23948sdkhjf

Afrapportering: Sådan påvirker danskerne det globale klima

Rapporten Global Afrapportering 2021, som udgives i medfør af Klimaloven, er netop offentliggjort.

Den giver et bud på Danmarks og danskernes klimaaftryk og klimaindsats i verden – positivt såvel som negativt.

Rapporten viser bl.a., at hver dansker udleder knap 11 ton CO2e årligt som konsekvens af vores forbrugsbaserede klimaaftryk, men belyser også Danmarks indsats for at hjælpe de store CO2-udledende lande med at reducere deres udledninger og danske virksomheders positive bidrag gennem eksport af grønne løsninger, skriver Energistyrelsen i en pressemeddelese. 

Det er første gang at rapporten offentliggøres. 

Frem til mandag den 17. maj vil det som en del af den offentlige høring være muligt at afgive bemærkninger til den samlede rapport. 

Forbrugsbaserede klimaaftryk er faldet 25 procent

Rapporten opgør Danmarks forbrugsbaserede klimaaftryk til 61 mio. ton CO2e i 2019. Klimaaftrykket er en opgørelse af den samlede klimaeffekt af det danske forbrug af indenlandsk producerede og importerede varer, fratrukket udledningerne fra eksporterede varer.

Klimaaftrykket er faldet med 25 pct. siden 1990, selvom forbruget er steget i samme periode, og svarer til at hver dansker udleder knap 11 ton CO2e årligt.

- Det er 25 pct. mere end de indenlandske udledninger og afspejler, at Danmark er et relativt velstående land med en stor samhandel med omverdenen, skriver Energistyrelsen i pressemeddelelsen.

Danmark bidrager gennem internationale indsatser 

Energistyrelsen har myndighedssamarbejder med 16 lande, herunder Kina, Indien, Vietnam, Indonesien, Sydafrika og Mexico, som understøtter landenes muligheder for en fremtidig gennemgribende grøn omstilling. Partnerskabslandene står tilsammen for mere end 60 procent af de globale CO2-udledninger, og samarbejdet handler om alt fra integration af vedvarende energi til energieffektivitet og fjernvarme. 

- Det er ikke muligt præcist at omregne det danske bidrag til reduktion i CO2e-udledninger gennem vores samarbejder og klimabistand, da det i praksis er samarbejdslandene selv, som beslutter og fører politiske ændringer ud i livet. Men det er tidligere opgjort, at alene det danske samarbejde med relevante myndigheder i Kina vurderes årligt at have bidraget til at reducere udledningerne med 22 mio. ton CO2e svarende til 73 pct. af de danske energirelaterede udledninger i 2019, fremgår det af meddelelsen.

Eksport af grøn teknologi

Udover, at mange danske virksomheder har fokus på at reducere klimaaftrykket fra egen produktion, eksporterer danske virksomheder blandt andet klima - og energiteknologier samt serviceydelser for mere end 100 mia. kr.

Mere end tre fjerdedele af denne eksport er ”grønne” løsninger, som bidrager til en klimavenlig omstilling globalt. Vareeksport af grøn miljø- og energiteknologi er steget med over 50 pct. siden 2010. Til sammenligning er den samlede vareeksport i samme periode kun steget med 35 pct.

Samlet gennemgang af en række områder

Herudover stiller afrapporteringen skarpt på en række andre områder, hvor danske forbrugere, virksomheder og myndigheder påvirker udledningen af drivhusgasser internationalt.

Der er således blandt andet fokus på betydningen af den danske klimabistand, dansk klimadiplomati, eksport af el baseret på vedvarende energi og vores internationale fly- og skibstrafik. 

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.078