mens over 60 procent af de store selskaber har eller er ved at gennemføre digitaliseringsprojekter, falder tallet til under 20 procent for de mindste selskaber. Her er det vigtigt, at erfaringerne fra dem, der gennemfører projekter, formidles til de mindre selskaber, samtidig med at deres kompetencer og ressourcer øges.

I forbindelse med datadeling skal der også findes standardiserede løsninger som både letter dataadgang, beskytter borgernes persondata og beskytter de digitale systemer mod cyberangreb. Her kan et fælles branche udspil omkring etablering af et nationalt Data-Space være med til at pege på, hvordan dette etableres, drives og hvordan ressourcerne skal tilvejebringes. Samtidig vil vi understrege, at det er vigtigt, at der i det videre arbejde med datadeling er øje for konkurrencen mellem forsyningsselskabernes fælles løsninger og de individuelle løsninger.

Artiklen er en del af temaet Klumme.

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.14