23948sdkhjf

Nye energiprojekter på vej

| Af Charlotte Westh | Tip redaktionen om en historie

Administrationsbygning
Reno Nord I/S vil bygge ny administrationsbygning på deponiet i Rærup.

Bygningen ønskes opført snarest muligt. /Brønderslev Kommune

Regnvandsbassin
Gladsaxe Byråd har vedtaget tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2015, Regnvandsbassin på areal i afkørsel 20’s østlige sløjfe, Motorring 3 endeligt.

Det er en forudsætning for, at vandplanens krav opfyldes for Kagsåen, at der udover etablering af Kagsåparkens Regnvandsanlæg sker en separering af vejvand i oplandet. I forbindelse med etableringen af vejvandssepareringen ønskes der etableret så meget volumen som muligt opstrøms for Kagsåparken til forsinkelse af regnvandet, inden det ledes til Kagsåparkens Regnvandsanlæg. Den østlige sløjfe til afkørsel 20 fra Motorring 3 anses for at være et oplagt sted at placere et nyt regnvandsbassin. Det forventes, at bassinet bliver på cirka 6.000 kbm.

Arealet forventes også benyttet som byggeplads i forbindelse med letbanen./Gladsaxe Kommune

Separatkloakering
Viborg Byråd har vedtaget tillæg nr. 4 og tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2019 endeligt.

Tillæg nr. 4 danner grundlag for, at en del af fælleskloakken i Sjørup kan omlægges til separatkloak, og tillæg nr. 5 for at en del fælleskloakken i Klejtrup kan omlægges til separatkloak.

Energi Viborg Vand A/S har for det fælleskloakerede opland i Sjørup og for en mindre del af det fælleskloakerede opland i Klejtrup vurderet, at der er behov for renovering af det eksisterende kloaksystem. I den forbindelse ønskes omlagt fra fælles- til separatkloak./Viborg Kommune

Varmepumpe
Hvide Sande Fjernvarme har bedt Ringkøbing-Skjern Kommune stille kommunegaranti for et lån på op til 35 mio. kr. til brug for etablering af en luft-til-vand varmepumpe. Byrådet besluttede forleden at imødekomme ansøgningen.
Solcelleanlæg

Ringkøbing-Skjern Byråd har vedtaget plangrundlaget for et område til solcelleanlæg ved Holmvej nord for Bork endeligt.

Plangrundlaget giver mulighed for at etablere et solcelleanlæg på cirka 35 hektar med en årlig produktion på 24.000 MWh. Solcelleanlægget består af solcellepaneler med tilhørende teknikbygninger og skabe./Ringkøbing-Skjern Kommune

Forstærkning af ledningsanlæg
Skjern Fjernvarme har bedt Ringkøbing-Skjern Kommune stille kommunegaranti for lån på op til 13,2 mio. kr. til finansiering af udskiftning af alle fjernvarmemålere, etablering af et fjernlæsningssystem og til forstærkning af ledningsanlæg for optimal udnyttelse af overskudsvarme på Skjern Papirfabrik.

Skjern Fjernvarme ønsker at forstærke en eksisterende fordelingsledning på Amagervej, så det bliver muligt at udnytte overskudsvarmen fra Skjern Papirfabrik optimalt hele året.

Ringkøbing-Skjern Byråd sagde på sit seneste møde ja til at stille kommunegaranti som ansøgt. /Ringkøbing-Skjern Kommune

Regnvandsbassin
Lyngby-Taarbæk Forsyning anlægger et regnvandsbassin i Traceet nord for afkørsel 15 ved Helsingørmotorvejen, og forsyningsselskabet orienterede om bassinets mulige udformning på mødet i Teknik- og Mijøudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune forleden.

Lyngby-Taarbæk Forsyning forventer at kunne udbyde opgaven med detailprojektering ultimo 2019./Lyngby-Taarbæk Kommune

Udskiftning af vandledninger
Haveforeningen Virkelyst, der lejer arealer af Ringsted Kommune til brug for kolonoihaver, ønsker at etablere nye vand- hoved- og stikforsyningsledninger.

Prisen for en totaludskiftning vurderes af Virkelyst at beløbe sig til 4 mio.kr.

Ringsted Byråd har sagt god for, at foreningen udskifter ledningsnettet som ønsket./Ringsted Kommune

Vindmøller og solenergianlæg 
Byrådet har tidligere besluttet, at der skal udarbejdes en temaplan om vedvarende energianlæg (VE-anlæg) omhandlende vindmøller og solenergianlæg. Temaplanen er udarbejdet som en del af revisionen af kommuneplanen i indeværende byrådsperiode. 

I foråret 2016 blev der gennemført en første offentlig høring. På baggrund af høringen besluttede byrådet i november 2018, at den kommende temaplan skulle udlægge arealer til store vindmøller ved Kasted og Vosnæs samt på Aarhus Havn. Desuden blev det besluttet, at Teknik og Miljø skulle vurdere mulighederne for at udpege arealer til store solenergianlæg. 

Forslaget til Temaplan om VE-anlæg udlægger arealer til store vindmøller på ovennævnte lokationer. Herudover udlægger temaplanen 13 områder til store solenergianlæg. 

Temaplanen indeholder endvidere retningslinjer, der kan lægges til grund for enkeltsagsbehandling af henholdsvis store vindmøller og solenergianlæg. Det estimeres, at en fuldt realiseret temaplan samlet vil indebære en elproduktion svarende til omkring 60 % af det nuværende elforbrug Aarhus Kommune. 

Forslag til Temaplan fremlægges nu til offentlig debat i 8 uger./Aarhus Kommune

Regnvandsbassin
Sønderborg Forsyning ønsker at etablere et regnvandsbassin i Nybøl til forsinkelse af regnvand fra, blandt andet, et nyt boligområde ved Påkjær Vænge.

Regnvandsbassinet skal etableres på matrikel nr. 683, Nybøl ejerlav, Nybøl, som er ejet af Sønderborg Kommune. Arealet ligger syd-øst for det nye boligområde og er omfattet af eksisterende lokalplan nr. 28 for et boligområde i Nybøl. Arealet ligger i et delområde, som er udlagt til rekreativt areal til idrætsfaciliteter i form af bueskydningsbane, boldbaner og eventuelt atletikbane.

Området er omfattet af kommuneplanramme 5.2.006.B og forvaltningen vurderer, at regnvandsbassinet er i overensstemmelse med rammen. Derimod vil et regnvandsbassin være i strid med anvendelsesbestemmelserne i den eksisterende lokalplan. Forvaltningen har derfor udarbejdet et tillæg til lokalplanen.

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler lokalplantillægget. Byrådet har beslutningskompetencen./Sønderborg Kommune

Kloakering 
Aarsleff har undersøgt tilstanden af Hvidovre Kommune rendestensbrønde og stikledninger i den offentlige vej. Der er inspiceret 144 stikledninger på 14 udvalgte veje i kommunen. Resultatet af miniundersøgelsen viser, at 74 procent af de undersøgte stikledninger er i en dårlig stand.

Aarsleff vurderer, at kommunen fremadrettet bør afsætte midler til løbende vedligeholdelse, så efterslæbet ikke bliver større. På baggrund af undersøgelsen har Aarsleff vurderet, at der skal bruges omkring 2,7 mio. kr. årligt på at vedligeholde ledningsnettet. 

Det skal i november tages stilling til, om Hofor selv kan påtage sig opgaven./Hvidovre Kommune

Hold dig opdateret med Energy Supply DK
Kommentarer (0)
Forsiden lige nu

Søges: Danmarks hurtigste kabelstripper

Cowi nåede ikke ambitionen - men ordrebogen har aldrig været større

Særlige coronaforanstaltninger breder sig i dansk erhvervsliv

Styring af vindmøller på Lolland skal aflaste kabler til Sjælland

Fjernvarme Fyn udvider nu Tietgensbyens Varmecentral

Nyhedsbrev

NCC bygger til 200 energifolk plus det løse

Online Avis Arkiv

Böttzauw: Geotermi kan samfundsøkonomisk ikke konkurrere med en biomassekedel

Her er de selskaber i energisektoren, der betaler mest i skat

Ugens rokader i bestyrelser og direktioner

Danmarks mindste fjernvarmeværk udsat for hærværk

Overskudsvarmen fra Aalborg Portlands grå ovn genbruges i de hvide

Udenlandsk IT-koncern køber to nye datacentergrunde i Danmark

3

Klimaminister: Vi ved ikke hvad klimamål vil koste

Corona-virus: Spildevandsselskaber i venteposition

Skatteministeren vil ikke diskutere elbiler før til efteråret

Ny pris: Hvilken dansk havn er bedst til grøn omstilling

Coronavirus: Grundfos-fabrik kører på halv kraft

Rekordoverskud hos Danfoss

Østjysk energikoncern indgår partnerskab med ladeoperatør

Nordjylland og Aalborg Portland på kedelig EU-liste

Investerer 300 millioner: Siemens vil bygge kæmpevinger i Aalborg

Endnu en millionregning på vej til Verdo: Runder 650 millioner

Se billederne: Erhvervsministeren til tops i kæmpe-vindmølle

Aarsleff mere end fordobler bundlinjen i første kvartal

Regeringen vil ikke sætte dato for forhandlinger om klima

Ny rapport: Biogas kan produceres langt billigere i 2030

Frankrig indleder lukning af landets ældste atomkraftværk

2

Topøkonomer: Højere CO2-afgifter skal sikre grøn omstilling

Svag tilbagegang i vindmøllebranchen i 2018

Mexicansk ordre Vestas

Ugens rokader i bestyrelser og direktioner

Kinesisk ordre til Vestas

- Inde i varmen for tiden: Dansk solcellebord scorer international pris

1

Forening: Varmeproduktion lægger pres på gamle træer

Svensk ordre til Vestas

Direktør: Vandsektoren kan ikke klare den øgede forurening

Se alle Medlemmernes egne nyheder

Tillykke til Årets idrætsbyggeri 2020: Holbæk Sportsby

Ny Country Manager for Tibnor A/S

Nordic BIM Summit 2020 - se hovedtalerne

Kabelfejlfinding, modul 2

Ny kran i jeres virksomhed?

Er du træt af vand i kælderen?

Estimator søges for support til Intern Salg

50 tons transformer leveret

Kompakt fjernvarmeløsning til nyt etagebyggeri

Hauge Stål renoverer på Islands Brygge

Strategi for din messe.

Hvad kendetegner en viking?

Bæredygtighedsrapport

Overstrømsbeskyttelse i distributionsnettet

Fugtresistent Cyanoacrylat Lim

Se hvorfor et kursus i Sikker Anhugning kan være en god ide

Intern sælger med lyst til at arbejde med kraner

Hvordan ser fremtidens efterspurgte bæredygtighed ud?

Goldbeck Solar vælger TECSUN kabler til projekt i Holland

Hvad skal du være opmærksom på, når du skal rådgives?

Fremtidens datacentre for Region Midtjylland

CTS-anlæg - i teori og praksis

Sådan får dine kasserede tekstiler ny nytteværdi

Sådan implementerer du ISO 45001 standarden...

Mangler du et stationært tankanlæg?

Send til en kollega

0.171