23948sdkhjf

Nye energiprojekter på vej

Klimatilpasning

I budget 2019 afsatte Rødovre Kommunalbestyrelse 400.000 kr. til forundersøgelse af klimatilpasning ved Rødovre Parkvej. Teknisk Forvaltning har på den baggrund undersøgt mulige løsninger i samarbejde med Hofor. Teknisk Forvaltning vurderer, at den bedste og billigste måde at rense og forsinke regnvandet på er en klimatilpasningsløsning i det grønne areal i Parkstrøget. Hofor har beregnet, at udgiften hertil er 11,3 mio. kr.

Situationen er i dag, at spildevand fra Bykernen ledes via en ledning i Rødovre Parkvej til en fælleskommunal kloakledning ved Elvergårdsvej. Her er der placeret et overløb, hvor spildevandet løber ud i Harrestrup Å under kraftig regn. I Spildevandsplan 2013-2020 er der krav til Hofor om, at antallet af disse overløb skal begrænses.

Kommunalbestyrelsen har besluttet at igangsætte en proces med borgerinddragelse vedrørende den kommende klimasikring.

Vandværk

Frederiksberg Forsyning A/S har i henhold til VVM-reglerne ansøgt om etablering af et nyt vandværk med kalkfjernelse på Stæhr Johansens Vej 38 på Frederiksberg.

Sagen var på By- og miljøudvalgets dagsorden forleden, hvor udvalget skulle tage stilling til, om projektet med sin størrelse, art og karakter kræver VVM-redegørelse. Udvalget besluttede, at der ikke udarbejdes VVM-redegørelse.

Formålet med etablering af nyt vandværk er at få indført blødgøring af drikkevandet på Frederiksberg, herunder både det vand, der indvindes fra Frederiksberg Forsynings fem indvindingsboringer samt det vand, der leveres af Hofor. Projektet omfatter opførelsen af en ny vandværksbygning på vestsiden af den eksisterende kedelhal. Der er meddelt byggetilladelse til projektet den 16. juni 2020.

Solcellepark

Frederikssund Kommune har modtaget en henvendelse om et projekt, som omfatter etablering af en solcellepark mellem Dalby Huse, Kyndby og Dalby på et nuværende landbrugsareal. Projektudvikler Greengo Energy ønsker en indikation af, om kommunen ønsker en solcellepark og i givet fald, hvad den skal rumme.

Plan- og Miljøudvalget havde sagen på dagsordenen forleden og udvalget ønsker, at der arbejdes videre med solcelleparken på arealet vest for Storgårdsvej.

Projektets areal er på omkring 170 hektar og er således på nationalt plan blandt de store solcelleprojekter. Solcelleanlægget udformes af skråtstillede solpaneler med en højde på op til tre meter over terræn.

Kommenter på artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.078