23948sdkhjf

Kan vi bruge mere overskudsvarme fornuftigt?

Genanvendelse af overskudsvarme fra industrielle processer i fjernvarmesystemet må forventes af stige – med god grund. For udbuddet af overskudsvarme stiger i takt med faldende afgifter på overskudsvarmen, og vi får nye muligheder, når f.eks. nye datacenter og ptx-anlæg skal placeres geografisk i fremtiden. Først og sidst er innovation vejen dertil. 

”Vi har fået en drejebog og beregningsmodel, der gør det administrativt nemt og enkelt for et lokalt supermarked og fjernvarmeselskab at udnytte overskydende varme fra køleanlægget i det lokale fjernvarmeanlæg. Det er godt nyt for supermarkeder, fjernvarmen og klimaet”.

Glenda Napier, CEO, Energy Cluster Denmark

Energy Cluster Denmark har sammen med en række medlemmer arbejdet på at fremme brugen af overskudsvarmen fra supermarkeder. I innovationsprojektet ”Super Supermarket” har Danfoss, Coop, Dansk Fjernvarme og flere andre aktører udviklet en beregningsmodel for potentialet i at udnytte den varme, som er et biprodukt fra kølingen af fødevarer i de danske supermarkeder, til at varme butikkerne op og dele yderligere varme via fjernvarmenettet. 

Fra at være et potentielt spildprodukt kan overskudsvarme som bifangst varme butikken og ligefrem indgå i fjernvarmenettet – det har Super Supermarket både dokumenteret og skrevet en drejebog til. Samtidig har projektet vist, at vi ikke vil lade bureaukrati stå i vejen for smartere løsninger. Innovationsprojektet har bidraget til en politisk aftale om at tilpasse afgifterne ved at udnytte overskudsvarme, så det bliver nemmere at bruge varmen fornuftigt. 

Innovation først som sidst 

I rigtig mange supermarkeder er nedkøling af fødevarer og opvarmning af butikskvadratmeter to helt separate systemer. 

Det er uhensigtsmæssigt, men det kan også være spild af energi. 

Når man køler noget ned, så genererer anlægget en varme, som man oplagt kan anvende til at varme butikken op og måske endda sende den videre ud gennem fjernvarmen. Det er betydeligt mere hensigtsmæssigt end at fyre for kragerne. 

Varmen fra supermarkeder er særdeles velegnet til fjernvarmenettet, og interessen for at aftage den er stor – fjernvarmeselskaberne vil hellere end gerne høste lokalproduceret opvarmning, som har et minimalt transmissionstab. 

Men hidtil har der været hindringer i form af bureaukrati i vejen. Det er nu fjernet, blandt andet efter en ihærdig indsats fra projektdeltagerne Danfoss, Coop, Teknologisk Institut, Dansk Fjernvarme og Energy Cluster Denmark, som med ny indsigt og viden har kunnet dokumentere potentialet og skubbe på en ændring af afgifterne. 

Der er indgået en politisk aftale, som fritager overskudsvarmen for afgift; ændrer bagatelgrænsen for indberetninger og nedsætter elafgiften til 0,4 øre per kW-time. Dermed er vejen banet for at udnytte mere overskudsvarme i Danmark og f.eks. indrette supermarkeder mere energieffektivt, så den eksisterende varmeproduktion fra køleanlæg kan anvendes endnu bedre – både i de ca. 2.700 danske supermarkeder, men sandelig også i resten af verdens supermarkeder. En opgave, som danske teknologvirksomheder vil kunne bidrage med.

Innovation skal være det, der giver os en fordel i den globale konkurrence. Når innovation skubber til vores systemer og den måde, vi har indrettet os, skal vi give den plads til at folde sig ud. Al erfaring viser, at det fører til ny innovation. Derfor er det glædeligt at se innovation ændre rammerne – i dette tilfælde i afgiftssystemet.

Fremtidens nye energiprocesser vil føre mere overskudsvarme med sig, som kan komme i anvendelse. F.eks. fra de anlæg, som skal bruges til at omsætte grøn strøm til grønne brændsler, nemlig ptx-anlæg. Det er uvist, hvor mange af den type anlæg, et land som Danmark får. Men det er ganske sikkert, at vi vil se flere og større ptx-anlæg dukke op for at kunne bruge de store mængder af grøn elektricitet fra bl.a. vindmøller, som skal omsættes til grønne brændsler i transportsektoren i lastbiler, skibe og fly. Disse anlæg har også store mængder af overskudsvarme. For at udnytte den overskudsvarme tilstrækkeligt skal nye ptx-anlæg geografisk co-lokaliseres tæt på fjernvarmenettene. Ganske som det kan være tilfældet med nye datacentre, der også producerer store mængder af overskudsvarme. 

Med den rette innovation og teknologiske udvikling samt skalering af anlæg og erfaringer, så kan vi genanvende langt større mængder af overskudsvarme i Danmark. Og det vil Energy Cluster Denmark bidrage til. Konkret er vi ved at undersøge en udrulning af førnævnte innovationsprojekt ”Super Supermarket” i Danmark og derefter i udlandet. Men vi vil også skubbe på innovationsprojekter, der kobler ptx og fjernvarme samt mange andre nødvendige koblinger i fremtidens energisystem.         

Artiklen er en del af temaet Klumme.

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.14