23948sdkhjf

Nye energiprojekter på vej

Vandværk

Teknik- og Miljøudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune har godkendt, at Søndervig Vandværk får landzonetilladelse til at opføre et nyt 656 kvm stort vandværk inklusive tilhørende værksted, lager og administration.

Vandværk

Middelfart Byråd har besluttet at sende forslag til forslag til lokalplan nr. 202 - Gelsted Vandværk med ledsagende kommuneplantillæg i offentlig høring.

Planforslagene er udarbejdet for at bane vej for et nyt vandværk, der kan sikre tidssvarende vandforsyning 50 år frem, og som skal erstatte fire eksisterende værker i kommunen.

Der foreligger endnu ikke et konkret projekt.

Forsyningstilslutning

Middelfart Kommune har frigivet det afsatte rådighedsbeløb på anlægsprojektet

"Udviklingsplan for Middelfart Marina" på 3,070 mio. kr. med henblik på at fortsætte udviklingen af de rekreative områder og iværksætte forsyningstilslutningen til el, vand og kloak til erhvervsarealerne.

Der er til udviklingsplanen for Middelfart Marina afsat yderligere 1,042 mio. kr. i 2022 samt 3,042 mio. kr. i hvert af årene 2023 og 2024.

Varmeforsyning

Frederikssund Byråd har godkendt et projektforslag for varmeforsyning i Kyndby Huse, som herefter sendes i høring.

Kyndby Huse Andelsboligforening ønsker dels at etablere et nyt varmenet, dels at ændre varmekilden fra en naturgaskedel på Kyndbyværket til varmepumper placeret i en ny varmecentral indenfor Kyndby Huses afgrænsning.

Det eksisterende nedslidte forsyningsnet nedlægges, og der etableres et nyt.

Varmepumpeanlæg

Skanderborg Byråd har godkendt et projekt for udvidelse af varmepumpeanlæg ved Galten Varmeværk.

Galten Varmeværk A.m.b.a. ønsker at etablere et supplerende eldrevet luft til vand varmepumpeanlæg med en varmeeffekt på cirka syv MW, hvilket medfører en investering på omkring 42 mio. kr.

Genbrugsstation

Herlev Kommunalbestyrelse har sendt forslag til Lokalplan 128 for Herlev genbrugsstation i høring.

Erhvervskvarteret ved Marielundvej er i Kommuneplan 2013-2025 udpeget som byomdannelsesområde, og Herlev Genbrugsstations nuværende placering i den sydlige del af området harmonerer ikke med udviklingen af støjfølsom anvendelse som for eksempel boliger og rekreative byrum. Genbrugsstationen skal derfor flyttes til Mileparken 23.

Renseanlæg

Odsherred Byråd har godkendt forslag til lokalplan 2021-02 for et nyt renseanlæg ved Odden Havneby, og forslaget sendes herefter i høring.

Odsherred Forsyning renser i dag spildevandet fra Odden Havneby på et mekanisk anlæg, der ligger centralt i byen på havnen.

Det er besluttet i spildevandsplan 2019-2022, at der skal opføres et nyt renseanlæg både for at få en mere optimal placering og for at sikre en bedre rensning.

Regnvandsbassin

Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune har vedtaget tillæg 31 til Herning Kommunes spildevandsplan endeligt. Tillægget er udarbejdet efter anmodning fra Herning Vand A/S, som ønsker at flytte et planlagt regnvandsbassin samt tilrette oplandsgrænser, så de flugter med de faktiske oplandsgrænser efter første etape af kloaksepareringen i Timring.
Tilbygning til virksomhed

Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune har givet landzonetilladelse til opførelse af en tilbygning på ejendommen Øster Høgildvej 4A, Lind, som ansøgt af virksomheden Everfuel A/S.

Der er tale om en tilbygning på 500 kvm, der skal bruges som kontorer til virksomhedens ansatte.

(Forsidefoto: Colourbox)

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.078