23948sdkhjf

Nye energi- og klimaprojekter på vej

Kloakering

Allerød Byråd har godkendt forslag til tillæg VII til Spildevandsplan 2013 for området, hvor virksomheden Norrecco ligger med henblik på offentlig høring.

Området planlægges separatkloakeret, således at sanitært spildevand og processpildevand afledes til rensning på Lynge Renseanlæg, mens regnvand afledes til regnvandskloakken med udledning til Vassingerødløbet.

Ladeinfrastruktur

Aarhus byråd har godkendt, at projektering, omdisponering og ombygning samt etablering af elladeinfrastruktur på busanlæggene på Jegstrupvej 5 og Munkevejen 4 nu sættes i gang.

Aarhus Kommune omstiller bybusdriften til el, og de første 29 elbusser leveres i foråret 2021. Herefter udskiftes cirka 30 dieselbusser med elbusser årligt frem mod 2027.

Elbusserne kan først sættes i drift, når der er etableret elladeinfrastruktur på busanlæggene. Det samlede udgiftsniveau for etablering af ladeinfrastruktur skønnes til cirka 98 mio. kr.

Etablering af ladeinfrastruktur indebærer, udover indkøb af ladestandere, indpasning heraf på busanlæggene og tilslutning til elforsyning. På busanlægget Jegstrupvej 5 skal der desuden ske en ombygning og omdisponering af anlægget. Busanlægget på Jegstrupvej rummer tre bygninger, hvoraf den ene skal rives ned.

Kloakrenovering

AAB har fremsendt ansøgning om lånefinansiering af et kloakrenoveringsprojekt til Brøndby Kommune, og kommunalbestyrelsen har godkendt, at boligforeningen optager et lån på 35.000.000 kr., der forudsættes finansieret med et 30-årigt realkreditlån.

Kloakrenoveringen er nødvendiggjort af omfattende rotteproblemer i afdelingen og ønske om en handleplan fra Brøndby Kommune.

Projektet omfatter både kloakrenovering og etablering af nødudgange fra krybekældre.

Vandforsyning

Vandcenter Djurs a.m.b.a. ønsker at etablere en kildeplads med fire boringer i skovene ved Sostrup, et vandbehandlingsanlæg ved Nørrevangsvej nord for Veggerslev, cirka 3,5 km råvandsledning fra boringerne til vandbehandlingsanlægget samt 6,5 km rentvandsledning fra vandbehandlingsanlægget til Grenaa.

For at sikre, at projektet kan gennemføres, ønsker Vandcenter Djurs kommunalbestyrelsens tilkendegivelse af, at projektet om nødvendigt kan gennemføres ved ekspropriation. Den kom i hus, da Norddjurs Kommunalbestyrelse forleden holdt møde.

De nuværende kildepladser ved Grenaa indvinder fra dårligt beskyttede magasiner, der i større eller mindre omfang er påvirkede af nitrat og pesticider. Vandværket ønsker derfor at flytte dele af indvindingen til den nye kildeplads ved Sostrup.

Fjernvarmeforsyning

Randers Kommune har modtaget et projektforslag fra Verdo Varme A/S om fjernvarmeforsyning af området, der er omfattet af lokalplan 704, Tjærby Diger Allé, og det blev godkendt af Miljø- og teknikudvalget forleden. Det gjorde også et projektforslag for fjernvarmeforsyning af området, der er omfattet af lokalplan 571, Ny Nedergårdsvej.

Projektforslagene omfatter etablering af hoved- og stikledninger til fjernvarmeforsyning af områderne.

Styret underboring

Viborg Kommune har givet Gudenådalens Energiselskab tilladelse til krydsning af Gudenåen med styret underboring ved Bjerringbro. Arbejdet udføres i perioden fra fjerde kvartal 2020 til første kvartal 2021.

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler
Andre Nordiske Medier

Send til en kollega

0.094