23948sdkhjf

Nye energiprojekter på vej

| Af Charlotte Westh | Tip redaktionen om en historie

Administrationsbygning
Reno Nord I/S vil bygge ny administrationsbygning på deponiet i Rærup.

Bygningen ønskes opført snarest muligt. /Brønderslev Kommune

Regnvandsbassin
Gladsaxe Byråd har vedtaget tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2015, Regnvandsbassin på areal i afkørsel 20’s østlige sløjfe, Motorring 3 endeligt.

Det er en forudsætning for, at vandplanens krav opfyldes for Kagsåen, at der udover etablering af Kagsåparkens Regnvandsanlæg sker en separering af vejvand i oplandet. I forbindelse med etableringen af vejvandssepareringen ønskes der etableret så meget volumen som muligt opstrøms for Kagsåparken til forsinkelse af regnvandet, inden det ledes til Kagsåparkens Regnvandsanlæg. Den østlige sløjfe til afkørsel 20 fra Motorring 3 anses for at være et oplagt sted at placere et nyt regnvandsbassin. Det forventes, at bassinet bliver på cirka 6.000 kbm.

Arealet forventes også benyttet som byggeplads i forbindelse med letbanen./Gladsaxe Kommune

Separatkloakering
Viborg Byråd har vedtaget tillæg nr. 4 og tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2019 endeligt.

Tillæg nr. 4 danner grundlag for, at en del af fælleskloakken i Sjørup kan omlægges til separatkloak, og tillæg nr. 5 for at en del fælleskloakken i Klejtrup kan omlægges til separatkloak.

Energi Viborg Vand A/S har for det fælleskloakerede opland i Sjørup og for en mindre del af det fælleskloakerede opland i Klejtrup vurderet, at der er behov for renovering af det eksisterende kloaksystem. I den forbindelse ønskes omlagt fra fælles- til separatkloak./Viborg Kommune

Varmepumpe
Hvide Sande Fjernvarme har bedt Ringkøbing-Skjern Kommune stille kommunegaranti for et lån på op til 35 mio. kr. til brug for etablering af en luft-til-vand varmepumpe. Byrådet besluttede forleden at imødekomme ansøgningen.
Solcelleanlæg

Ringkøbing-Skjern Byråd har vedtaget plangrundlaget for et område til solcelleanlæg ved Holmvej nord for Bork endeligt.

Plangrundlaget giver mulighed for at etablere et solcelleanlæg på cirka 35 hektar med en årlig produktion på 24.000 MWh. Solcelleanlægget består af solcellepaneler med tilhørende teknikbygninger og skabe./Ringkøbing-Skjern Kommune

Forstærkning af ledningsanlæg
Skjern Fjernvarme har bedt Ringkøbing-Skjern Kommune stille kommunegaranti for lån på op til 13,2 mio. kr. til finansiering af udskiftning af alle fjernvarmemålere, etablering af et fjernlæsningssystem og til forstærkning af ledningsanlæg for optimal udnyttelse af overskudsvarme på Skjern Papirfabrik.

Skjern Fjernvarme ønsker at forstærke en eksisterende fordelingsledning på Amagervej, så det bliver muligt at udnytte overskudsvarmen fra Skjern Papirfabrik optimalt hele året.

Ringkøbing-Skjern Byråd sagde på sit seneste møde ja til at stille kommunegaranti som ansøgt. /Ringkøbing-Skjern Kommune

Regnvandsbassin
Lyngby-Taarbæk Forsyning anlægger et regnvandsbassin i Traceet nord for afkørsel 15 ved Helsingørmotorvejen, og forsyningsselskabet orienterede om bassinets mulige udformning på mødet i Teknik- og Mijøudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune forleden.

Lyngby-Taarbæk Forsyning forventer at kunne udbyde opgaven med detailprojektering ultimo 2019./Lyngby-Taarbæk Kommune

Udskiftning af vandledninger
Haveforeningen Virkelyst, der lejer arealer af Ringsted Kommune til brug for kolonoihaver, ønsker at etablere nye vand- hoved- og stikforsyningsledninger.

Prisen for en totaludskiftning vurderes af Virkelyst at beløbe sig til 4 mio.kr.

Ringsted Byråd har sagt god for, at foreningen udskifter ledningsnettet som ønsket./Ringsted Kommune

Vindmøller og solenergianlæg 
Byrådet har tidligere besluttet, at der skal udarbejdes en temaplan om vedvarende energianlæg (VE-anlæg) omhandlende vindmøller og solenergianlæg. Temaplanen er udarbejdet som en del af revisionen af kommuneplanen i indeværende byrådsperiode. 

I foråret 2016 blev der gennemført en første offentlig høring. På baggrund af høringen besluttede byrådet i november 2018, at den kommende temaplan skulle udlægge arealer til store vindmøller ved Kasted og Vosnæs samt på Aarhus Havn. Desuden blev det besluttet, at Teknik og Miljø skulle vurdere mulighederne for at udpege arealer til store solenergianlæg. 

Forslaget til Temaplan om VE-anlæg udlægger arealer til store vindmøller på ovennævnte lokationer. Herudover udlægger temaplanen 13 områder til store solenergianlæg. 

Temaplanen indeholder endvidere retningslinjer, der kan lægges til grund for enkeltsagsbehandling af henholdsvis store vindmøller og solenergianlæg. Det estimeres, at en fuldt realiseret temaplan samlet vil indebære en elproduktion svarende til omkring 60 % af det nuværende elforbrug Aarhus Kommune. 

Forslag til Temaplan fremlægges nu til offentlig debat i 8 uger./Aarhus Kommune

Regnvandsbassin
Sønderborg Forsyning ønsker at etablere et regnvandsbassin i Nybøl til forsinkelse af regnvand fra, blandt andet, et nyt boligområde ved Påkjær Vænge.

Regnvandsbassinet skal etableres på matrikel nr. 683, Nybøl ejerlav, Nybøl, som er ejet af Sønderborg Kommune. Arealet ligger syd-øst for det nye boligområde og er omfattet af eksisterende lokalplan nr. 28 for et boligområde i Nybøl. Arealet ligger i et delområde, som er udlagt til rekreativt areal til idrætsfaciliteter i form af bueskydningsbane, boldbaner og eventuelt atletikbane.

Området er omfattet af kommuneplanramme 5.2.006.B og forvaltningen vurderer, at regnvandsbassinet er i overensstemmelse med rammen. Derimod vil et regnvandsbassin være i strid med anvendelsesbestemmelserne i den eksisterende lokalplan. Forvaltningen har derfor udarbejdet et tillæg til lokalplanen.

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler lokalplantillægget. Byrådet har beslutningskompetencen./Sønderborg Kommune

Kloakering 
Aarsleff har undersøgt tilstanden af Hvidovre Kommune rendestensbrønde og stikledninger i den offentlige vej. Der er inspiceret 144 stikledninger på 14 udvalgte veje i kommunen. Resultatet af miniundersøgelsen viser, at 74 procent af de undersøgte stikledninger er i en dårlig stand.

Aarsleff vurderer, at kommunen fremadrettet bør afsætte midler til løbende vedligeholdelse, så efterslæbet ikke bliver større. På baggrund af undersøgelsen har Aarsleff vurderet, at der skal bruges omkring 2,7 mio. kr. årligt på at vedligeholde ledningsnettet. 

Det skal i november tages stilling til, om Hofor selv kan påtage sig opgaven./Hvidovre Kommune

Hold dig opdateret med Energy Supply DK
Kommentarer (0)
Forsiden lige nu

Klumme:
Debat
Solceller skal sikres de rette vilkår

Danva og VUDP giver millioner væk

Kasakhisk ordre til Vestas

Nu skal jacket-fundamenter udkonkurrere monopælene

NKT bekræfter rekordordre

Nyhedsbrev

Gasmotoren skal på pension: B&O hopper på fjernvarmen

Online Avis Arkiv
1

Vindmølle-naboer skuffede: Penge er ikke det væsentlige

Professor: Varmepumper bedre end omstridt elkabel

Klumme:
Bølgeenergi
Tiden er kommet: Bølgeenergien skal afprøves til havs

Mere støtte til naboer til vind og sol: Vindsektoren er tilfreds

Danske biogas-kompetencer rykker til Tyskland

1

Energiselskab planter tusindvis af træer

Millioner fra Elena: Brønderslev og Sdr. Herred fik mere ud af det end ventet

Innovationsfonden får ny direktør

Forsyningspligten for gas sendes i udbud

2

Energilagring og power2x: Klimapanel udpeger effektive grønne løsninger

Ny stor-ordre: PowerCon runder ordrer for 111 millioner kroner i år

Nordjyllandsværket har været ude af drift i 187 dage

Nye direktører: Stoleleg hos cleantech-klynge

1

En del af strategien: Naturgas-direktør fratræder sin stilling

Ugens grin: Langsom død

Nye energiprojekter på vej

NKT tæt på græsk storordre

2

Thor Havmøllepark
Støttefri havvind godt på vej: Thor udbydes på nye vilkår

1

Danmark producerer rekordmeget energi fra biomasse

Newzealandsk ordre til Vestas

Ugens rokader i bestyrelser og direktioner

Jesper Hjulmand træder ind i DIs forretningsudvalg

Folketinget blev vildledt om miljøeffekt ved stort elkabel

Håndsrækning til fyrede Siemens Gamesa-medarbejdere

Her er Frecons nye topchef

Ugens rokader i bestyrelser og direktioner

Her er Vestas’ største markeder i tredje kvartal

Støtten til elproduktion falder med 3 milliarder

200 danske Siemens Gamesa-job i fare

Opgradering i Varde: 5000 kubikmeter spildevand i timen

Se alle Medlemmernes egne nyheder

99% køber el for dyrt

Stop statisk elektricitet før det starter

EFSEN UV & EB Technology omstrukturerer

Ny og smart teknologi renser vandet i Gummerup

Bæredygtighed og verdensmålene

Grøn omstilling - hvilke køle og klimaanlæg skal du vælge?

40-års jubilar hos BSV: Jens Otto Nørhede

Prysmian har afsluttet dets DolWin3 havmøllepark-projekt

Mangler dine batmanunderbukser lidt ekstra udstyr?

Hvordan beregnes befugtningsafstanden?

Innovative containersikringsløsninger til enhver belastning

Ara-el præsentere F400 væg monteret stikkontakt til tunnel ventilatorer

Røggas Kondensering på Halmkedler

Værdifuld erfaring fra bilindustri gavner FRECONs kunder

ErgoMover til uhørt lav pris

Har du været forbi vores lagersalgs-side på fyns-kran.dk?

NYT! Vi sidder hos dig, når vi procesoptimerer dit lager

Automatisering Styrker El-tavler fra FH Automation

Udsugning af Calcium-sulfat dampe hos Boehringer Ingelheim

Tag med på Nohrcons studietur og workshop om idrætsbyggeri

Tryktest og Recertificering af Softwall Bunkerslanger

Regler for nettilslutning af produktionsanlæg-lavspænding

Hemmeligheden bag den bedste og billigste elpris

Prysmian sat til at nå en ny milepæl med IFA2 projekt

Ny anti-statisk luftkniv fra EXAIR nu med 30% bedre ydeevne

Send til en kollega

0.241