23948sdkhjf

Nye energiprojekter på vej

Spildevandsrensning
Silkeborg Byråd har sendt forslag til tillæg 50 til Spildevandsplan 2011-2021 i offentlig høring i otte uger.

Tillægget vedrører nedlæggelse af Laven renseanlæg og etablering af en spildevandstransportledning fra Laven til Hårup, hvorfra der skabes tilslutning til den eksisterende spildevandstransportledning til Søholt renseanlæg.

Transportledningen etableres primært i vejareal, men også udenfor vejareal, hvorfor der bliver behov for erhvervelse af rettigheder til etablering af ledningen.

Der etableres en pumpestation ved det nedlagte renseanlæg, som skal pumpe spildevand fra Laven til Hårup.

Vindmøller
Ikast-Brande Byråd har godkendt et debatoplæg vedrørende vindmøller ved Blåhøj og sendt dette i høring i fire uger.

Byrådet besluttede i januar at Sætte planlægningen for et vindmølleprojekt øst for Blåhøj i gang. Første led i processen er at indkalde ideer og forslag til den videre planlægning, som altså gennemføres nu.

Baggrunden for planlægningen er en konkret ansøgning fra European Energy om opstilling af tre vindmøller i et område øst for Blåhøj. Møllerne vil få en totalhøjde på 167,5 meter. Møllerne forventes at levere 50.000 MWh årligt tilsammen.

Regnvandsbassin
Hedensted Byråd har besluttet at sende forslag til lokalplan nr. 1134 og et tilhørende forslag til kommuneplantillæg for Regnvandsbassin ved Præstemarken i offentlig høring i otte uger.

Hedensted Spildevand har anmodet kommunen om at udarbejde en lokalplan, der muliggør, at arealet Præstemarken 2G kan anvendes til et kommende regnvandsbassin med tilhørende mulighed for ekspropriation af arealet. I forbindelse med en kommende separering af fælleskloakken i Hedensted by er det nødvendigt at finde areal til anlæg af regnvandsbassiner.

(Forsidefoto: AffaldVarme Aarhus)

Kommenter på artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.093