23948sdkhjf

Nye energiprojekter på vej

Vandforsyning

Vejen Vand A/S har etableret en ny råvandsledning mellem Vejen Vestre og Østre vandværk og ønsker at etablere en ny indvindingsboring på Gammelby kildeplads. Boringen skal anvendes til indvindingsboring til drikkevandsformål og kobles til den eksisterende forsyning fra kildepladsen.

Vejen Kommune har udarbejdet et tillæg til gældende vandforsyningsplan, da der er tale om en væsentlig nyetablering af et ledningsanlæg. Tillægget er godkendt endeligt af Vejen Byråd.

Vand- og varmeinstallationer

Favrskov Byråd har anlægsbevilget 1,8 mio. kr. til udskiftning af brugsvands- og varmeinstallationer samt etablering af ventilation med CO2-styring i Børnehuset Fuglereden i Hinnerup.

I samarbejde med en ekstern rådgiver planlægges projektet udbudt i fagentreprise i maj 2021. Arbejdet forventes igangsat august 2021 med afslutning i november 2021.

Fjernvarmeforsyning

Efter endt høring har Teknisk Udvalg i Næstved Kommune godkendt et projektforslag fra Fensmark Fjernvarme om at tilbyde fjernvarme i fem nye områder med i alt 362 boliger i Fensmark By.

Projektering og udbud af etablering af distributionsnet forventes påbegyndt i 2021 med henblik på idriftsættelse inden vinteren 2021/22.

Fjernvarmeforsyning

Teknik- og Miljøudvalget i Favrskov Kommune har godkendt et projektforslag fra Hinnerup Fjernvarme for fjernvarmeforsyning af Foldby, der i dag er individuelt forsynet med varme, primært med naturgas.

Mange af områdets naturgaskedler er ved at være udtjente, og der har været en stigende efterspørgsel fra de lokale borgere om fjernvarmeforsyning.

Projektområdet omfatter 353 eksisterende huse og rækkehuse indenfor ni lokalplanområder i Foldby. Derudover vil tre ejendomme på Nyager også få mulighed for at få fjernvarme, hvis de alle tre vælger at tilslutte sig på én gang.

Projektet indebærer en samlet anlægsinvestering på godt 15,3 mio. kr.

Kloakering

Klima- og Miljøudvalget i Silkeborg Kommune har vedtaget tillæg 43 til Spildevandsplan 2011 - 2021 - puljetillæg for separatkloakering endeligt.

Tillægget omhandler spildevands- og separatkloakering samt placering af ledninger og bassiner i forbindelse med byggemodninger i byerne Fårvang, Kjellerup, Hvinningdal, Sejling og Silkeborg.

I alt er seks områder samlet i dette tillæg.

Varmeforsyning

Vordingborg Kraftvarme har fremsendt et projektforslag for ændring af varmekapaciteten på Vordingborg Kraftvarme, som ønskes suppleret med en 30 MW el-kedel i forbindelse med modernisering af el-forsyningen på værket til Vordingborg Kommune. Her er forslaget, der er udarbejdet i samarbejde med Moe, blevet godkendt med henblik på høring af Udvalget for Plan og Teknik.

Udvidelse af biogasanlæg

Horsens Byråd har vedtaget Lokalplan 329, Udvidelse af biogasanlæg, Rådved, Horsens med ledsagende kommuneplantillæg endeligt.

Det nye plangrundlag gør det blandt andet muligt at øge antallet af reaktortanke fra tre til ni og etablere en gastankstation. Udvidelsen af anlægget forventes at ske i etaper.

Fjernvarmeforsyning

Udvalget for Plan og Teknik i Vordingborg Kommune har godkendt et projektforslag for fjernvarmeforsyning af Nyråd endeligt.

Hermed får Vordingborg Fjernvarme mulighed for at udvide deres forsyningsområde til Nyråd, hvor de første forbrugere forventes tilsluttet fjernvarmen ultimo 2022.

Energirenovering

Vejen Byråd har frigivet et rådighedsbeløb på 4,261 mio. kr. til udførelse af energibesparende foranstaltninger i 2021 i den kommunale bygningsmasse.

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.109