23948sdkhjf

Fælles front: Lad os få en ambitiøs Power2X plan i DK

Indlægget er skrevet af Søren Bjerregaard fra Hydrogen Valley.

Holdninger og anskuelser står derfor for hans regning

28 virksomheder og organisationer er gået sammen om et forståelsespapir, som opfordrer regeringen til at understøtte en ambitiøs indfasning af Power2x-teknologier i Danmark. Store aktører blandt energiselskaber, produktionsvirksomheder, flyselskaber, universiteter og brancheorganisationer har underskrevet papiret, som fremhæver ønsket om at starte en storskala-produktion af Power2X.

Hydrogen Valley har også tilsluttet sig forståelsespapiret i naturlig forlængelse af, at vi i Hobro har arbejdet med Power2X igennem en årrække og som nogle af de første i landet har omsat potentialerne i teknologien til konkret produktion. Det gælder for HyBalance anlægget, der siden 2018 har produceret brint, baseret på strøm, og det gælder Power2Met anlægget, der på pilotbasis om kort tid vil producere grøn metanol.

Forståelsespapiret peger på de muligheder for energilagring og sektorkobling, som Power2X åbner op for. Strøm fra vedvarende kilder som sol og vind kan konverteres til grøn brint, der kan anvendes i transportsektoren – direkte som gas eller i forædlet og flydende form som f.eks. grøn metanol. Derved kan også den tunge trafik blive grøn. Og Danmark har alle forudsætninger for at være frontløber i den udvikling. Vi har meget vind, vi har know-how og førende virksomheder inden for vindenergi og elektrolyse, og vi har evnen til at samarbejde på tværs af sektorer og universiteter.

Men hvis vi skal udnytte dette momentum og sikre fremtidige eksportmuligheder og arbejdspladser, kræver det, at der kan skabes en efterspørgsel på de grønne brændstoffer, baseret på strøm. Den kommer ikke af sig selv. Ligesom vindmølle-successen blev hjulpet på vej af de rette rammevilkår, så vil udviklingen af en Power2X-succes også kræve dette.

I den sammenhæng er det vigtigt, at afgifter ikke spænder ben for Power2X-produkter, men tværtimod bidrager til at skabe et marked for grønne brændsler. Drivkraft Danmark (brændstofproducenters og distributørers brancheforening) har for eksempel foreslået, at man sænker energiafgiften og hæver CO2-afgiften tilsvarende på brændstoffer. Det vil gøre brændstoffer, baseret på vedvarende energikilder (VE), relativt billigere i forhold til fossile brændstoffer og dermed fremme et marked for de mest CO2-fortrængende VE-brændstoffer.

En ny klimalov er under udarbejdelse, og den skal vise vejen frem mod 70 procent reduktion af CO2-udledningen i Danmark inden 2030. For at nå dette mål er det vigtigt at få transportsektoren med. El-biler er en del af løsningen. Men nok ikke for den tunge trafik, hvor alene lastbiler, der kører på dansk grund, står for 6 procent af Danmarks samlede udledning af drivhusgasser. Dertil kommer den internationale transport (herunder fly og skibsfart), som i 2018 stod for 46 procent af det samlede drivhusgasudslip fra danske økonomiske aktiviteter.  I forhold til den tunge trafik er Power2X er et oplagt alternativ til fossile brændsler. Det mener 28 af Danmarks førende virksomheder, organisationer og institutioner inden for energi og transport.

Den nye klimalov bør understøtte udvikling af Power2X-udviklingen og skabelsen af et marked for disse grønne brændstoffer, sådan at investeringer kan dirigeres i den retning. Teknologierne og aktørerne er klar – men de rigtige rammevilkår, som skaber og stimulerer markedet for Power2X, er vigtige at få på plads. 

Her er de

28 virksomheder og organisationer har skrevet under på forståelsespapiret.
Arla, Blue World Technologies, Brintbranchen, Circle K, Dansk Energi, Dansk Luftfart, Danske Rederier, DFDS, DI Transport, Drivkraft Danmark, DTU, E.ON, Green Lab, Haldor Topsoe, Hydrogen Valley, IDA, Københavns Lufthavne, NISA, Norwegian, Q8, Re-Integrate, SDU. UnoX, Vattenfall, Vedvarende Energi, Wind Denmark, YX og Aalborg Universitet.

Kilde: Hydrogen Valley

Artiklen er en del af temaet Klumme.

Kommenter artiklen (2)
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.109