23948sdkhjf

Elektrolyseanlæg til produktion af store mængder brint testes

GreenHydrogen, Siemens, DTU og Hirc vil udvikle fremtidens elektrolyseanlæg i megawatt-størrelsen, og dermed gøre det muligt at producere 125 - 1000 normal kubikmeter brint i timen.
Elektrolyseanlæg til produktion af brint vil sandsynligvis få en enorm betydning i fremtidens energibillede, men før dette bliver aktuelt skal elektrolyseanlæggene udvikles yderligere.

Set i lyset af dette, er GreenHydrogen gået sammen med Siemens, DTU og Hirc om et projekt, der har til formål at udvikle fremtidens elektrolyseanlæg i megawatt størrelse; et projekt som EUDP har blåstemplet ved at bevillige 21 millioner hertil.

Opskalering af eksisterende koncept
Projektet bygger på GreenHydrogens eksisterende koncept omkring alkaliske elektrolyseanlæg og har til formål at bevise, at det er muligt at skalere det nuværende anlæg op i en noget større kaliber.

Dette betyder, at alle delene i det nuværende anlæg skal udvikles yderligere, så de kan sammensættes til megawatt-anlæg, der kan producere mellem 125 og 1000 normal kubikmeter brint i timen.

Muligheden for at fremstille store mængder brint billigt og effektivt vil åbne helt nye muligheder for, blandt andet, indpasningen af alternative energiformer samt en fremtidig udlægning af energi- og transportsektoren baseret på syntetiske brændsler fremstillet via brint og biogas/biomasse.

GreenHydrogen etablerer forskningscenter
På baggrund af dette projekt, og et tilhørende projekt, hvortil Højteknologifonden ligeledes har bevilliget midler, står GreenHydrogen overfor at skulle udvide betragteligt. Virksomheden flytter derfor snarest til en ny lokation, blandt andet for at etablere et effektivt center til forskning og udvikling af fremtidens elektrolyse anlæg.

Administrerende direktør, Jørgen K. Jensen glæder sig over bevillingerne:

- Det er jo en bekræftelse af at det er den helt rette teknologi vi har fat i, når både Højteknologifonden og nu også EUDP bevilliger midler til vores projekter. Det viser med al tydelighed at de også tror på vores produkt. Nu skal vi bare have ansat de rette innovative kræfter til at bære vores udvikling de kommende år.

GreenHydrogen består i dag af tre ansatte, men der skal ansættes yderligere ni ingeniører og højtuddannede specialister indenfor den nærmeste fremtid, som en del af den øgede udviklingsindsats.

GreenHydrogen.dk er en virksomhed, der ejes af 5 virksomheder: Hollensen Energy A/S, Dantherm Power A/S, Nortec-Optomatic A/S, Strandmøllen A/S og Innovation MidtVest A/S

Om projektet
Hvad skal der til for at vi kan dække 100 % af vores energibehov direkte eller indirekte via vedvarende energikilder? Hvordan kan vi gøre hele transportsektoren inklusive flytransport CO2-neutral?

Dette var nogle af de spørgsmål som førte til at partnerne DTU, GreenHydrogen.dk og Siemens A/S i fællesskab udarbejdede en projektidé vedrørende næste generation alkalisk elektrolyse med betydeligt højere effektivitet end man hidtil anså for muligt.

GreenHydrogen.dk og DTU har i laboratoriet lagt grundstenen til et muligt nyt elektrodedesign. I samarbejde med den nyetablerede danske afdeling af Siemens Corporate Technology skal de gode og innovative ideer nu bringes videre.

Med projektet ”High-efficiency, low-cost electrode surfaces for next generation alkaline electrolysis” ønsker de ovennævnte partnere at udbygge den danske førerposition på området funktionelle elektrolyseoverflader, samtidig med at enkeltkomponenter til store, skalerbare og hermed kommercielt rentable alkaliske elektrolyseanlæg vil blive udviklet.

Muligheden for at fremstille store mængder brint billigt og effektivt vil åbne helt nye muligheder for en fremtidig udlægning af vores energi- og transportsektor baseret på syntetiske brændsler fremstillet via brint og biogas/biomasse.

Projektet løber over de næste 3 år.
Kommenter artiklen (4)
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.125