23948sdkhjf

Nye energiprojekter på vej

Vandværk

Køge Byråd har sagt ja til at stille garanti for et lånebehov til anlægsinvesteringer i 2021 på op til 38 mio. kr. til Borup Vandværk. Borup Vandværk har søgt om kommunegaranti til et helt nyt vandværk, herunder en særlig proces med blødgøring af vandet.

Projektet er kommet i stand som et samarbejde mellem Borup Vandværk a.m.b.a, Danske Vandværker og Krüger A/S. Samarbejdet er støttet af Miljøstyrelsen gennem et såkaldt MUDP Fyrtårnsprojekt.

Udbygning af biogasanlæg

Hærup Biogas ApS har ansøgt om at udvide sit biogasanlæg på Herredsvejen 180A ved Klejtrup. For at det kan lade sig gøre, er der udarbejdet et forslag til lokalplan nr. 553 med tilhørende kommuneplantillæg, som Viborg Byråd nu har godkendt.

Herefter fremlægges forslagene til offentlig høring fra medio september til primo november 2021.

Ledningsudskiftning

Fakse Ladeplads Vandværk ApS har søgt Faxe Kommune om garantistillelse for lån på 4 mio. kr. til finansiering af en yderligere udskiftning af en del af vandværkets ledningsnet i Faxe Ladeplads by. Faxe Byråd har besluttet at imødekomme ansøgningen.

Første etape af ledningsudskiftningen, hvor Faxe Kommune stillede garanti på et lån på 4 mio. kr., er afsluttet medio 2020.

Vandværk

Køge Byråd har besluttet at sende forslag til lokalplan 1098 - Værket ved Regnemark i offentlig høring i fire uger.

Lokalplan 1098 skal muliggøre etablering af nyt vandværk med centralt blødgøringsanlæg og nye driftsbygninger som erstatning for det eksisterende vandværk ved Regnemark, som ønsket af Hofor Vand København A/S. Eksisterende vandværk nedrives, når nyt vandværk er taget i drift. Der skal opføres en vandværksbygning på op til 18.500 kvm og med en maksimal bygningshøjde op til 18,5 meter samt sekundære driftsbygninger på cirka 750 kvm.

Det forventes, at det nye vandværk står klar i 2025.

Renovering af bassiner

Brøndby Kommune opfører et nyt Ældrecenter i Vesterled, på arealet mellem Hedegrænsen og Banemarksvej mod Park Allé.

Umiddelbart syd og vest for det kommende ældrecenter har Hofor i dag et delvist åbent fællesbassin og syd for fællesbassinet ligger et åbent regnvandsbassin. Brøndby Kommune finder ikke, at fællesbassinet er en attraktiv nabo til et fremtidigt ældrecenter, og ønsker det flyttet, overdækket eller omdannet til regnvandsbassin, om muligt inden ældrecenteret tages i brug.

Brøndby Kommune ønsker endvidere at kunne anvende området med fællesbassinet rekreativt. Hofor har undersøgt forskellige løsninger for at omdanne eller flytte fællesbassinet, og Brøndby Kommunalbestyrelsen har besluttet, at Hofor skal vælge løsning 3.1. "Udvidelse af bassin ved Folemarksvej. Lille bassin ved Banemarksvej", som vil koste mellem 121 og 160 mio. kr.

Hofor forventer, at bassinerne kan være etableret og eksisterende fjernet inden 2024.

Varmeforsyning

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse har godkendt et projektforslag for fjernvarmekonvertering i Virum og Sorgenfri fra I/S Vestforbrænding.

Med projektforslaget konverteres områderne fra naturgas til fjernvarme, og Vestforbrænding får forsyningspligt i områderne. I/S Vestforbrænding forventer, at anlægsarbejdet igangsættes i løbet af 2022 og afsluttes i 2024.

Vådområde

Randers Byråd har besluttet at sende et forslag til tillæg til spildevandsplan for kloakering og etablering af vådområde ved Randers Havn i høring.

Formålet med det nye tillæg er, at vandløbet Kristrup Landkanal bliver optaget som et spildevandsteknisk anlæg, og der bliver mulighed for at etablere et vådområde til rensning af vandet fra Kristrup Landkanal.

Vindmøller

Ikast-Brande Byråd har vedtaget Kommuneplantillæg nr. 42 og Lokalplan 314 - Teknisk anlæg, vindmøller, Blåhøj Øst endeligt.

Ikast-Brande Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til opstilling af tre vindmøller på et areal på cirka to km øst for Blåhøj, hvilket bliver muligt med det nye plangrundlag.

Omlægning af spildevandsanlæg

Randers Byråd har besluttet at sende et forslag til tillæg nr. 67 til spildevandsplanen i offentlig høring i otte uger.

I forbindelse med etablering af en ny tilkørselsvej til Ny Randers Havn skal eksisterende spildevandsanlæg i området omlægges, og tillægget baner vej for etablering af regnvandsbassiner og ledningsanlæg.

Anlægsomkostninger til omlægning af ledninger forventes i følge Vandmiljø Randers overslagsmæssigt at beløbe sig til cirka 5 mio. kr. eksklusive moms, og cirka 18 mio. kr. eksklusive moms for etablering af regnvandsbassiner.

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.125